Giáo án Đại số và giải tích 11 cơ bản tiết 66: Quy tắc tính đạo hàm

Lớp 11CB.

Tiết 66: §2. QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM

I.Mục tiêu:

 Giúp cho học sinh:

 1. Về kiến thức:

 - Nắm vững công thức tính đạo hàm của 1 số hàm số thường gặp.

 - Nắm vững các phép toán đạo hàm : tổng , hiệu , tích , thương.

 - Nắm được khái niệm hàm số hợp , công thức tính đạo hàm của hàm số hợp.

 2. Về kĩ năng:

 - Biết vận dụng các công thức về: đạo hàm của 1 số hàm số thường gặp , các phép toán đạo hàm : tổng , hiệu , tích , thương ; công thức tính đạo hàm của hàm số hợp.

 3. Về thái độ:

 - Khả năng vận dụng kiến thức đã học , tính toán nhanh chính xác.

II.Chuẩn bị:

 1.Giáo viên: giáo án

 2.Học sinh : nắm vững cách tính đạo hàm của hàm số bằng định nghĩa , đọc trước nội dung bài mới.

III. Phương pháp: Vấn đáp, thuyết trình, giảng giải và thảo luận nhóm.

 

doc6 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 04/05/2019 | Lượt xem: 78 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số và giải tích 11 cơ bản tiết 66: Quy tắc tính đạo hàm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : /03/2010 
Ngày dạy :/03/2010 
Lớp 11CB.
Tiết 66: 	§2. QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM
I.Mục tiêu:
 	Giúp cho học sinh: 
 1. Về kiến thức: 
 - Nắm vững công thức tính đạo hàm của 1 số hàm số thường gặp. 
 - Nắm vững các phép toán đạo hàm : tổng , hiệu , tích , thương. 
 - Nắm được khái niệm hàm số hợp , công thức tính đạo hàm của hàm số hợp. 
 2. Về kĩ năng: 
 - Biết vận dụng các công thức về: đạo hàm của 1 số hàm số thường gặp , các phép toán đạo hàm : tổng , hiệu , tích , thương ; công thức tính đạo hàm của hàm số hợp.
 3. Về thái độ: 
 - Khả năng vận dụng kiến thức đã học , tính toán nhanh chính xác. 
II.Chuẩn bị:
 1.Giáo viên: giáo án
 2.Học sinh : nắm vững cách tính đạo hàm của hàm số bằng định nghĩa , đọc trước nội dung bài mới.
III. Phương pháp: Vấn đáp, thuyết trình, giảng giải và thảo luận nhóm.
IV.Tiến trình bài dạy : 
 1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số học sinh.
 2. Kiểm tra bài cũ: 	Cho hàm số 
	- Tính đạo hàm bằng định nghĩa hàm số trên.
	- Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại điểm 
	 ĐS : 
 3. Bài mới:
 Hoạt động 1: Đạo hàm của một số hàm số thường gặp 
Hoạt động của HS
Hoạt động của GV
Thực hiện HĐ 1 – Sgk / 157 : 
 Ta có: 
 =
 Suy ra 
 Vậy 
2/ Dự đoán là 
HS đọc định lí 1- Sgk / 157 
HS ghi nhớ : 
 là hằng số 
HS đọc định lí 2 – Sgk / 158 : 
HS ghi nhớ công thức với x > 0 
HS làm HĐ 3 – Sgk / 158 : 
 Hàm số không có đạo hàm tại x = 
 Hàm số có đạo hàm tại x = 4 
GV tổ chức cho HS làm HĐ 1 : 
 1/ Dùng định nghĩa tính đạo hàm của hàm số tại điểm x tùy ý. 
 -Tính = ? 
 -Tìm 
 -Kết luận 
 2/ Dự đoán đạo hàm của hàm số tại điểm x 
à giới thiệu định lí 1 : đạo hàm của hàm số với 
GV nêu cách kí hiệu 
 Lưu ý cho HS hàm số có đạo hàm trên tập xác định 
 Giới thiệu 2 nhận xét 
GV giới thiệu định lí 2 
GV hướng dẫn HS dùng định nghĩa đạo hàm để chứng minh định lí 2 
GV gọi HS trả lời HĐ 3 : 
 Có thể trả lời ngay được không nếu yêu cầu tính đạo hàm của hàm số tại x = , x = 4 ? 
Hoạt động 2: Đạo hàm của tổng , hiệu , tích , thương
Hoạt động của HS
Hoạt động của GV
Đọc định lí 3 – Sgk / 159 : 
 Ghi nhớ các công thức tính đạo hàm của tổng, hiệu, tích , thương của 2 hàm số 
HS làm HĐ 4 – Sgk / 159 : 
1/ HS trả lời các gợi ý : 
 -Áp dụng công thức (2) 
 - Tính bằng cách áp dụng công thức (3) 
 - Tính bằng cách áp dụng công thức (3) 
 ĐS : 1/ 
 2/ 
HS đọc hệ quả – Sgk / 160 
GV giới thiệu định lí về các phép toán trên đạo hàm của hàm số 
 -Gợi ý cho HS cách chứng minh các công thức đó 
 -Mở rộng công thức về tổng – hiệu 
GV hướng dẫn HS làm HĐ 4 : 
 Áp dụng các công thức trong định lí 3 , hãy tính đạo hàm của hàm số : 
 1/ 
 - Công thức cần áp dụng đầu tiên là công thức nào ? 
 - Tính như thế nào ? 
 - Tính như thế nào ? 
 2/ 
GV giới thiệu 2 hệ quả là trường hợp đặc biệt của công thức tính đạo hàm của 1 tích , 1 thương 
 - Gợi ý cho HS cách làm HĐ 5 
 - Gọi HS lấy ví dụ minh họa
Hoạt động 3: Luyện tập 
Hoạt động của HS
Hoạt động của GV
HS vận dụng các công thức mới học để làm 
ĐS : 1/ 
 2/ 
 3/ 
GV hướng dẫn HS làm bài tập : 
 Tính đạo hàm của các hàm số sau : 
1/ 
2/ 
3/ 
4. Củng cố - Hướng dẫn về nhà: 
	- Nêu công thức tính đạo hàm của 1 số hàm số thường gặp ? 
	- Nêu các công thức về các phép toán đạo hàm ? 
- Xem lại các công thức và học thuộc , làm BT 1, 2, 3 – Sgk /163.
 5. Rút kinh nghiệm: 
Tiết 67: 	§2. QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM (tiếp theo)
IV.Tiến trình bài dạy : 
 1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số học sinh.
 2. Kiểm tra bài cũ: 
	- Nêu các công thức về các phép toán đạo hàm ? 
	- Tính đạo hàm của hàm số : 1/ 
 2/ 
 3/ 
 ĐS : 
 3. Bài mới:
Hoạt động 1: Khái niệm hàm hợp 
Hoạt động của HS
Hoạt động của GV
HS đọc khái niệm hàm hợp 
HS đọc ví dụ 4, 5 – Sgk / 161 
HS làm HĐ 6 – Sgk / 161 : 
Là hàm hợp của các hàm số với 
GV giải thích khái niệm hàm số hợp : 
Hàm là hàm hợp của hàm với 
GV lấy ví dụ minh họa 
GV gọi HS làm HĐ 6 : 
Hàm số là hàm hợp của các hàm số nào ? 
 	Hoạt động 2: Đạo hàm của hàm hợp 
Hoạt động của HS
Hoạt động của GV
HS đọc định lí 4 – Sgk / 161 
 Ghi nhớ công thức : 
HS đọc ví dụ 6 , 7 – Sgk / 162 
HS làm bài tập : 
1/ Đặt = 2x + 1 
 Ta có 
 Vậy = 
2/ / Đặt = 
 Ta có 
 Vậy = 
GV giới thiệu cách tính đạo hàm của hàm hợp 
GV giải thích cách tính đạo hàm của hàm hợp 
GV yêu cầu HS làm bài tập : 
Tính đạo hàm của hàm số sau : 
1/ 
-Xác định = ? Tính = ? Tính = ?
-Kết luận = ? 
2/ 
-Xác định = ? Tính = ? Tính = ?
-Kết luận = ? 
Hoạt động 3: Luyện tập 
Hoạt động của HS
Hoạt động của GV
HS đọc bảng tóm tắt – Sgk / 162 
 Ghi nhớ các công thức trong bảng tóm tắt 
HS làm bài tập 
1/ 
2/ 
3/
 =
GV tóm tắt lại các công thức , quy tắc đã học trong bài 
GV gọi HS vận dụng các công thức , quy tắc vào giải bài tập : Tính đạo hàm của các hàm số sau : 
1/ 
2/ 
3/ 
4/ 
4. Củng cố - Hướng dẫn về nhà: 
	- Nêu quy tắc tính đạo hàm của hàm hợp ? 
	- Hãy tóm tắt lại các quy tắc , công thức tính đạo hàm đã học ? 
- Nắm vững các công thức về đạo hàm của các hàm số thường gặp , đạo hàm của tổng- hiệu- tích- thương , 
 quy tắc tính đạo hàm của hàm hợp. 
	- Làm BT 4 , 5 – sgk / 163.
 5. Rút kinh nghiệm: 
Ngày soạn : /11/2009 
Ngày dạy :/11/2009 
Lớp 11CB.
Tiết 68: 	LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu:
 	Giúp cho học sinh: 
 1.Về kiến thức: 
 - Nắm vững các công thức tính đạo hàm của các hàm số thường gặp , đạo hàm của tổng- hiệu- tích- thương 
 - Nắm vững quy tắc tính đạo hàm của hàm hợp. 
 2.Về kĩ năng: 
 - Biết vận dụng các công thức , quy tắc nêu trên vào giải bài tập. 
 - Biết cách trình bài bài toán 
 3.Về thái độ: 
 Khả năbg vận dụng , suy luận , tính toán nhanh chính xác. 
II.Chuẩn bị:
 1.Giáo viên: giáo án
 2.Học sinh : nắm vững các nội dung nêu trên và chuẩn bị bài tập ở nhà. 
III. Phương pháp: Vấn đáp, giải quyết vấn đề và thảo luận nhóm.
III.Tiến trình bài dạy : 
 1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số học sinh.
 2. Kiểm tra bài cũ: (Kết hợp trong tiết dạy)
 3. Bài mới:
 Hoạt động 1: Tính đạo hàm bằng định nghĩa 
Hoạt động của HS
Hoạt động của GV
HS nhắc lại 3 bước làm 
HS trính bày BT 1 – Sgk / 162 : 
a/ Giả sử là số gia của đối số tại 
 -Tính = 
 -Tính = 
 -Tính được 
 Vậy 
GV gọi HS nhắc lại cách tính đạo hàm của hàm số tại 1 điểm bằng định nghĩa 
GV yêu cầu HS làm BT 1 : 
Bằng định nghĩa tính đạo hàm của hàm số : 
a/ tại 
-Tính = ? 
-Lập tỉ số = ? 
-Tìm = ? 
-Kết luận 
Hoạt động 2: Tính đạo hàm của các dạng hàm số thường gặp - Đạo hàm của các hàm hợp 
Hoạt động của HS
Hoạt động của GV
HS nhắc lại các công thức 
HS trình bày bài tập 
ĐS : 1/ 
 2/ 
 3/ 
 4/ 
 5/ 
 6/ 
 7/ 
GV gọi HS nêu : 
- Công thức tính đạo hàm của các hàm số thường gặp 
- Đạo hàm của tổng- hiệu- tích- thương 
GV gọi HS tính đạo hàm của các hàm số sau : 
1/ 
2/ 
3/ 
4/ 
5/ với m , n là các hằng số 
6/ với a là hằng số 
7/ 
Hoạt động 3: Giải bất phương trình có chứa đạo hàm.
Hoạt động của HS
Hoạt động của GV
HS làm BT 5 – Sgk / 163 : 
-Ta có 
a/ x 2 
b/ 
GV hướng dẫn HS làm BT 5 : 
Cho hàm số . Tìm x để : 
a/ 
b/ 
H1: Tính = ? 
H2: Hãy nhắc lại cách giải bất phương trình bậc hai 1 ẩn ? 
 (Xét dấu tam thức bậc hai ) 
4. Củng cố - Hướng dẫn về nhà: 
- Nêu quy tắc tính tính đạo hàm của hàm số hợp ? 
	- Nêu các công thức đạo hàm của 1 số hàm số thường gặp ? 
	- Nêu công thức về các phép toán đạo hàm ? 
	- Xem lại các công thức , quy tắc đã học và các bài tập đã sửa. 
	- Đọc trước nội dung bài Đạo hàm của các hàm số lượng giác. 
 5. Rút kinh nghiệm: 

File đính kèm:

  • docQuy tac tinh dao ham.doc