Giáo án Đại số Giải tích 11 tiết 63: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

CHƯƠNG V: ĐẠO HÀM

Tiêt 63. ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Giúp học sinh:

 - Hiểu rõ định nghĩa đạo hàm tại một điểm.

 - Hiểu rõ rằng đạo hàm của một hàm số tại một điểm là một số xác định.

2. Kĩ năng:

 - Biết cách tính đạo hàm tại một điểm bằng định nghĩa của các hàm số thường gặp.

3. Thái độ:

 - Tự tin và có lập trường khi thế giới quan về môi trường sống được nâng cao thêm một bước .

 

doc3 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 09/04/2019 | Lượt xem: 122 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số Giải tích 11 tiết 63: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 31/01/2010
Ngày dạy: 01/02/2010
CHƯƠNG V: ĐẠO HÀM
Tiêt 63. ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: Giúp học sinh: 
	- Hiểu rõ định nghĩa đạo hàm tại một điểm.
	- Hiểu rõ rằng đạo hàm của một hàm số tại một điểm là một số xác định.
2. Kĩ năng:
	- Biết cách tính đạo hàm tại một điểm bằng định nghĩa của các hàm số thường gặp.
3. Thái độ:
	- Tự tin và có lập trường khi thế giới quan về môi trường sống được nâng cao thêm một bước .	
II. Tiến trình tổ chức giờ học:
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung bài học
Hoạt động 1: Đạo hàm tại một điểm
Mục tiêu : tìm hiểu đạo hàm tại một điểm 
Tg : 15’
ĐDDH: bảng phụ 
PP : phát vấn trả lời
GV: 
- Chia nhóm và yêu cầu HS nhóm 1, 3 tính vận tốc trung bình của chuyển động còn HS nhóm 2, 4 nhận xét về những kết quả thu được khi t càng gần to = 3
- Đại diện nhóm trình bày
HS: Trả lời câu hỏi 
GV: 
- Cho HS nhóm khác nhận xét
- Hỏi xem còn cách nào khác không
- Nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hoá nội dung.
GV: 
- Trong khoảng thời gian từ to đến t, chất điểm đi được quãng đường nào ?
- Nếu chất điểm chuyển động đều thì tỉ số là gì ?
- Nếu chất điểm chuyển động không đều thì tỉ số trên là gì ?
- Nhận xét về tỉ số trên khi t càng gần to ?
HS:
- Nghe hiểu nhiệm vụ
- Trả lời câu hỏi
GV: Yêu cầu HS nhận xét các bài toán trên có đặc điểm gì chung ?
HS: Nhận xét 
GV: Nhận xét câu trả lời của HS. Chính xác hoá nội dung
Hoạt động 2 : Định nghĩa đạo hàm tại một điểm
Mục tiêu : tìm hiểu định nghĩa đạo hàm tại một điểm 
Tg : 15’
ĐDDH: bảng phụ 
PP : phát vấn trả lời
GV: Yêu cầu HS đọc SGK trang 148 phần định nghĩa đạo hàm tại một điểm
HS: Đọc SGK trang 148 phần định nghĩa đạo hàm tại một điểm. 
GV: Gợi ý cho HS cách dùng đại lượng Dx, Dy
Hoạt động 3: Cách tính đạo hàm bằng định nghĩa
Mục tiêu : tìm hiểu qui tắc tính đạo hàm
Tg : 10’
ĐDDH: 
PP : phát vấn trả lời
GV: Chia nhóm và yêu cầu HS tính y’(xo) bằng định nghĩa.
HS: Nghe hiểu nhiệm vụ
GV: 
- Yêu cầu HS đề xuất các bước tính y’(xo)
- Đại diện nhóm trình bày.
HS: Trả lời 
GV: 
- Cho HS nhóm khác nhận xét.
- Nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hoá nội dung.
- Yêu cầu HS vận dụng kiến thức học được làm VD1.
- Nhận xét bài làm của HS chính xác hoá nội dung.
I. ĐẠO HÀM TẠI MỘT ĐIỂM
1. Các bài toán dẫn đến khái niệm đạo hàm
 1 (SGK, trang 146)
vTB = = t + to
to = 3 ; t = 2 (hoặc 2,5 ; 2,9 ; 2,99) 
Þ vTB = 2 + 3 = 5 (hoặc 5,5 ; 5,9 ; 5,99)
Nhận xét : 
t càng gần to = 3 thì vTB càng gần 2to = 6
a) Bài toán tìm vận tốc tức thời (SGK trang 146, 147)
V(to) = 
b) Bài toán tìm cường độ tức thời
(SGK trang 147, 148)
I(to) = 
2. Định nghĩa đạo hàm tại một điểm
Định nghĩa trang 148 SGK
Chú ý trang 149 SGK
3. Cách tính đạo hàm bằng định nghĩa
 2 (SGK trang 149)
y'(xo) = 2xo
Quy tắc trang 149 SGK 
VD1 trang 149 SGK
III. TỔNG KẾT, HƯỚNG DẪN BÀI TẬP VỀ NHÀ, CHUẨN BỊ BÀI MỚI 
1. Củng cố và luyện tập:	
- Em hãy cho biết bài học có những nội dung chính là gì ?
- Theo em, qua bài học này ta cần đạt được điều gì ?
2. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:
- Xem l¹i bµi.
- BTVN: 1-4/156. HD: Xem lại bài học.
- Chuẩn bị tiết sau học tiếp.
IV. Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

File đính kèm:

  • docDS11_Tiet 63 C5B1 Dinh nghia va y nghia cua dao ham 1-3.doc