Giáo án Đại số & Giải tích 11: Đạo hàm của các hàm số lượng giác

Bài số 3 : ĐẠO HÀM CỦA CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

(chương V : ĐS11)

I.Mục tiêu:

 1. Học sinh nắm được định lý về đạo hàm các hàm số lượng giác .

 2. Biết áp dụng định lý về đạo hàm các hàm số lượng giác để tính đạo hàm các hàm số lượng giác cơ bản và hàm hợp.

II.Phương pháp:

- Gợi mở, vấn đáp.

- Hoạt động nhóm.

III.Tiến trình dạy học:

1) Ổn định lớp.

2) Kiểm tra bài cũ.

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 186 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số & Giải tích 11: Đạo hàm của các hàm số lượng giác, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài số 3 : ĐẠO HÀM CỦA CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
(chương V : ĐS11)
I.Mục tiêu: 
	1. Học sinh nắm được định lý về đạo hàm các hàm số lượng giác .
	2. Biết áp dụng định lý về đạo hàm các hàm số lượng giác để tính đạo hàm các hàm số lượng giác cơ bản và hàm hợp.
II.Phương pháp:
Gợi mở, vấn đáp.
Hoạt động nhóm.
III.Tiến trình dạy học:
Ổn định lớp.
Kiểm tra bài cũ.
	Câu 1: Tính đạo hàm của hàm số 
	Câu 2: Tính đạo hàm của hàm số.
	3)	Bài mới: ĐẠO HÀM CỦA CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên
HĐ1:ĐỊNH LÝ 1
*HS sử dụng máy tính làm bài 
*HS trả lời nhận xét 
*HS đ ọc l ại ĐL1 SGK
*HS nhận xét bài làm của bạn
*GV ghi đề bài tóan và yêu cầu hs giải bằng
 máy tính 
 Cho Hãy tính giá trị f(x) 
x
f(x)
*GV yêu cầu hs nhận xét kết quả
*GV nhận xét lại kết quả và ghi bảng ĐL1
*GV yêu cầu hs áp dụng ĐL1 để tính 
*GV gọi hs lên bảng làm bài-nhận xét lại kết quả
HĐ2:ĐỊNH LÝ 2
*HS đ ọc ĐL2 SGK
*HS xem chứng minh ĐL2trong SGK
*HS ghi nhớ công thức 
*HS áp dụng ĐL2 để làm ví dụ theo nhóm
*GV yêu cầu hs đọc ĐL2 và xem chứng minh
trong SGK
*GV hỏi lại công thức sina – sinb =?
*GV gọi hs lên bảng t ính lại 
*GV gỉai thích lại phần ch minh và ghi bảng ĐL2 
*GV ghi đề ví dụ lên bảng và yêu cầu hs làm 
theo nhóm:
Tính đạo hàm của hàm số:
a) 
b) 
*GV gọi hs đại diện nhóm lên bảng giải 
*GV nhận xét bài làm các nhóm và chú ý qui tắc
 đạo hàm của hs hợp dạng sinu:
HĐ3:ĐỊNH LÝ 3
*HS nhớ lại công thức lượng giác liên hệ
 giữa hai cung phụ nhau và trả lời 
*HS ghi nhớ công thức 
*HS áp dụng ĐL3 để làm ví dụ 
*GV hỏi lại công thức =?
*GV hỏi hs 
*GV ghi bảng ĐL3
*GV hỏi hs và ghi chú ý
*GV ghi đề ví dụ lên bảngvà yêu cầu hs làm
Tính đạo hàm của hàm số:
a) 
b) 
*GV gọi hs lên bảng giải 
*GV nhận xét 
HĐ3:ĐỊNH LÝ 4 và 5
*HS nhớ lại công thức lượng giác liên hệ
 giữa hai cung phụ nhau và trả lời 
*HS ghi nhớ công thức 
*HS áp dụng ĐL4&5 để làm ví dụ 
*GV hỏi lại công thức =?
*GV hỏi hs và 
*GV ghi bảng ĐL4&5
*GV hỏi hs và ghi chú ý
*GV ghi đề ví dụ lên bảngvà yêu cầu hs 
Làm theo nhóm
Tính đạo hàm của hàm số:
*GV gọi đại diện nhóm hs lên bảng giải - nhận xét 
Củng cố:Lập bảng đ ạo hàm các hàm số lượng giác
Dặn dò:học thuộc lòng các công thức v à làm bài tập 4,5,6,7trang 168,169 SGK.

File đính kèm:

  • docGIAO AN 11 CHUAN(1).doc
Giáo án liên quan