Giáo án Đại số 7 - Tuần 27 - Trường THCS Trương Vĩnh Ký

Tuần 27 Tiết 55

LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU.

*Về kiến thức : - Học sinh được củng cố kiến thức về biểu thức đại số,

 đơn thức thu gọn, đơn thức đồng dạng.

*Về kĩ năng : - Học sinh được rèn kĩ năng tính giá trị của một biểu thức

 đại số, tìm tích các đơn thức, tính tổng hiệu các đơn thức

 đồng dạng, tìm bậc của đơn thức.

*Về TDTĐ : Rèn tính cẩn thận chính xác , phát triển tư duy sáng tạo.

 Rèn cho HS ý thức tự giác.

II. CHUẨN BỊ.

- GV: Bảng phụ ghi câu hỏi và bài tập. Bút dạ, phấn màu, thước thẳng.

- HS: Bảng nhóm, bút dạ, thước thẳng.

 

doc5 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 05/04/2019 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số 7 - Tuần 27 - Trường THCS Trương Vĩnh Ký, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 02/03/2013 Tuần 27 Tiết 55
luyện tập
I. mục tiêu.
*Về kiến thức : - Học sinh được củng cố kiến thức về biểu thức đại số, 
 đơn thức thu gọn, đơn thức đồng dạng.
*Về kĩ năng : - Học sinh được rèn kĩ năng tính giá trị của một biểu thức 
 đại số, tìm tích các đơn thức, tính tổng hiệu các đơn thức 
 đồng dạng, tìm bậc của đơn thức.
*Về TDTĐ : Rèn tính cẩn thận chính xác , phát triển tư duy sáng tạo. 
 Rèn cho HS ý thức tự giác.
II. chuẩn bị.
- GV: Bảng phụ ghi câu hỏi và bài tập. Bút dạ, phấn màu, thước thẳng.
- HS: Bảng nhóm, bút dạ, thước thẳng.
III. tiến trình dạy học.
1. ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ.
HS1: Thế nào là hai đơn thức đồng dạng ?
 Tự cho VD về các đơn thức đồng dạng và các đơn thức không đồng dạng .
3. Bài mới.
HĐ của giáo viên
HĐ của học sinh
Ghi bảng
 Hoạt động 1: (15ph) luyện tập
Học sinh đứng tại chỗ đọc đầu bài.
? Muốn tính được giá trị của biểu thức tại 
x = 0,5; y = 1 ta làm như thế nào.
- Giáo viên yêu cầu học sinh tự làm bài.
? Còn có cách tính nào nhanh hơn không.
- Giáo viên yêu cầu học sinh tìm hiểu bài và hoạt động theo nhóm.
- Yêu cầu học sinh đọc đề bài.
? Để tính tích các đơn thức ta làm như thế nào.
? Thế nào là bậc của đơn thức.
? Giáo viên yêu cầu 2 học sinh lên bảng làm.
- Lớp nhận xét
- Giáo viên đưa lên bảng nội dung bài tập.
(Câu c học sinh có nhiều cách làm khác)
HS: - Ta thay các giá trị x = 0,5; y = 1 vào biểu thức rồi thực hiện phép tính.
- 1 học sinh lên bảng làm bài.
- Lớp nhận xét, bổ sung
- HS: đổi 0,5 = 
- Các nhóm làm bài vào giấy nháp.
- Đại diện nhóm lên trình bày.
- HS: 
+ Nhân các hệ số với nhau
+ Nhân phần biến với nhau.
- Là tổng số mũ của các biến.
- Học sinh điền vào ô trống.
Bài tập 19 (tr36-SGK)
Tính giá trị biểu thức: 16x2y5-2x3y2 
. Thay x = 0,5; y = -1 vào biểu thức ta có:
Bài tập 20 (tr36-SGK)
Viết 3 đơn thức đồng dạng với đơn thức 
-2x2y rồi tính tổng của cả 4 đơn thức đó.
Bài tập 22 (tr36-SGK)
Đơn thức có bậc 8
Đơn thức bậc 8
Bài tập 23 (tr36-SGK)
a) 3x2y + 2 x2y = 5 x2y
b) -5x2 - 2 x2 = -7 x2
c) 3x5 + - x5 + - x5 = x5 
4. Luyện tập, củng cố.
5. Hướng dẫn, dặn dò.
- Ôn lại các phép toán của đơn thức.
- Làm các bài 19-23 (tr12, 13 SBT)
VI, Rút kinh nghiệm:
 Ngày soạn: 2/03/2013 Tuần 27 Tiết 56
Bài 5: đa thức
I. mục tiêu.
*Về kiến thức : - Học sinh nhận biết được đa thức thông qua một số ví dụ 
 cụ thể.
*Về kĩ năng : - Biết thu gọn đa thức, tìm bậc của đa thức.
*Về TDTĐ : Rèn tính cẩn thận chính xác , phát triển tư duy sáng tạo. 
 Rèn cho HS ý thức tự giác.
II. chuẩn bị.
- GV: Bảng phụ ghi câu hỏi và bài tập. Bút dạ, phấn màu, thước thẳng.
- HS: Bảng nhóm, bút dạ, thước thẳng.
III. tiến trình dạy học.
1. ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ.
HS1: 
(Giáo viên đưa ra nội dung bài toán)
Bài tập 1: Viết biểu thức biểu thị số tiền mua
a) 5 kg gà và 7 kg ngan
b) 2 kg gà và 3 kg ngan
Biết rằng, giá gà là x (đ/kg); giá ngan là y (đ/kg)
HS2 :Bài tập 2: ghi nội dung bài toán có hình vẽ trang 36 - SGK.
3. Bài mới.
HĐ của giáo viên
HĐ của học sinh
Ghi bảng
 Hoạt động 1: Đa thức 
- Sau khi 2 học sinh làm bài xong,
GVnhận xét : đó là các đa thức.
? Lấy ví dụ về đa thức.
? Thế nào là đa thức.
- Giáo viên giới thiệu về hạng tử.
? Tìm các hạng tử của đa thức trên.
- Giáo viên yêu cầu học sinh làm ?1
- Giáo viên nêu ra chú ý.
 Hoạt động 2 Thu gọn đa thức
- Giáo viên đưa ra cách thu gọn đa thức.
? Tìm các hạng tử của đa thức.
? Tìm các hạng tử đồng dạng với nhau.
? áp dụng tính chất kết hợp và giao hoán, em hãy cộng các hạng tử đồng dạng đó lại.
? Còn có hạng tử đồng dạng nữa không.
Đa thức như vậy gọi là đa thức thu gọn
? Thu gọn đa thức là gì.
- Giáo viên yêu cầu học sinh làm ?2
Hoạt động 3: Tỡm bậc của đa thức
? Tìm bậc của các hạng tử có trong đa thức trên.
? Bậc của đa thức là gì.
GV:Chốt lại cách tìm bậc của đa thức
- Giáo viên Y/cầu hs làm ?3
(học sinh có thể không đưa về dạng thu gọn - giáo viên phải sửa)
GV chốt cách làm bài 
- Học sinh chú ý theo dõi
- 3 học sinh lấy ví dụ.
HS: đa thức là một tổng của những đơn thức .Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó. 
- Học sinh chú ý theo dõi.
HS đứng tại chỗ trả lời 
 1 học sinh lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở
2HS đọc phần chú ý .
 - HS: có 7 hạng tử.
- HS: hạng tử đồng dạng: và ; -3xy và xy; 
-3 và 5
- 1 học sinh lên bảng làm, cả lớp làm bài vào vở.
- Học sinh: Không 
-HS Là cộng các hạng tử đồng dạng lại với nhau
- Cả lớp làm bài, 1 học sinh lên bảng làm.
- HS: hạng tử x2y5 có bậc 7
hạng tử -xy4 có bậc 5
hạng tử y6 có bậc 6
hạng tử 1 có bậc 0
Là bậc cao nhất của hạng tử.
- Cả lớp thảo luận theo nhóm.
1. Đa thức 
Ví dụ:
K/n : đa thức là một tổng của những đơn thức .Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó.
- Ta có thể kí hiệu các đa thức bằng các chữ cái inh hoa.
Ví dụ:
P = 
?1
* Chú ý: SGK 
2. Thu gọn đa thức. 
Xét đa thức:
?2
3. Bậc của đa thức 
Cho đa thức 
 bậc của đa thức M là 7
?3
Đa thức Q có bậc là 4
4. Luyện tập, củng cố.
Bài tập 24 (tr38-SGK)
a) Số tiền mua 5 kg táo và 8 kg nho là 5x + 8y
5x + 8y là một đa thức.
b) Số tiền mua 10 hộp táo và 15 hộp nho là: (10.12)x + (15.10)y = 120x + 150y
120x + 150y là một đa thức.
Bài tập 25 (tr38-SGK) (2 học sinh lên bảng làm)
a) b) 
5. Hướng dẫn, dặn dò.
 - Học sinh học theo SGK
- Làm các bài 26, 27 (tr38 SGK)
- Làm các bài 24 28 (tr13 SBT)
- Đọc trước bài ''Cộng trừ đa thức'
-Đọc trước bài đồ thị của hàm số y = ax ( a ạ 0)
 VI. Rút kinh nghiệm:
Ninh Hòa, ngày..//2013
Duyệt của tổ trưởng 
.
Tô Minh Đầy 

File đính kèm:

  • docDAI 7.doc
Giáo án liên quan