Giáo án Đại số Giải tích 11 - Nâng cao - Tiết 12: Thực hành tính toán trên máy tính cầm tay casio fx-500a & fx500 ms

Tiết 12:

THỰC HÀNH TÍNH TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY

CASIO FX-500A & FX500 MS

I. MỤC TIÊU BÀI DẠY.

1. Về kiến thức:

- Học sinh biết được tính năng của máy tính.

- Học sinh biết được 1 số phím trên máy, biết sử dụng máy tính để giải PT bậc2, hệ PT bậc nhất 1 ẩn, hệ PT bậc nhất 2 ẩn, hệ PT bậc nhất 3 ẩn.

- Tra giá trị lượng giác của một góc cho trước và các giá trị lượng giác ngược.

2. Về kỹ năng: Thực hiện được

- Giải được các PT và hệ PT dạng chuẩn.

- Tra được giá trị LG của một góc cho trước và các giá trị LG ngược.

3. Về tư duy:

 

 

doc3 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 169 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số Giải tích 11 - Nâng cao - Tiết 12: Thực hành tính toán trên máy tính cầm tay casio fx-500a & fx500 ms, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: ..../10/07 Ngày giảng:..../10/2007 
Tiết 12: 
THựC HàNH TíNH TOáN TRÊN MáY TíNH cầm tay 
CASIO FX-500A & Fx500 ms
I. Mục tiêu bài dạy.
Về kiến thức:
- Học sinh biết được tính năng của máy tính.
- Học sinh biết được 1 số phím trên máy, biết sử dụng máy tính để giải PT bậc2, hệ PT bậc nhất 1 ẩn, hệ PT bậc nhất 2 ẩn, hệ PT bậc nhất 3 ẩn.
- Tra giá trị lượng giác của một góc cho trước và các giá trị lượng giác ngược.
2. Về kỹ năng: Thực hiện được
- Giải được các PT và hệ PT dạng chuẩn.
- Tra được giá trị LG của một góc cho trước và các giá trị LG ngược.
3. Về tư duy:
4. Về thái độ:
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, thao tác nhanh nhẹn.
II. Chuẩn bị phương tiện.
1. Phần thày: SGK, TLHD thực hành trên máy, GA, PC và Projecter.
2. Phần trò: Vở, nháp, SGK, máy casio fx-500A.
III. Tiến trình bày dạy
I. Kiểm tra bài cũ: (Kiểm tra việc HS chuẩn bị cho tiết học).
II. Bài mới.
Đặt vấn đề: (2’)
Khi giải 1 phương trình bậc 2, hệ 2 phương trình 2 ẩn, ta phải qua từng bước như tính , so sánh với 0, tính nghiệm, 
Với những góc LG có số đo đặc biệt ta cũng đã có bảng giá trị LG của chúng, vậy với những góc có số đo không đặc biệt thì ta xác định các GTLG của chúng như thế nào?. Nay ta dùng máy casio fx-500A để giải quyết những bài tập này.
Bài mới:
Hoạt đông 1: Giới thiệu máy tính cầm tay casio fx-500A (10’).
Phương pháp
Nội dung cần đạt
GV: TB
GV: TB
Mở máy, tắt máy, ấn phím: Các loại phím trên máy:.
Phím chung:
Phím
Chức năng
ON hoặc AC
Mở máy
OFF
Tắt máy
0,1,2,3,9
Nhập từng chữ số 0,1,2,9
.
Nhập dấu ngăn cách phần nguyên và phần thập phân
+, -, , =
Các phép toán
AC
Xoá hết
C
Xoá dữ kiện vừa nhập
+/_
đổi dấu của số từ dương sang âm
Phím nhớ: , Phím gọi nhớ: 
Thoát khỏi chương trình 
Hoạt đông 2: Giải PT bậc hai một ẩn số (10’). 
Phương pháp
Nội dung cần đạt
GV: Nêu cách sử dụng MTCT để giải PT bậc hai một ẩn.
GV: HD HS cùng thực hành giải PT.
?. PT đã ở dạng bậc 2 tổng quát chưa?
?. Vậy để giải được PT này ta phải biến đổi như thế nào?
HD quy trình ấn phím:
Gọi HS đọc kết quả:
GV Lưu ý cho HS cách đổi tử số thập phân sang số hữu tỉ.
Thực hành: Giải PT bậc 2 một ẩn:
(Giải theo chương trình cài sẵn trong máy)
Thí dụ: Giải PT sau:
(3x- 1)(1+x)= 15 ú 3x2+2x-16=0
(*) Chú ý: Giải PT bậc 2 là phải đưa về dạng 
ấn:
 3 2 
 16 ấn tiếp 
 kq:x1=2 kq:x2=-8/3
Hoạt đông 3: Tra giá trị lượng giác (18’). 
Phương pháp
Nội dung cần đạt
?. Góc lượng giác có những đơn vị đo nào?
GV nêu cách tra GTLG của một góc:
Muốn tra GTLG của một góc ta thực hiện như sau:
Nhập giá trị số đo của góc.
ấn phím tra tương ứng.
GV nêu cách tra GTLG ngược của một số thực:
Muốn tra GTLG ngược của một số thực:
Nhập giá trị thực đó.
ấn phím tra tương ứng.
Đổi đơn vị đo về độ.
? Cho biết mối liên hệ giữa ?
? Vậy để tra góc thoả mãn ta phải làm như thế nào? 
- Tra góc thoả mãn .
- Tính Kết quả.
Tra giá trị LG của một góc:
Trước hết, nếu đơn vị đo của góc là độ thì ta ấn phím .
 nếu đơn vị đo của góc là độ thì ta ấn phím .
Ví dụ 1: Tra , 
Lời giải
Để tra ta thực hiện quy trình ấn phím như sau:
 Kết quả: 
Để tra ta thực hiện quy trình ấn phím như sau:
 Kết quả: 
Tra giá trị lượng giác ngược.
VD2: Tìm một góc biết 
Giải
Để tìm biết ta thực hiện như sau:
 Kết quả TG 
Kết quả
Để tìm biết ta thực hiện như sau:
 Kết quả TG Kết quả
Củng cố: (1’)
Muốn thực hành được trên máy tính phải XĐ được yếu tố nào? 
III. Hướng dẫn học sinh học và làm bài ở nhà.(2’)
-Ôn lại các phím, các kí hiệu và tính năng của nó.
-Thực hành

File đính kèm:

  • docDSNC11_T12.doc