Giáo án dạy thêm Toán 6 - Tiết 1+2+3: Các bài toán về tập hợp

TIẾT 1+2+3 CÁC BÀI TOÁN VỀ TẬP HỢP

I. MỤC TIÊU

- Rèn HS kĩ năng viết tập hợp, viết tập hợp con của một tập hợp cho trước, sử dụng đúng, chính xác các kí hiệu .

- Sự khác nhau giữa tập hợp

- Biết tìm số phần tử của một tập hợp được viết dưới dạng dãy số cóquy luật.

- Vận dụng kiến thức toán học vào một số bài toán thực tế.

II. CHUẨN BỊ

 1. Chuẩn bị của giáo viên:

 - Bảng phụ, SGK, Sách bài tập, Giáo án.

 2. Chuẩn bị của học sinh:

 - Học kỹ bài, làm các bài tập về nhà.

 

docx3 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 02/04/2019 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án dạy thêm Toán 6 - Tiết 1+2+3: Các bài toán về tập hợp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 31/8/2014
TIẾT 1+2+3 CÁC BÀI TOÁN VỀ TẬP HỢP
I. MỤC TIÊU 
- Rèn HS kĩ năng viết tập hợp, viết tập hợp con của một tập hợp cho trước, sử dụng đúng, chính xác các kí hiệu .
- Sự khác nhau giữa tập hợp 
- Biết tìm số phần tử của một tập hợp được viết dưới dạng dãy số cóquy luật.
- Vận dụng kiến thức toán học vào một số bài toán thực tế.
II. CHUẨN BỊ
	1. Chuẩn bị của giáo viên:
	- Bảng phụ, SGK, Sách bài tập, Giáo án.
	2. Chuẩn bị của học sinh:
	- Học kỹ bài, làm các bài tập về nhà.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Tổ chức lớp:
- Ổn định trật tự.
	2 . Kiểm tra bài cũ:
	- Kết hợp khi học bài.
	3. Giảng bài mới:
TIẾT 1
Bài 1: Cho tập hợp các chữ cái X = {A, C, O}
a/ Tìm chụm chữ tạo thành từ các chữ của tập hợp X.
b/ Viết tập hợp X bằng cách chỉ ra các tính chất đặc trưng cho các phần tử của X.
Hướng dẫn
a/ Chẳng hạn cụm từ “CA CAO” hoặc “CÓ CÁ”
b/ X = {x: x-chữ cái trong cụm chữ “CA CAO”}
Bài 2: Cho các tập hợp
A = {1; 2; 3; 4; 5; 6} ; B = {1; 3; 5; 7; 9}
a/ Viết tập hợp C các phần tử thuộc A và không thuộc B.
b/ Viết tập hợp D các phần tử thuộc B và không thuộc A.
c/ Viết tập hợp E các phần tử vừa thuộc A vừa thuộc B.
d/ Viết tập hợp F các phần tử hoặc thuộc A hoặc thuộc B.
Hướng dẫn:
a/ C = {2; 4; 6} 
b/ D = {5; 9} 
c/ E = {1; 3; 5} 
d/ F = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9} 
Bài 3: Cho tập hợp A = {1; 2; a; b} 
a/ Hãy chỉ rõ các tập hợp con của A có 1 phần tử.
b/ Hãy chỉ rõ các tập hợp con của A có 2 phần tử.
c/ Tập hợp B = {a, b, c} có phải là tập hợp con của A không?
Hướng dẫn 
c/ Tập hợp B không phải là tập hợp con của tập hợp A bởi vì c nhưng c 
TIẾT 2
Bài 4: Cho tập hợp B = {x, y, z} . Hỏi tập hợp B có tất cả bao nhiêu tập hợp con?
Bài 5: Cho A = {1; 3; a; b} ; B = {3; b} 
Điền các kí hiệu thích hợp vào ô vuông
1 A	;	3 A	;	3 B	;	B A
Bài 6: Cho các tập hợp
 ; 
Hãy điền dấu hayvào các ô dưới đây
 N N*	;	A B	
TIẾT 3
Bài 7: Gọi A là tập hợp các số tự nhiên có 3 chữ số. Hỏi tập hợp A có bao nhiêu phần tử?
Hướng dẫn:
Tập hợp A có (999 – 100) + 1 = 900 phần tử.
Bài 8: Hãy tính số phần tử của các tập hợp sau:
a/ Tập hợp A các số tự nhiên lẻ có 3 chữ số.
b/ Tập hợp B các số 2, 5, 8, 11, , 296, 299.
c/ Tập hợp C các số 7, 11, 15, 19, , 2007.
Hướng dẫn
a/ Tập hợp A có (999 – 101):2 +1 = 450 phần tử.
b/ Tập hợp B có (299 – 2 ): 3 + 1 =..... phần tử.
c/ Tập hợp C có (2007 – 7 ):4 + 1 =.......phần tử.
Cho HS phát biểu tổng quát:
Tập hợp các số chẵn từ số chẵn a đến số chẵn b có (b – a) : 2 + 1 phần tử.
Tập hợp các số lẻ từ số lẻ m đến số lẻ n có (n – m) : 2 + 1 phần tử.
Tập hợp các số từ số c đến số d là dãy số các đều, khoảng cách giữa hai số liên tiếp của dãy là 3 có (d – c ): 3 + 1 phần tử.
Bài 9: Cha mua cho em một quyển số tay dày 359 trang. Để tiện theo dõi em đánh số trang từ 1 đến 256. Hỏi em đã phải viết bao nhiêu chữ số để đánh hết cuốn sổ tay?
Hướng dẫn:
- Từ trang 1 đến trang 9, viết 9 chữ số.
- Từ trang 10 đến trang 99 có 90 trang, viết 90 . 2 = 180 chữ số.
- Từ trang 100 đến trang 359 có (359 – 100) + 1 = 260 trang, 
 cần có 260 . 3 = 780 chữ số.
Vậy em cần viết 9 + 180 + 780 = ......chữ số
4. Củng cố: 
- Cho HS nhắc lại các kiến thức trọng tâm đã sử dụng trong giờ.
- Nhắc lại cách làm các dạng bài tập cơ bản của buổi học.
5. Hướng dẫn về nhà: 
	- Xem kỹ lại bài trên lớp.
	- Học lại lí thuyết đã học.
- Làm thêm các bài tập tương tự trong Sách tham khảo.

File đính kèm:

  • docxGA day them L6 tuan 1 CAC BAI TOAN VE TAP HOP.docx