Giáo án Đại số và Giải tích 11: Bài tập ôn chương I

Tuần 7.

Tên bài dạy: BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG I.

Số tiết: 2.

Mục đích:

 * Về kiến thức:

 + Củng cố các kiến thức đã học trong chương I.

 * Về kỹ năng:

 + HS biết tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số.

 + HS biết giải phương trình lượng giác.

Chuẩn bị:

 * Giáo viên:

 + Thước kẻ, phấn màu, bảng phụ.

 * Học sinh: Chuẩn bị bài theo sự hướng dẫn của GV.

Phương pháp: Đàm thoại gợi mở.

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 10/04/2019 | Lượt xem: 196 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số và Giải tích 11: Bài tập ôn chương I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 7.
Tên bài dạy: 	BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG I.
Số tiết: 2.
Mục đích:
 * Về kiến thức:
 + Củng cố các kiến thức đã học trong chương I.
 * Về kỹ năng:
 + HS biết tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số.
 + HS biết giải phương trình lượng giác.
Chuẩn bị:
 * Giáo viên:
 + Thước kẻ, phấn màu, bảng phụ.
 * Học sinh: Chuẩn bị bài theo sự hướng dẫn của GV.
Phương pháp: Đàm thoại gợi mở.
Tiến trình lên lớp:
 * Ổn định lớp.
 * Kiểm tra bài cũ:
 1) Tìm tập xác định của các hàm số sau .
 2) Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số .
 * Bài mới:
Hoạt động 1: Tìm tập xác định của các hàm số .
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
— Hãy phân tích hàm số ra phân thức?
— Biểu thức có nghĩa khi nào?
— Tìm tập xác định của hàm số này ?
— HS trả lời.
— hs biến đổi tìm x
— .
Hoạt động 2: Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số .
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
— Áp dụng công thức hạ bậc hoặc công thức nhân đôi biến đổi biểu thức y ?
— Tập giá trị của 
— Xác định miền giá trị của ?
— Giá trị lớn nhất của ? Giá trị nhỏ nhất của ?
—
— .
— .
— .
Hoạt động 3: Giải phương trình sau .	b)	
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
— Đưa phương trình về dạng ?
— Nghiệm của phương trình ?
— .
— .
Hoạt động 4: Giải phương trình sau: 	
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
— Dùng công thức biến đổi tổng thành tích biến đổi vế trái ?
— Thực hiện đưa về giải phương trình tích?
— Tìm nghiệm các phương trình ?
— Kết luận nghiệm ?
—.
— 
— ; ; 
— Tự trả lời
Hoạt động 5: Giải phương trình sau: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
— Nhận dạng phương trình đã cho?
— Thực hiện giải phương trình đã cho?
— Tìm nghiệm các phương trình?
— Kết luận nghiệm ?
—Phương trình bậc hai theo hàm số sin.
— 
— ; 
— Tự trả lời
Hoạt động 6: Giải phương trình sau: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
— Điều kiện của phương trình đã cho?
— Thực hiện giải phương trình đã cho nhờ công thức lượng giác cơ bản?
— Tìm nghiệm các phương trình: ?
— So sánh với điều kiện . Kết luận nghiệm ?
—.
— 
— ; 
— Tự trả lời
Hoạt động 7: Giải phương trình sau: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
— Biến đổi vế trái của phương trình đã cho?
— Thực hiện đưa về giải phương trình cơ bản?
— Tìm nghiệm các phương trình: ?
— Kết luận nghiệm ?
—.
— 
— ; 
— Tự trả lời
 * Củng cố:
 + Cách tìm tập xác định của hàm số?
 + Cách tìm GTLN, GTNN hàm số lượng giác ?
 + Cách giải phương trình bậc nhất, bậc hai đối với một hàm số lượng giác ?
 + Cách giải phương trình đưa về phương trình bậc nhất, bậc hai đối với một hàm số lượng giác ? 
 * Dặn dò: 
 + Học kỹ các dạng toán đã nêu trên.
 + Chuẩn bi cho kiểm tra một tiết

File đính kèm:

  • docBai tap on chuong I HSLG va PTLG.doc