Giáo án Hình học 11: Ôn chương I

Tiết PHÉP DỜI HÌNH & PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG Ngày dạy:

ÔN CHƯƠNG I

I/ Mục tiêu bài dạy :

1) Kiến thức :

-Các định nghĩa, các yếu tố xác định phép dời hình, phép đồng dạng

 -Biểu thức toạ độ phép biến hình, t/c phép biền hình

2) Kỹ năng :

-Tìm ảnh của hình qua phép biến hình và ngược lại cho biết ảnh và tìm hình .

- Biết hình và ảnh xác định phép biến hình .

- Nhận biết hình bằng nhau, hình đồng dạng .

3) Tư duy : Hiểu được phép dời hình, phép đồng dạng .

4) Thái độ : - Cẩn thận trong tính toán và trình bày . Tích cực hoạt động trả lời câu hỏi

- Qua bài học HS biết được toán học có ứng dụng trong thực tiễn

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 63 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học 11: Ôn chương I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần CHƯƠNG I: 	 Ngày soạn: 25/09/07
Tiết PHÉP DỜI HÌNH & PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG Ngày dạy: 
ÔN CHƯƠNG I 
----&----
I/ Mục tiêu bài dạy :
1) Kiến thức :
-Các định nghĩa, các yếu tố xác định phép dời hình, phép đồng dạng 
	-Biểu thức toạ độ phép biến hình, t/c phép biền hình
2) Kỹ năng :
-Tìm ảnh của hình qua phép biến hình và ngược lại cho biết ảnh và tìm hình .
- Biết hình và ảnh xác định phép biến hình .
- Nhận biết hình bằng nhau, hình đồng dạng .
3) Tư duy : Hiểu được phép dời hình, phép đồng dạng .
4) Thái độ : - Cẩn thận trong tính toán và trình bày . Tích cực hoạt động trả lời câu hỏi 
- Qua bài học HS biết được toán học có ứng dụng trong thực tiễn
II/ Phương tiện dạy học :
- Giáo án , SGK ,STK , phấn màu.
- Bảng phụ
- Phiếu trả lời câu hỏi
III/ Phương pháp dạy học :
- Thuyết trình và Đàm thoại gợi mở.
- Nhóm nhỏ , nêu VĐ và PHVĐ
IV/ Tiến trình bài học và các hoạt động :
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Phép tịnh tiến, phép đối xứng trục, phép quay ?
-BT1/SGK/ 34 ?
a) 
b) 
c) 
-Đọc câu hỏi và hiểu nvụ
-Tất cả các HS còn lại trả lời vào vở nháp
-HS nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện nếu có 
-Ghi nhận kiến thức 
BT1/SGK/34 :
Hoạt động 2 : BT2/SGK/34 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-BT2/SGK/ 34 ?
-Phép tịnh tiến, phép đối xứng trục, phép quay, phép đối xứng tâm ?
-a) Gọi A’, d’ là ảnh của A, d . Toạ độ A’, pt d’ ?
-b) Toạ dộ ảnh A’, B’ cùa A, B qua phép đ/x trục ĐOy ? pt (d’) ?
-d) Toạ độ ảnh A’, B’ của A, B qua phép quay ?
-Xem đề hiểu nhiệm vụ 
-Trình bày bài giải 
-Trả lời và nhận xét
-Ghi nhận kiến thức 
d) A’ = (-2 ; -1) , B’ = (1 ; 0) 
(d’) là đường thẳng A’B’ : 
BT2/SGK/34 :
a) A’ = (1 ; 3) , (d’) : 2x +y – 6 = 0
b) A’ = (1 ; 2) , B’ = (0 ; -1) 
(d’) là đường thẳng A’B’ : 
c)A’ = (1 ; -2) , (d’) : 3x +y – 1 = 0
Hoạt động 3 : BT3/SGK/34 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-BT3/SGK/ 34 ?
-c) ĐOx(I) = I’(3 ; 2) 
pt đt ảnh : 
-d) ĐO(I) = I’(-3 ; 2) 
pt đt ảnh : 
-BT4/SGK/ 34 ?
-Lấy M tuỳ ý. Gọi Đd(M) = M’, Đd’(M’) = M” . Gọi I, J là giao d , d’ với MM” . 
-KL ? 
-Xem đề hiểu nhiệm vụ 
-Trình bày bài giải 
-Trả lời và nhận xét
-Ghi nhận kiến thức 
- là kq thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua các đường thẳng d và d’
BT3/SGK/34 :
a) 
b) 
pt đtròn : 
BT4/SGK/34 :
Hoạt động 4 : BT5/SGK/34 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-BT5/SGK/ 34 ?
-Phép đ/x qua IJ biến thành tg nào ? 
-Phép biến thành tg nào ? 
-KL ?
-BT6/SGK/ 34 ?
-Tọa độ I’ qua phép ?
-Tọa độ I” qua phép ĐOx(I’) = I” ?
-Ptđtròn ? 
-Xem đề hiểu nhiệm vụ 
-Trình bày bài giải 
-Trả lời và nhận xét
-Ghi nhận kiến thức 
ĐOx(I’) = I” (3 ; 9)
BT5/SGK/34 : 
BT6/SGK/34 : 
Hoạt động 5 : BT7/SGK/34 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-BT7/SGK/ 34 ?
-Phép biến hình biến điểm M thành N?
- không đổi ? KL ?
-M chạy trên (O) . KL điểm N ?
-Xem đề hiểu nhiệm vụ 
-Trình bày bài giải 
-Trả lời và nhận xét
-Ghi nhận kiến thức 
BT7/SGK/34 : 
Củng cố :
Câu 1: Nội dung cơ bản đã được học ?
Câu hỏi trắc nghiệm :
1/ (A) 	2/ (B) 	3/ (C) 	4/ (C) 	5/ (A) 	
6/ (B) 	7/ (B) 	8/ (C) 	9/ (C) 	10/ (D) 	
Dặn dò : Xem bài đã giải . Xem bài kiểm tra 45 phút 
 Soạn bài “ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG “

File đính kèm:

  • docON CHUONG I_HH.doc