Giáo án Giải tích 12 Tiết 53 bài 3- Ứng dụng của tích phân trong hình học (tt)

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức:

 Biết các công thức tính diện tích, thể tích bằng tích phân.

 2. Kĩ năng:

 Tính được diện tích một số hình phẳng, thể tích một số khối bằng tích phân.

 Củng cố phép tính tích phân.

 3. Thái độ:

 Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Giáo án. Hình vẽ minh hoạ.

2. Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về diện tích, thể tích.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 . Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.

 1. Kiểm tra bài cũ: (3')

 H. Nêu công thức tính thể tích vật thể ?

 

docx4 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 30/01/2015 | Lượt xem: 849 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giải tích 12 Tiết 53 bài 3- Ứng dụng của tích phân trong hình học (tt), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn
Ngày dạy
Lớp
12/01/2013
14/01/2013
12B6
14/01/2013
12B4
14/01/2013
12B5
Tiết 53. Bài 3: ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN TRONG HÌNH HỌC (tt) 
I. MỤC TIÊU:
	1. Kiến thức: 	
Biết các công thức tính diện tích, thể tích bằng tích phân. 
	2. Kĩ năng: 
Tính được diện tích một số hình phẳng, thể tích một số khối bằng tích phân. 
Củng cố phép tính tích phân.
	3. Thái độ: 
Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống.
II. CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Giáo án. Hình vẽ minh hoạ.
Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về diện tích, thể tích.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	 . Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.
	1. Kiểm tra bài cũ: (3')
	H. Nêu công thức tính thể tích vật thể ? 
	Đ. 
	2. Dạy bài mới: 
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu cách tính thể tích khối tròn xoay (10’)
H1. Nhắc lại khái niệm khối tròn xoay?
· GV hướng dẫn HS xây dựng công thức tính thể tích khối tròn xoay.
H2. Tính diện tích thiết diện?
Đ1. HS nhắc lại.
Đ2. 
Þ 
III. THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY
1. Thể tích khối tròn xoay tạo bởi một hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f(x), trục Ox, hai đường thẳng x = a, x = b (a < b) quay quanh trục Ox được tính bởi công thức:
Hoạt động 2: Áp dụng tính thể tích khối nón tròn xoay (10’)
· GV hướng dẫn HS xây dựng công thức.
H1. Xác định phương trình đường thẳng OA?
· Chọn hệ trục sao cho trục hoành trùng với trục hình nón, O º S. 
Đ1. 
Þ 
2. Thể tích khối nón tròn xoay có chiều cao h và bán kính đáy R là:
Hoạt động 3: Áp dụng tính thể tích hình cầu (10’)
· GV hướng dẫn HS xây dựng công thức.
H1. Xác định phương trình cung nửa đường tròn?
Đ1. 
Þ 
	= 
3. Thể tích hình cầu bán kính R là:
Hoạt động 4: Áp dụng tính thể tích khối tròn xoay (10’) 
H1. Lập công thức tính?
Đ1. 
VD1: Cho hình phẳng giới hạn bởi đường cong y = sinx, trục Ox, x = 0, x = p. Tính thể tích khối tròn xoay thu được khi quay hình này xung quanh trục Ox.
3. Củng cố (1’): Nhấn mạnh: 
– Cách xây dựng các công thức tính thể tích các khối tròn xoay. 
4. BÀI TẬP VỀ NHÀ (1’):
Bài 4, 5 SGK.
* RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
Ngày soạn
Ngày dạy
Lớp
12/01/2013
14/01/2013
12B6
15/01/2013
12B4
15/01/2013
12B5
Tiết 54. Bài 3: BÀI TẬP ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN TRONG HÌNH HỌC 
I. MỤC TIÊU:
	1. Kiến thức: 	
Củng cố các công thức tính diện tích, thể tích nhờ tích phân.
	2. Kĩ năng: 
Tính được diện tích một số hình phẳng, thể tích một số khối nhờ tích phân.
Củng cố phép tính tích phân.
	3. Thái độ: 
Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống.
II. CHUẨN BỊ: 
	1. Giáo viên: Giáo án. Hệ thống bài tập.
	2. Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về diện tích, thể tích.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	 . Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.
	1. Kiểm tra bài cũ: (Lồng vào quá trình luyện tập) 
	2. Dạy bài mới: 
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Luyện tập tính diện tích hình phẳng (20’) 
H1. Nêu các bước tính diện tích hình phẳng?
H2. Nêu các bước thực hiện?
Đ1.
a) HĐGĐ:	x = –1, x = 2
b) HĐGĐ:	
= 
= 
c) HĐGĐ:	x = 3, x = 6
= 9
Đ2.
PTTT: 
HĐGĐ: x = 0, x = 2
1. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường:
a) 
b) 
c) 
2. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong (C):, tiếp tuyến với (C) tại điểm M(2; 5) và trục Oy.
Hoạt động 2: Luyện tập tính thể tích vật thể tròn xoay (20’) 
H1. Nêu các bước thực hiện?
H2. Viết phương trình OM, toạ độ điểm P?
Đ1. 
a) HĐGĐ: x = –1, x = 1
b) 
c) 
Đ2. (OM): y = tana.x
	P(Rcosa; 0)
Þ 
	= 
3. Tính thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường sau quay quanh trục Ox:
a) 
b) 
c) 
4. Cho tam giác vuông OPM có cạnh OP nằm trên trục Ox. Đặt OM = R, 
Tính thể tích khối tròn xoay thu được khi quay tam giác đó quanh trục Ox.
3. Củng cố (1’): Nhấn mạnh:
– Các bước giải bài toán tính diện tích và thể tích.
4. BÀI TẬP VỀ NHÀ (1’): 
Bài tập ôn chương III.
* RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: 

File đính kèm:

  • docxTiết 53 - 54.docx
Giáo án liên quan