Giáo án Hình học 10 tuần 24

I. Mục tiêu :

1. Về kiến thức: Ôn tập, củng cố, khắc sâu thêm các kiến thức:

Khái niệm bất phương trình

 Định lý về dấu của nhị thức bậc nhất và tam thức bậc hai.

Phương pháp giải bất phương trình và hệ bất phương trình.

2. Về kỹ năng

Học sinh hiểu và giải được các bài tập cơ bản của bất đẳng thức,

Tìm điều kiện xác định của bất phương trình;

Áp dụng được định lý về dấu của nhị thức bậc nhất, tam thức bậc hai để xét dấu tích thương các nhị thức bậc nhất, tam thức bậc hai, xác định tập nghiệm của bất phương trình bậc hai, các bất phương trình quy về bậc nhất, bậc hai

Giải một số bài toán có liên quan đế phương trình bậc hai: điều kiện để phương trình có nghiệm, có hai nghiệm trái dấu

3. Về thái độ :

Rèn luyện cho học sinh tính cẩn thận, tính chính xác, và thói quen kiểm tra lại kết quả bài làm của học sinh.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

1. Giáo viên:giáo án, hệ thống câu hỏi gợi mở, đồ dùng dạy học

2. Học sinh: Ôn tập lại các kiến thức của chương IV, đồ dùng học tập

 

doc4 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 29/01/2015 | Lượt xem: 698 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học 10 tuần 24, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 	 PPCT: Tiết 78
Ngày dạy: 	 Tuần: 24
Dạy lớp: 
Tiết 78: ÔN TẬP CHƯƠNG IV(tiếp)
I. Mục tiêu :
1. Về kiến thức: Ôn tập, củng cố, khắc sâu thêm các kiến thức: 
Khái niệm bất phương trình
 Định lý về dấu của nhị thức bậc nhất và tam thức bậc hai. 
Phương pháp giải bất phương trình và hệ bất phương trình. 
2. Về kỹ năng 
Học sinh hiểu và giải được các bài tập cơ bản của bất đẳng thức,
Tìm điều kiện xác định của bất phương trình; 
Áp dụng được định lý về dấu của nhị thức bậc nhất, tam thức bậc hai để xét dấu tích thương các nhị thức bậc nhất, tam thức bậc hai, xác định tập nghiệm của bất phương trình bậc hai, các bất phương trình quy về bậc nhất, bậc hai… 
Giải một số bài toán có liên quan đế phương trình bậc hai: điều kiện để phương trình có nghiệm, có hai nghiệm trái dấu
3. Về thái độ : 
Rèn luyện cho học sinh tính cẩn thận, tính chính xác, và thói quen kiểm tra lại kết quả bài làm của học sinh.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1. Giáo viên:giáo án, hệ thống câu hỏi gợi mở, đồ dùng dạy học
2. Học sinh: Ôn tập lại các kiến thức của chương IV, đồ dùng học tập
III. Tiến trình bài học 
1. Ổn định trật tự lớp
2. Kiểm tra bài cũ( Lồng ghép vào trong quá trình ôn tập)
3. Quá trình ôn tập
Hoạt động 1: Phương pháp giải dạng toán tìm điều kiện của tham số m thỏa mãn điều kiện của một phương trình bậc hai
Hoạt động giáo viên
 Hoạt động học sinh
 Nội dung
Hãy nêu điều kiện để phương trình có nghiệm?
Hãy nêu điều kiện để phương trình vô nghiệm?
Điều kiện để phương trình có hai nghiệm phân biệt?
Điều kiện để phương trình có hai nghiệm trái dấu?
Bài tập luyện tập:Tìm giá trị của tham số m để pt có hai nghiệm phân biệt 
*- x2+(m-1)x+m2-5m+6 = 0
* Giao bài tập và yêu cầu HS nêu phương pháp giải
* Kiểm tra lại kiến thức các hệ số a, b, c và
*Hướng dẫn , điều chỉnh các bước thực hiện trong quá trình giải
*Nhận xét và kết luận
* = (m-1)2+4(m2-5m+6)
 = 5m2-22m+25
 là tam thức bậc hai của m có hệ số của m2 là 5 > 0 và biệt số = 112-5.25 = -4 < 0
 0 với mọi m và pt đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt.
Cho phương trình bậc hai 
điều kiện để phương trình có nghiệm
TH1: a=0
TH2: 
điều kiện để phương trình vô nghiệm
TH1: a=0
TH2: 
Điều kiện để phương trình có hai nghiệm phân biệt
Điều kiện để phương trình có hai nghiệm trái dấu
Hoạt động 2: Điều kiện của tham số m để bất phương trình bậc hai luôn đúng
Hoạt động giáo viên
 Hoạt động học sinh
 Nội dung
Nêu điều kiện để tam thức bậc hai luôn âm hoặc luôn dương?
Từ đó suy ra điều kiện để các bất phương trình vô nghiệm?
Yêu cầu học sinh làm bài tập
 1. Tìm m để bất phương trình: có nghiệm đúng với mọi giá trị của x.
2. Tìm các giá trị của tham số m để bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi giá trị x: 
Nhớ lại kiến thức cũ, trả lời câu hỏi
1. 
 ta có nên không thỏa
 Vậy 
2. - Nếu m = 4 . Vậy m = 4 không thỏa điều kiện đề bài.
- Nếu . Bất phương trình nghiệm đúng với mọi giá trị x
khi và chỉ khi
Kết luận: 
Điều kiện để tam thức bậc hai luôn dương hoặc luôn âm
	r 	r 
	r 	r 
 	r Bất phương trình vô nghiệm khi và chỉ khi 
	r Bất phương trình vô nghiệm khi và chỉ khi 
	r Bất phương trình vô nghiệm khi và chỉ khi 
	r Bất phương trình vô nghiệm khi và chỉ khi 
4. Củng cố
Nêu điều kiện để phương trình có nghiệm, có hai nghiệm trái dấu, vô nghiệm?
Nêu điều kiện để một bất phương trình bậc hai luôn đúng?
5. Dặn dò
Học lại nội dung lý thuyết
Xem lại các bài tập đã chữa
Chuẩn bị trước bài: “Phương sai, độ lệch chuẩn”
IV. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày tháng năm 201
Nhận xét của tổ trưởng

File đính kèm:

  • doctuan 24 dai 10.doc
Giáo án liên quan