Giáo án Giải tích 12 NC - Chương 1 - Trường THPT Tam Dương

Tiết 1. TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ

 I/ Mục tiêu :

 1/Kiến thức : Hiểu được định nghĩa và các định lý về sự đồng biến ,nghịch biến của hàm số và

 mối quan hệ này với đạo hàm

 2/Kỹ năng : Biết cách xét tính đồng biến ,nghịch biến của hàm số trên một khoảng dựa

 vào dấu đạo hàm

 3/ Tư duy thái độ : Tập trung tiếp thu , suy nghĩ phát biểu xây dựng bài

 II/ Chuẩn bị :

 1/ Giáo viên: giáo án , dụng cụ vẽ

 2/ Học sinh : đọc trước bài giảng

 III/ Phương pháp : Đàm thoại ,gợi mở , đặt vấn đề

 IV/ Tiến trình bài học :

 1/ ổn định lớp : kiểm tra sĩ số , làm quen cán sự lớp

 

doc40 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Giải tích 12 NC - Chương 1 - Trường THPT Tam Dương, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
– Nắm được cách tìm các đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang, tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.
	2) Về kỹ năng:
– Thực hiện thành thạo việc tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số.
– Nhận thức được hàm phân thức hữu tỉ (không suy biến)có những đường tiệm cận nào.
	3) Về tư duy và thái độ:
– Tự giác, tích cực trong học tập.
– Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới, biết quy lạ về quen, có tinh thần hợp tác xây dựng cao.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
	Giáo viên: 	- Giáo án, bảng phụ, phiếu học tập .
	Học sinh: 	– Sách giáo khoa. 
– Kiến thức về giới hạn.
III. Phương pháp:
	Dùng các phương pháp gợi mở, vấn đáp, nêu vấn đề và giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm..
IV. Tiến trình bài học:
	1. Ổn định lớp.
Lớp
Tên Hs vắng
Ngày dạy
	2. Kiểm tra bài cũ: 
	Câu hỏi 1: Tính các giới hạn sau:
 ...,..., ...,...
	Câu hỏi 2: Tính các giới hạn sau:
	a. 	b. 
	3. Bài mới:.
	HĐ1: Hình thành định nghĩa tiệm cận đứng , tiệm cận ngang
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh 
+ Treo bảng phụ có vẽ đồ thị của hàm số y =.Theo kết quả kiểm tra bài cũ ta có 
Điều này có nghĩa là khoảng cách MH = |y| từ điểm M trên đồ thị đến trục Ox dần về 0 khi M trên các nhánh của hypebol đi xa ra vô tận về phía trái hoặc phía phải( hình vẽ). lúc đó ta gọi trục Ox là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = .
+Cho HS định nghĩa tiệm cận ngang.(treo bang phụ vẽ hình 1.7 trang 29 sgk để học sinh quan sát)
+Chỉnh sửa và chính xác hoá định nghĩa tiệm cận ngang.
+Tương tự ta cũng có:
Nghĩa là khoảng cách NK = |x| từ N thuộc đồ thị đến trục tung dần đến 0 khi N theo đồ thị dần ra vô tận phía trên hoặc phía dưới.Lúc đó ta gọi trục Oy là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = .
- Cho HS định nghĩa tiệm cận đứng.( treo bảng phụ hình 1.8 trang 30 sgk để HS quan sát)
- GV chỉnh sửa và chính xác hoá định nghĩa.
- Dựa vào định nghĩa hãy cho biết phương pháp tìm tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
+ HS quan sát bảng phụ.
+ Nhận xét khi M dịch chuyển trên 2 nhánh của đồ thị qua phía trái hoặc phía phải ra vô tận thì MH = dần về 0
Hoành độ của M thì MH = |y| .
HS đưa ra định nghĩa.
+Hs quan sát đồ thị và đưa ra nhận xét khi N dần ra vô tận về phía trên hoặc phía dưới thì khoảng cách NK = |x| dần về 0.
+HS đưa ra định nghĩa tiệm cận đứng.
+HS trả lời.
	HĐ2 :Tiếp cận khái niệm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang.
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh 
- Cho HS hoạt động nhóm.
- Gọi đại diện 2 nhóm lên bảng trình bày bài tập 1,2 của VD 1.
- Đại diện các nhóm còn lại nhận xét.
- GV chỉnh sữa và chính xác hoá.
- Cho HS hoạt động nhóm. 
Đại diện nhóm ở dưới nhận xét.
+ câu 1 không có tiệm cận ngang.
+ Câu 2 không có tiệm cận ngang.
- Qua hai VD vừa xét em hãy nhận xét về dấu hiệu nhận biết phân số hữu tỉ có tiệm cận ngang và tiệm cận đứng.
+ Đại diện nhóm 1 lên trình bày câu 1, nhóm 2 trình bày câu 2
Ví dụ 1: Tìm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.
1, y = 
2, y = 
+Đại diện hai nhóm lên giải..
Ví dụ 2:Tìm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của các hàm số sau:
1, y = 
2 , y = .
+HS ; Hàm số hữu tỉ có tiệm cận ngang khi bậc của tử nhỏ hơn hoặc bằng bậc của mẫu, có tiệm cận đứng khi mẫu số có nghiệm và nghiệm của mẫu không trùng nghiệm của tử.
	4.Củng cố 3’ 
* Giáo viên cũng cố từng phần:
- Định nghĩa các đường tiệm cận.
- Phương pháp tìm các đường tiệm cận .
5. Hướng dẫn học bài ở nhà và ra bài tập về nhà: (2’)
	+ Nắm vững các kiến thức đã học: khái niệm đường tiệm cận và phương pháp tìm tiệm cận của hàm số, dấu hiệu hàm số hữu tỉ có tiệm cận ngang , tiệm cận đứng, tiệm cận xiên. Vận dụng để giải các bài tập SGK.
...
Ngày 13/09/2009
Tiết 11	
 ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ
I.Mục tiêu:
+ Về kiến thức: Giúp học sinh
	- Nắm vững định nghĩa và cách xác định các đường tiệm cận(t/c đứng, t/c ngang, t/c xiên) của đồ thị hàm số.
	+ Về kỹ năng: Rèn luyện cho học sinh các kỹ năng
	- Tìm các đường tiệm cận của đồ thị của các hàm số.
 	+ Về tư duy và thái độ:
	- Khả năng nhận biết các đường tiệm cận của đồ thị hàm số.
	- Cẩn thận, chính xác.
	II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
	- Giáo viên: Chuẩn bị bảng phụ ( chép đề bài toán ) và hệ thống câu hỏi gợi mở ngắn gọn và tường minh.
	- Học sinh học kỹ các đ/n các đường tiệm cận và cách tìm chúng.
	- Học sinh học kỹ phép tịnh tiến hệ tọa đô theo 1 véc tơ cho trước và công thức chuyển đổi hệ tọa độ, tìm hàm số trong hệ tọa độ mới.
	III. Phương pháp: Đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, gợi mở.
	IV. Tiến trình bài dạy:
	1. Ổn định tổ chức : 
Lớp
Tên Hs vắng
Ngày dạy
 2. Kiểm tra bài cũ: Không
	3. Bài mới :
	HĐ1: Hình thành và tiếp cận khái niệm tiệm cận xiên:
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh 
- Treo bảng phụ vẽ hình 1.11 trang 33 SGK.
+ Xét đồ thị (C) của hàm số y = f(x) và đường thẳng (d) y = ax+ b (a ) . Lấy M trên (C ) và N trên (d) sao cho M,N có cùng hoành độ x.
+ Hãy tính khơảng cách MN.
+ Nếu MN khi x( hoặc x ) thì ( d) được gọi là tiệm cận xiên của đồ thị (d).
- Từ đó yêu cầu HS định nghĩa tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.
- GV chỉnh sửa và chính xác hoá .
 +Lưu ý HS: Trong trường hợp hệ số a của đường thẳng 
y = ax + b bằng 0 mà (hoặc ) Điều đó có nghĩa là (hoặc )
Lúc này tiệm cận xiên của đồ thị hàm số cũng là tiệm cận ngang.
 Vậy tiệm cận ngang là trường hợp đặc biệt của tiệm cận xiên.
+Gợi ý học sinh dùng định nghĩa CM.Gọi một học sinh lên bảng giải.
Gọi 1 HS nhận xét sau đó chính xác hoá.
Qua ví dụ 3 ta thấy hàm số 
 y = có tiệm cận xiên là y = 2x + 1 từ đó đưa ra dấu hiệu dự đoán tiệm cận xiên của một hàm số hữu tỉ.
+ Cho HS hoạt động nhóm:
Gợi ý cho HS đi tìm hệ số a,b theo chú ý ở trên.
+ Gọi HS lên bảng giải
Cho HS khác nhận xét và GV chỉnh sửa , chính xác hoá.
+ HS quan sát hình vẽ trên bảng phụ.
+HS trả lời khoảng cách MN = |f(x) – (ax + b) | .
+HS đưa ra đinh nghĩa
+HS chứng minh.
Vì y – (2x +1) = khi và x nên đường thẳng y = 2x + 1 là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho (khi x và x )
HS lên bảng trình bày lời giải.
4. Củng cố:
- Nắm vứng phương pháp tìm tiệm các đường tim các đường tiệm cận của đồ thị hàm số
- Nắm vững công thức chuyển đổi hệ tọa độ theo véc tơ cho trước.
5. Hướng dẫn về nhà:
- làm các bài SGK
- Đọc trước bài mới
Ngày 13/09/2009
Tiết 12	 LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu:
+ Về kiến thức: Giúp học sinh
	- Nắm vững định nghĩa và cách xác định các đường tiệm cận(t/c đứng, t/c ngang, t/c xiên) của đồ thị hàm số.
	+ Về kỹ năng: Rèn luyện cho học sinh các kỹ năng
	- Tìm các đường tiệm cận của đồ thị của các hàm số.
 	+ Về tư duy và thái độ:
	- Khả năng nhận biết các đường tiệm cận của đồ thị hàm số.
	- Cẩn thận, chính xác.
	II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
	- Giáo viên: đề bài toán và hệ thống câu hỏi gợi mở ngắn gọn và tường minh.
	- Học sinh : học kỹ các đ/n các đường tiệm cận và cách tìm chúng.
	III. Phương pháp: Đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, gợi mở.
	IV. Tiến trình bài dạy:
	1. Ổn định tổ chức : 
Lớp
Tên Hs vắng
Ngày dạy
 2. Kiểm tra bài cũ: Không
	3. Bài mới :
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh 
HĐ1. (Giải bài tập 37b SGK)
 Tìm các đường tiệm cận của đồ thị của hàm số: y =.
H/đ của giáo viên
H/đ của học sinh
-H1. Hãy tìm tập xác định của hàm số.
 Hãy trình cách tìm tiệm cận xiên của đồ thị hàm số. 
Giải:
- số xác định với mọi x Hàm
- Tìm a, b:
-Gv gợi ý cho học sinh tìm tiệm cận xiên bằng cách tìm a, b.
Gv gọi 1 hs lên bảng giải 
-Gv nhận xét lời giải và sữachữa (nếu có)
- H/s tập trung tìm txđ và cho biết kết quả.
- H/s nhớ lại kiến thức cũ và trả lời.
- H/s nghiên cứu đề bài và tìm cách giải(tất cả học sinh tham gia giải ).
Bài 1: Tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm sô:
y = .
a === 1
b=
 = 
 = = 
Vậy t/ cận xiên: y = x-2
khi x
Tương tự tìm a, b khi 
x ta được tiệm cận xiên : y= - x + 2
Vậy đồ thị hàm số có đã cho có 2 nhánh . Nhánh phải có tiệm cận xiên là 
y= x + 2 và nhánh trái có tiệm cận xiên là y = -x +2
- Hs cho biết kết quả của mình và nhận xét lời giải trên bảng.
HĐ 2: Tim tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của hàm số phân thức. 
- gv cho hs tiếp cận đè bài
- hãy nêu cách tìm tiệm cận đứng
-cho 1 h/s lên hảng giải và các h/s còn làm việc theo nhóm
-Hs tìm hiểu đề bài và tìm cách giải quyết bài toán
Cho hàm số 
Y =
A . Tìm tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của đồ h/số.Từ đó suy ra giao điểm của 2 đường tiệm cận
Giải:
- Hàm số xác định:..........
- Tìm tiệm đứng......
 X = 3
4. Củng cố:
- Nắm vứng phương pháp tìm tiệm các đường tim các đường tiệm cận của đồ thị hàm số
- Nắm vững công thức chuyển đổi hệ tọa độ theo véc tơ cho trước.
5.Hướng dẫn về nhà:
- làm các bài SGK
- Đọc trước bài mới
Ngày soạn :21/09/2009 
Tiết 13 KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ MỘT SỐ HÀM ĐA THỨC
I/ Mục tiêu: 
 +Về kiến thức :
 - Giúp học sinh biết các bước khảo sát các hàm đa thức và cách vẽ đồ thị của các hàm số đó 
+Về kỹ năng :
-Giúp học sinh thành thạo các kỹ năng :
 - Thực hiện các bước khảo sát hàm số 
- Vẽ nhanh và đúng đồ thị 
+ Tư duy thái độ 
Nhanh chóng,chính xác, cẩn thận 
Nghiêm túc; tích cực hoạt động 
Phát huy tính tích cực và hợp tác của học sinh trong học tập
II/Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
 + Giáo viên : - Sách GK, phiếu học tập, bảng phụ
 + Học sinh : - Kiến thức cũ, bảng phụ 
III/ Phương pháp:
 Tiếp cận, gợi mở, nêu vấn đề, vấn đáp đan xen hoạt động nhóm
IV/ Tiến trình bài học:
 1. Ổn dịnh lớp: Sĩ số, sách giáo khoa
Lớp
Tên Hs vắng
Ngày dạy
 2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
 Câu hỏi : Xét chiều biến thiên và tìm cực trị của hàm số:
 y = x3 - 2x2 +3x -5
3. Bài mới :	
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Họat động1: Hình thành các bước

File đính kèm:

  • docGiao an GT 12 Nc t125.doc
Giáo án liên quan