Giáo án Đại số lớp 10 tiết 36- Dấu của nhị thức bậc nhất

I. MỤC TIÊU:

 Kiến thức:

- Biết xét dấu một nhị thức bậc nhất, xét dấu một tích, thương của nhiều nhị thức bậc nhất.

- Khắc sâu phương pháp bảng, phương pháp khoảng.

 Kĩ năng:

- Xét được dấu của nhị thức bậc nhất.

- Sử dụng thành thạo pp bảng và pp khoảng.

- Vận dụng một cách linh hoạt việc xét dấu để giải các BPT và xét dấu các biểu thức đại số khác.

 Thái độ:

- Diễn đạt vấn đề rõ ràng, trong sáng.

- Tư duy năng động, sáng tạo.

II. CHUẨN BỊ:

 Giáo viên: Giáo án. Hệ thống bài tập.

 Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về Bất phương trình bậc nhất một ẩn.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.

 

doc3 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 29/01/2015 | Lượt xem: 3079 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số lớp 10 tiết 36- Dấu của nhị thức bậc nhất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 15/01/2008	Chương IV: BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH 
Tiết dạy:	36	Bàøi 3: DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT
I. MỤC TIÊU:
	Kiến thức: 	
Biết xét dấu một nhị thức bậc nhất, xét dấu một tích, thương của nhiều nhị thức bậc nhất.
Khắc sâu phương pháp bảng, phương pháp khoảng.
	Kĩ năng: 
Xét được dấu của nhị thức bậc nhất.
Sử dụng thành thạo pp bảng và pp khoảng.
Vận dụng một cách linh hoạt việc xét dấu để giải các BPT và xét dấu các biểu thức đại số khác.
	Thái độ: 
Diễn đạt vấn đề rõ ràng, trong sáng.
Tư duy năng động, sáng tạo.
II. CHUẨN BỊ:
	Giáo viên: Giáo án. Hệ thống bài tập.
	Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về Bất phương trình bậc nhất một ẩn.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.
	2. Kiểm tra bài cũ: (3')
	H. Cho f(x) = 3x + 5. Tìm x để f(x) > 0; f(x) < 0 ?
	Đ.	f(x) > 0 Û x > ;	f(x) < 0 Û x < .
	3. Giảng bài mới:
TL
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu Định lí về dấu của nhị thức bậc nhất
5'
H1. Cho VD về nhị thức bậc nhất ? Chỉ ra các hệ số a, b ?
Đ1. 
f(x) = 2x + 3;	
g(x) = –2x + 3
I. Định lí về dấu của nhị thức bậc nhất
1 Nhị thức bậc nhất
Nhị thức bậc nhất đối với x là biểu thức dạng f(x) = ax + b với a ¹ 0.
10'
H2. Xét f(x) = 2x + 3
a) Giải BPT f(x) > 0 và biểu diễn tập nghiệm trên trục số.
b) Chỉ ra các khoảng mà trong đó f(x) cùng dấu (trái dấu) với a ?
H3. Cần chú ý đến các yếu tố nào ?
Đ2. 
2x + 3 > 0 Û x > 
Đ3. hệ số a và giá trị 
2. Dấu của nhị thức bậc nhất
Định lí: Cho nhị thức f(x) = ax + b
· a.f(x) > 0 Û x Ỵ 
· a.f(x) < 0 Û x Ỵ 
Ví dụ: Xét dấu nhị thức:
a) f(x) = 3x + 2	b) g(x) = –2x + 5
Hoạt động 2: Áp dụng xét dấu tích, thương các nhị thức bậc nhất 
10'
· Hướng dẫn HS cách lập bảng xét dấu bằng cách cho HS điền vào chỗ trống.
· Mỗi nhóm thực hiện một yêu cầu.
II. Xét dấu tích, thương các nhị thức bậc nhất 
Giả sử f(x) là một tích (thương) của những nhị thức bậc nhất. Áp dụng định lí về dấu của nhị thức bậc nhất có thể xét dấu từng nhân tử. Lập bảng xét dấu chung cho tất cả các nhị thức bậc nhất có mặt trong f(x) ta suy ra được dấu của f(x).
Ví dụ: Xét dấu biểu thức:
	f(x) = 
Hoạt động 3: Áp dụng giải BPT 
7'
H1. Biến đổi BPT ?
H2. Xét dấu f(x) ?
Đ1. Û 
Đ2.
Þ S = [0; 1)
III. Áp dụng vào giải BPT
1. BPT tích, BPT chứa ẩn ở mẫu
Ví dụ: Giải BPT
7'
H3. Xét dấu, khử dấu GTTĐ
· Hướng dẫn pp khoảng
Đ3. 
 = 
=
(*) Û Û –7<x <3
2. BPT chứa ẩn trong dấu GTTĐ
Ví dụ: Giải BPT
 + x – 3 < 5	(*)
Hoạt động 5: Củng cố
3'
· Nhấn mạnh:
– Cách xét dấu nhị thức
– Cách vận dụng việc xét dấu nhị thức để giải BPT
Với a > 0 ta có:
· Û –a £ f(x) £ a
· Û 
	4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:
Làm bài tập 1, 2, 3 SGK.
Đọc trước bài "Bất phương trình bậc nhất hai ẩn".
IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:

File đính kèm:

  • docdai10cb36.doc