Giáo án Đại số Giải tích 11 §7: Các dạng vô định

§ 7. CÁC DẠNG VÔ ĐỊNH.

I. Mục tiêu.

Qua bài học học sinh cần nắm được:

 1/ Về kiến thức:

 Nắm được các dạng vô định và khử chúng.

 2/ Về kỹ năng:

 Rèn luyện kĩ năng tìm giới hạn của hàm số bằng cách khử dạng vô định.

 3/ Về tư duy:

 Phát triển tư duy quan sát và phán đoán.

 4/ Về thái độ:

 Cẩn thận, chính xác.

 Tích cực hoạt động.

II. Chuẩn bị.

 Học sinh :

 + Nắm các định nghĩa và định lí về giới hạn

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 156 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số Giải tích 11 §7: Các dạng vô định, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đào Thiện Vũ THPT Lê Trung Đình
§ 7. CÁC DẠNG VÔ ĐỊNH.
I. Mục tiêu.
Qua bài học học sinh cần nắm được:
 1/ Về kiến thức: 
 Nắm được các dạng vô định và khử chúng.
 2/ Về kỹ năng: 
 Rèn luyện kĩ năng tìm giới hạn của hàm số bằng cách khử dạng vô định.
 3/ Về tư duy:
 Phát triển tư duy quan sát và phán đoán. 
 4/ Về thái độ:
 Cẩn thận, chính xác.
 Tích cực hoạt động.
II. Chuẩn bị.
 Học sinh : 
 + Nắm các định nghĩa và định lí về giới hạn 
 + Nắm được cách tìm giới hạn của hàm số khi x ® x0 , x ® x0+ , x ® x0- , x® +¥ , x® -¥
 Giáo viên :
 + Bảng phụ, phiếu học tập.
III. Phương pháp.
Sử dụng phương pháp gợi mở vấn đáp.
IV. Tiến trình bài học và các hoạt động.
 1/ Kiểm tra kiến thức cũ:
HĐ1: Tìm các giới hạn sau: 
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên
Tóm tắt ghi bảng
 HS giải các bài tập trên lên bảng
Gv hướng dẫn Hs 
Gv dẫn nhập vào bài mới.
kq: a) 3 b) 1
* Các dạng vô định:
 2/ Bài mới:
 HĐ 2: Quan sát và cho biết các dạng vô định của các giới hạn sau: 
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên
Tóm tắt ghi bảng
- HS chú ý quan sát, nhận dạng và trả lời.
-Gv hướng dẫn cách nhận dạng các dạng vô định cho hs .
HĐ 3: Hãy tìm các giới hạn trên.
Hoạt động của học sinh
-HS nhận dạng và nêu các bước giải.
Hoạt động của giáo viên
-Gv định hướng cách giải và gọi HS lên bảng giải câu a) và b).
Ví dụ:
-Các HS khác tự giải rồi đối chiếu kết quả.
Cho lớp nhận xét cách giải và GV kết luận.
-Cho HS nêu cách giải, kết quả ở câu hỏi H1 và giới hạn của câu b) khi 
 b) 
HĐ 4: HS giải câu c) và d).
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên
Tóm tắt ghi bảng
-HS nêu các bước giải.
-Các HS khác tự giải rồi đối chiếu kết quả.
-Gv định hướng cách giải và gọi HS lên bảng giải câu c) và d).
Cho lớp nhận xét cách giải và GV kết luận.
c) 
 =
d) 0
* Chú ý:
 Biểu thức liên hợp
HĐ 5: Củng cố bài học:
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên
Nội dung:
- HS nêu các dạng vô định thường gặp khi giải các bài toán về giới hạn.
-Cách khử mỗi dạng vô định đó.
- Gv yêu cầu Hs nhắc lại dạng các nội dung bài học.
- GV vấn đáp với HS và gợi ý, hướng dẫn cách giải một số bài tập.
1.Về kiến thức:
2. Về kĩ năng:
3.Hướng dẫn học tập ở nhà:
Bài tập SGK trang 166 và 167.

File đính kèm:

  • docC£c dạng v￴ định..doc
Giáo án liên quan