Giáo án Đại số 7 - Tiết 54: Đơn thức đồng dạng

A/ Mục tiêu:

· Học sinh hiểu thế nào là hai đơn thức đồng dạng

· Biết cộng trừ các đơn thức đồng dạng

B/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

 giáo viên: bảng phụ

 học sinh :

C/ Các hoạt động dạy và học:

1. Kiểm tra bài cũ:

học sinh 1: thế nào là đơn thức? Cho ví dụ một đơn thức với các biến x,y,z? tính giá trị của đơn thức 5x2y2 tại x=-1,y=-1/2?

Học sinh 2: thế nào là bậc của đơn thức? Muốn nhân hai đơn thức ta làm thế nào? viết các đơn thức sau dưới dạng thu gọn: -2/3xy2z(-3x2y)2

 

doc2 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 14/11/2015 | Lượt xem: 1444 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số 7 - Tiết 54: Đơn thức đồng dạng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG
	Tuần : 25	
	Ngày soạn : 5/8/2005
	Ngày dạy: 
	Tiết : 54
A/ Mục tiêu:
Học sinh hiểu thế nào là hai đơn thức đồng dạng
Biết cộng trừ các đơn thức đồng dạng
B/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
giáo viên: bảng phụ
học sinh : 
C/ Các hoạt động dạy và học:
1. Kiểm tra bài cũ:
học sinh 1: thế nào là đơn thức? Cho ví dụ một đơn thức với các biến x,y,z? tính giá trị của đơn thức 5x2y2 tại x=-1,y=-1/2?
Học sinh 2: thế nào là bậc của đơn thức? Muốn nhân hai đơn thức ta làm thế nào? viết các đơn thức sau dưới dạng thu gọn: -2/3xy2z(-3x2y)2
2. Bài mới:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hđ của học sinh
Ghi bảng
1/ Hoạt động 1: ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG
treo bảng phụ 1: cho đơn thức 3x2yz
a/ hãy viết 3 đơn thức có phần biến giống phần biến của đơn thức đã cho
b/ hãy viết 3 đơn thức có phần biến khác phần biến của đơn thức đã cho
giáo viên: các đơn thức viết theo yêu cầu của câu a là các ví dụ của đơn thức đồng dạng, còn các ví dụ viết theo yêu cầu của câu b không phải là các ví dụ về đơn thức không đồng dạng.
Thế nào là đơn thức đồng dạng?
Hãy lấy ví dụ về 3 đơn thức đồng dạng?
Giáo viên nêu chú ý sgk/33
Giáo viên treo bảng phụ 2:?2/33
Bài 15/34
2/ Họat động 2: cộng trừ các đơn thức đồng dạng
cho học sinh nghiên cứu phần 2 sgk/34 trong 3 phút 
để cộng hay trừ các đơn thức đồng dạng ta làm như thế nào?
cho học sinh làm ?3/24:
3 đơn thức xy3;5xy3;-7xy3 có đồng dạng không? Vì sao?
Bài 16/34:
Cho học sinh tính nhẩm để rèn kỹ năng tính toán
Bài 17/35:
Muốn tính giá trị biểu thức ta làm ntn?
Ngoài cách vừa nêu còn cách nào tính nhanh hơn không?
Cho học sinh nhận xét và so sánh hai cách làm trên
Học sinh viết
1học sinh đọc đề
học sinh trả lời, nhận xét
học sinh đọc đề
1 học sinh lên bảng
cả lớp làm nháp, nhận xét
học sinh đọc sgk/34
học sinh trả lời
học sinh trả lời
1 học sinh lên bảng
cả lớp làm nháp
Thay các giá trị của biến vào biểu thức rồi thực hiện phép tính
Cộng trừ các đơn thức đồng dạng để được biểu thức đơn giản hơn rồi mới tính giá trị của biểu thức.
2 học sinh lên bảng làm 2 cách
1/ Hai đơn thức đồng dạng:
(sgk/33)
ví dụ: 2x3y2;-5x3y2;1/4x3y2 là những đơn thức đồng dạng
chú ý: sgk/33
bài 15/34: các nhóm đơn thức đồng dạng là:
nhóm 1 : 5/3x2y; -1/2x2y; x2y;-2/5x2y
nhóm 2:xy2;-2xy2;1/4xy2
2/ cộng trừ các đơn thức đồng dạng:
quy tắc: để cộng ( hay trừ ) các đơn thức đồng dạng ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.
Ví dụ: xy2+(-2xy2)+8xy2
=(1-2+8)xy2=-7xy2
5ab-7ab-4ab=(5-7-4)ab=-6ab
?3/34:
xy3+5xy3+(-7xy3)
=(1+5-7)xy3=-xy3
bài 16/34: 
25xy2+55xy2+75xy2=155xy2
bài 17/35: giải
cách 1: thay x=1, y=-1 vào biểu thức 1/2x5y-3/4x5y+x5y 
ta có:
cách 2:
thay x=1, y=-1 vào biểu thức 3/4x5y ta có:
3. Về nhà:
a. học bài : thế nào là đơn thức đồng dạng? Quy tắc cộng trừ hai đơn thức đồng dạng?
b. bài tập: 18;20;21/35;36
c. chuẩn bị tiết sau luyện tập 

File đính kèm:

  • docDSTIE~5 4.DOC
Giáo án liên quan