Giáo án Hình học 10 tuần 9

I. Mục tiêu

1. Về kiến thức: Củng cố khắc sâu hơn cho học sinh các kiến thức về:

- Định nghĩa tích véc tơ với một số

- Các tính chất của tích véc tơ với một số

- Điều kiện hai véc tơ cùng phương ; tính chất trung điểm của đoạn thẳng, tính chất trọng tâm của tam giác.

2. Về kỹ năng: Rèn luyện cho học sinh một số kỹ năng

- Xác định được véc tơ khi cho trước số k và véc tơ

- Diễn đạt được bằng véc tơ: ba điểm thẳng hàng, trung điểm của đoạn thẳng, trọng tâm của tam giác, hai điểm trùng nhau và sử dụng được điều đó để giải một số bài toán hình học.

3. Về thái độ

- Tích cực chủ động trong quá trình chiếm lĩnh kiến thức, trả lời câu hỏi.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

1. Giáo viên

Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án, đồ dùng dạy học

2. Học sinh

Học bài cũ, làm bài tập về nhà, đồ dùng học tập

 

doc4 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 29/01/2015 | Lượt xem: 709 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học 10 tuần 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:	 PPCT: Tiết 30
Ngày dạy: 	 Tuần: 9.
Dạy lớp: 
	Tiết 30: Luyện tập về tích của véc tơ với một số
Mục tiêu
 Về kiến thức: Củng cố khắc sâu hơn cho học sinh các kiến thức về:
Định nghĩa tích véc tơ với một số
Các tính chất của tích véc tơ với một số
Điều kiện hai véc tơ cùng phương ; tính chất trung điểm của đoạn thẳng, tính chất trọng tâm của tam giác.
 Về kỹ năng: Rèn luyện cho học sinh một số kỹ năng
Xác định được véc tơ khi cho trước số k và véc tơ 
Diễn đạt được bằng véc tơ: ba điểm thẳng hàng, trung điểm của đoạn thẳng, trọng tâm của tam giác, hai điểm trùng nhau và sử dụng được điều đó để giải một số bài toán hình học. 
Về thái độ
Tích cực chủ động trong quá trình chiếm lĩnh kiến thức, trả lời câu hỏi.
Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
Giáo viên
Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án, đồ dùng dạy học…
Học sinh
Học bài cũ, làm bài tập về nhà, đồ dùng học tập
Tiến trình dạy học và các hoạt động
Ổn định tổ chức(1 phút)
Kiểm tra bài cũ (5 phút)
Nêu hệ thức trung điểm của đoạn thẳng, trọng tâm của tam giác
Quá trình luyện tập
HĐ1: Bài tập 2
Hoạt động giáo viên 
Hoạt động học sinh
Nội dung
Nói: Ta biểu diễn một vectơ theo hai vectơ không cùng phương bằng cách biến đổi vectơ về dạng 
GV vẽ hình lên bảng.
Yêu cầu: Ba học sinh lên bảng thực hiện mỗi em một câu.
Gọi học sinh nhận xét và sửa sai.
GV nhận xét cho điểm.
Học sinh nhớ lại bài toán áp dụng đã học ở bài học.
Học sinh lên bảng biểu diễn các vectơ 
Học sinh khác nhận xét, và sửa sai.
 Bài 2 
HĐ2: Giới thiệu bài 4
Gv vẽ hình lên bảng.
Hỏi: Để c/m hai đẳng thức a, b ta áp dụng t/c hay quy tắc nào?
Gv nhấn mạnh áp dụng t/c trung điểm
Yêu cầu:Hai học sinh lên bảng thực hiện
Gọi vài học sinh khác nhận xét 
Gv cho điểm và sửa sai
TL:Để c/m biểu thức a,b ta áp dụng t/c trung điểm của đoạn thẳng
Hai học sinh lên thực hiện
Học sinh nhận xét
Bài 4:  
a/= 2( )=2. =
b/ 
 =
 =2()=2.2 
 = 
HĐ3: Giới thiệu bài 6
Hỏi: Nhìn vào biểu thức sau:
 ta có thể nói 3 điểm A,B,K thẳng hàngkhông?
Hỏi :Có nhận xét gì về hướng và độ dài của ?
Hỏi: ngược hướng ta nói K nằm giữa hay ngoài AB?
Yêu cầu: Vẽ đoạn AB, lấy K nằm giữa sao cho KA=KB
TL :A,B,K thẳng hàng vì 
TL: ngược hướng, 
Ta nói K nằm giữa A và B; KA=KB
 Học sinh vẽ hình minh họa
Bài 6:
Ta có : 
Suy ra : 
 ngược hướng
 và KA=KB
4. Củng cố ( 2 phút)
- Nhấn mạnh cách giải các dạng toán về véc tơ
5. Dặn dò( 1 phút)
Học kỹ lý thuyết 
Làm tiếp các bài tập còn lại.
V. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày….tháng….năm 201
Xác nhận của tổ trưởng

File đính kèm:

  • doclop 10 hinh hoc tuan 9.doc
Giáo án liên quan