Giáo án Hình học 11 - Chương 3 - Bài 3: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Tuần CHƯƠNG III: VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN

Tiết: QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN Ngày dạy:

§3: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG

I/ Mục tiêu bài dạy :

1) Kiến thức :

- Định nghĩa đường thẳng vuông góc với mp, cách xác định mp .

- Các định lí, liên hệ giữa quan hệ song song và vuông góc của đường thẳng và mp .

2) Kỹ năng :

 - Biết cách cm đường thẳng vuông góc mp .

 - Áp dụng làm bài toán cụ thể .

3) Tư duy : - Hiểu thế nào là đường thẳng vuông góc với mp .

- Hiểu được liên hệ giữa quan hệ song song và vuông góc của đường thẳng và mp .

4) Thái độ : Cẩn thận trong tính toán và trình bày . Qua bài học HS biết được toán học có ứng dụng trong thực tiễn

 

doc5 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học 11 - Chương 3 - Bài 3: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần CHƯƠNG III: 	 VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN	 	 Ngày soạn: 27/11/07
Tiết: 	 QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN Ngày dạy: 
§3: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG
----&----
I/ Mục tiêu bài dạy :
1) Kiến thức :
- Định nghĩa đường thẳng vuông góc với mp, cách xác định mp .
- Các định lí, liên hệ giữa quan hệ song song và vuông góc của đường thẳng và mp .
2) Kỹ năng :
	- Biết cách cm đường thẳng vuông góc mp .
	- Áp dụng làm bài toán cụ thể .
3) Tư duy : - Hiểu thế nào là đường thẳng vuông góc với mp .
- Hiểu được liên hệ giữa quan hệ song song và vuông góc của đường thẳng và mp .
4) Thái độ : Cẩn thận trong tính toán và trình bày . Qua bài học HS biết được toán học có ứng dụng trong thực tiễn
II/ Phương tiện dạy học :
- Giáo án , SGK ,STK , phấn màu.
- Bảng phụ
- Phiếu trả lời câu hỏi
III/ Phương pháp dạy học :
- Thuyết trình và Đàm thoại gợi mở.
- Nhóm nhỏ , nêu VĐ và PHVĐ
IV/ Tiến trình bài học và các hoạt động :
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Phương pháp chứng minh hai đường thẳng vuông góc
-Cho hlp ABCD.A’B’C’D’ . CMR : 
-Lên bảng trả lời 
-Tất cả các HS còn lại trả lời vào vở nháp
-Nhận xét 
Hoạt động 2 : Định nghĩa 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Từ một số vd trong thực tế , đưa định nghĩa như sgk 
-Xem sgk 
-Nghe, suy nghĩ
-Ghi nhận kiến thức
1. Định nghĩa : (sgk)
Hoạt động 3 : Điều kiện để đường thẳng vuông góc mặt phẳng 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Định lý sgk
-Chứng minh sgk
-Từ định lý nêu hệ quả sgk
-HĐ1/sgk/100 ?
-HĐ2/sgk/100 ?
-Xem sgk 
-Nghe, suy nghĩ
-Ghi nhận kiến thức
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
2. Điều kiện để đường thẳng vuông góc mặt phẳng :
Định lý :(sgk)
Hệ quả : (sgk)
Hoạt động 4 : Tính chất 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Từ định nghĩa và điều kiện để đường thẳng vuông góc mp đưa ra các t/c sgk
-Xem sgk 
-Nghe, suy nghĩ
-Ghi nhận kiến thức
3. Tính chất : 
Tính chất 1 : (sgk)
Tính chất 2 : (sgk)
Hoạt động 5 : Liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc của đường thẳng và mp 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Định nghĩa như sgk 
-VD1 sgk ? 
-Xem sgk 
-Nghe, suy nghĩ
-Ghi nhận kiến thức
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
4. Liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc của đường thẳng và mp : 
Tính chất 1 : (sgk)
Tính chất 2 : (sgk)
Tính chất 3 : (sgk)
Hoạt động 5 : Phép chiếu vuông góc và định lý ba đường vuông góc 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Định nghĩa như sgk 
-Xem sgk 
-Nghe, suy nghĩ
-Ghi nhận kiến thức
5. Phép chiếu vuông góc và định lý ba đường vuông góc : 
a) Phép chiếu vuông góc :(sgk)
b) Định lý ba đường vuông góc : (sgk)
Hoạt động 5 : Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Định nghĩa như sgk 
-VD2 sgk ? 
-Xem sgk 
-Nghe, suy nghĩ
-Ghi nhận kiến thức
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
c) Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng :
Định nghĩa : (sgk)
Chú ý : (sgk)
Củng cố :
Câu 1: Nội dung cơ bản đã được học ?
Câu 2: Nêu cách chứng minh đường thẳng vuông góc mp ? 
Câu 3: Nêu cách chứng minh đường thẳng vuông góc đường thẳng ? 
Câu 4: Điều kiện để đường thẳng vuông góc mp ? 
Dặn dò : Xem bài và VD đã giải 
	 BT1->BT8/SGK/104,105
	 Xem trước bài “HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC “
Tuần CHƯƠNG III: 	 VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN	 	 Ngày soạn: 27/11/07
Tiết: 	 QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN Ngày dạy: 
§3: BÀI TẬP ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG
----&----
I/ Mục tiêu bài dạy :
1) Kiến thức :
- Định nghĩa đường thẳng vuông góc với mp, cách xác định mp .
- Các định lí, liên hệ giữa quan hệ song song và vuông góc của đường thẳng và mp .
2) Kỹ năng :
	- Biết cách cm đường thẳng vuông góc mp .
	- Áp dụng làm bài toán cụ thể .
3) Tư duy : - Hiểu thế nào là đường thẳng vuông góc với mp .
- Hiểu được liên hệ giữa quan hệ song song và vuông góc của đường thẳng và mp .
4) Thái độ : Cẩn thận trong tính toán và trình bày . Qua bài học HS biết được toán học có ứng dụng trong thực tiễn
II/ Phương tiện dạy học :
- Giáo án , SGK ,STK , phấn màu.
- Bảng phụ
- Phiếu trả lời câu hỏi
III/ Phương pháp dạy học :
- Thuyết trình và Đàm thoại gợi mở.
- Nhóm nhỏ , nêu VĐ và PHVĐ
IV/ Tiến trình bài học và các hoạt động :
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Cách chứng minh đường thẳng vuông góc mặt phẳng?
-BT1/SGK/104 ?
-Lên bảng trả lời 
-Tất cả các HS còn lại trả lời vào vở nháp
-Nhận xét 
BT1/SGK/104 :
a) Đúng b) Sai
c) Sai d) Sai
Hoạt động 2 : BT2/SGK/104 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-BT2/SGK/104 ?
-Cách chứng minh đường thẳng vuông góc mặt phẳng?
-
-
 -Mà 
-Trả lời
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
-
-
-
BT2/SGK/104 :
Hoạt động 3 : BT3/SGK/63 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-BT3/SGK/104 ?
-Cách chứng minh đường thẳng vuông góc mặt phẳng?
-
-,
-Trả lời
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
-
-,
BT3/SGK/104 
Hoạt động 4 : BT4/SGK/63 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-BT4/SGK/105 ?
-Cách chứng minh đường thẳng vuông góc mặt phẳng?
-
-
- CM Ttự 
-Kết luận
-Gọi K là giao điểm AH và BC
-OH đường cao tgiác vuông AOK được gì ?
-Tươnng tự OK là đường cao tgiác vuông OBC được gì ? Kết luận ?
-Trả lời
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
-
-
-H là trực tâm tgiác ABC
-
-
BT4/SGK/105 
Hoạt động 5 : BT5/SGK/105 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-BT5/SGK/105 ?
-Cách chứng minh đường thẳng vuông góc mặt phẳng?
-,
-BT6/SGK/105 ?
-,
-BT7/SGK/105 ?
-,
-
-Trả lời
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
-
-
-
-
-
BT5/SGK/105 :
BT6/SGK/105 :
BT7/SGK/105 :
BT8/SGK/105 :
Củng cố : Nội dung cơ bản đã được học ?
Dặn dò : Xem bài và BT đã giải 
	 Xem trước bài “HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC “

File đính kèm:

  • docCIII_Bai3_HH11.doc