Giáo án Hình học 10 tiết 7- Tích của vectơ với một số (tt)

I. MỤC TIÊU:

 Kiến thức:

- Nắm được định nghĩa và tính chất của phép nhân một vectơ với một số.

- Nắm được điều kiện để hai vectơ cùng phương.

 Kĩ năng:

- Biết dựng vectơ khi biết kR và .

- Sử dụng được điều kiện cần và đủ của 2 vectơ cùng phương để chứng minh 3 điểm thẳng hàng hoặc hai đường thẳng song song.

- Biết phân tích một vectơ theo 2 vectơ không cùng phương cho trước.

 Thái độ:

- Luyện tư duy phân tích linh hoạt, sáng tạo.

II. CHUẨN BỊ:

 Giáo viên: Giáo án. Hình vẽ minh hoạ.

 Học sinh: SGK, vở ghi. Đọc bài trước. Ôn lại kiến thức về tổng, hiệu của hai vectơ.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.

 2. Kiểm tra bài cũ: (3')

 H. Nêu hệ thức trung điểm của đoạn thẳng, hệ thức trọng tâm tam giác?

 

doc2 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 29/01/2015 | Lượt xem: 749 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học 10 tiết 7- Tích của vectơ với một số (tt), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 10/9/2007	Chương I: VECTƠ 
Tiết dạy:	07	Bàøi 3: TÍCH CỦA VECTƠ VỚI MỘT SỐ (tt)
I. MỤC TIÊU:
	Kiến thức: 	
Nắm được định nghĩa và tính chất của phép nhân một vectơ với một số.
Nắm được điều kiện để hai vectơ cùng phương.
	Kĩ năng: 
Biết dựng vectơ khi biết kỴR và .
Sử dụng được điều kiện cần và đủ của 2 vectơ cùng phương để chứng minh 3 điểm thẳng hàng hoặc hai đường thẳng song song.
Biết phân tích một vectơ theo 2 vectơ không cùng phương cho trước.
	Thái độ: 
Luyện tư duy phân tích linh hoạt, sáng tạo.
II. CHUẨN BỊ:
	Giáo viên: Giáo án. Hình vẽ minh hoạ.
	Học sinh: SGK, vở ghi. Đọc bài trước. Ôn lại kiến thức về tổng, hiệu của hai vectơ.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.
	2. Kiểm tra bài cũ: (3')
	H. Nêu hệ thức trung điểm của đoạn thẳng, hệ thức trọng tâm tam giác?
	Đ. ; .
	3. Giảng bài mới:
TL
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu điều kiện để hai vectơ cùng phương
10'
H1. Cho 4 điểm A, B, E, F thẳng hàng. Điểm M thuộc đoạn AB sao cho AE = EB, điểm F không thuộc đoạn AB sao cho AF =FB. So sánh các cặp vectơ:, ?
H2. Nhắc lại cách chứng minh 3 điểm thẳng hàng?
Đ1.
, 
Đ2. A, B, C thẳng hàng 
Û cùng phương.
IV. Điều kiện để hai vectơ cùng phương
 và (≠) cùng phương Û $kỴR: = k
· Nhận xét: A, B, C thẳng hàng Û $kỴR: 
Hoạt động 2: Tìm hiểu phân tích một vectơ theo hai vectơ không cùng phương
7'
· GV giới thiệu việc phân tích một vectơ theo hai vectơ không cùng phương.
H1. Cho DABC, M là trung điểm của BC. Phân tích theo ?
Đ1. = 
V. Phân tích một vectơ theo hai vectơ không cùng phương
Cho và không cùng phương. Khi đó mọi vectơ đều phân tích được một cách duy nhất theo hai vectơ ,, nghĩa là có duy nhất cặp số h, k sao cho = h+ k.
Hoạt động 3: Vận dụng phân tích vectơ, chứng minh 3 điểm thẳng hàng
20'
H1. Vận dụng hệ thức trọng tâm tam giác, tính ?
H2. Phân tích theo , ?
H3. Phân tích theo , ?
H4. Phân tích giả thiết: Phân tích theo , ?
Đ1. = 3
Þ = 
Đ2. = 
	= 
Đ3. = = 
Đ4. = 
 = 
Ví dụ: Cho DABC với trọng tâm G. Gọi I là trung điểm của AG và K là điểm trên cạnh AB sao cho AK = AB.
a) Phân tích các vectơ theo , 
b) CMR C, I, K thẳng hàng.
Hoạt động 4: Củng cố
3'
· Nhấn mạnh:
+ Các kiến thức cần sử dụng: hệ thức trung điểm, trọng tâm
+ Cách phân tích: qui tắc 3 điểm
	4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:
Bài 2, 3 SGK.
IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:

File đính kèm:

  • dochinh10cb07.doc
Giáo án liên quan