Giáo án Đại Số 11 nâng cao tiết 19: Thực hành giải toán trên máy tính casio - Vinacal

THỰC HÀNH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO - VINACAL

I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức: Giúp học sinh:

+ Biết được các thao tác giải phương trình bằng máy tính bỏ túi .

2. Kỹ năng: Rèn luyện cho học sinh các kỹ năng:

+ Thành thạo các chức năng sử dụng của máy tính.

3. Thái độ: Tích cực, chủ động tham gia xây dựng bài học. Có tư duy và sáng tạo.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

1. Chuẩn bị của giáo viên:

+ Sách giáo khoa, giáo án, phấn màu, thước kẻ, bảng phụ, máy tính bỏ túi.

2. Chuẩn bị của học sinh:

+ Ôn lại một số kiến thức đã học, chuẩn bị máy tính bỏ túi.

III. Phương pháp dạy học:

+ Vấn đáp, gợi mở thông qua các hoạt động điều khiển tư duy đan xen với hoạt động nhóm.

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 24/05/2019 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại Số 11 nâng cao tiết 19: Thực hành giải toán trên máy tính casio - Vinacal, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : Tiết PPCT : 19 
Ngày dạy :
THỰC HÀNH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO - VINACAL
I. Mục tiêu:
 1. Kiến thức: Giúp học sinh:
+ Biết được các thao tác giải phương trình bằng máy tính bỏ túi .
2. Kỹ năng: Rèn luyện cho học sinh các kỹ năng:
+ Thành thạo các chức năng sử dụng của máy tính.
3. Thái độ: Tích cực, chủ động tham gia xây dựng bài học. Có tư duy và sáng tạo.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
1. Chuẩn bị của giáo viên:
+ Sách giáo khoa, giáo án, phấn màu, thước kẻ, bảng phụ, máy tính bỏ túi.
2. Chuẩn bị của học sinh:
+ Ôn lại một số kiến thức đã học, chuẩn bị máy tính bỏ túi.
III. Phương pháp dạy học:
+ Vấn đáp, gợi mở thông qua các hoạt động điều khiển tư duy đan xen với hoạt động nhóm.
IV. Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định lớp: + Sỉ số, vệ sinh, đồng phục.
2. Bài cũ: Đan xen trong tiến trình luyện tập. 
3. Bài mới:
Họat động 1: Hướng dẫn các thao tác
Muốn đáp số có số đo là độ : Bấm 3 lần phím MODE -> phím 1 để màn hình hiện ra chữ D.
Muốn đáp số có số đo là rađian : Bấm 3 lần phím MODE -> phím 2 để màn hình hiện ra chữ R.
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung ghi bảng
Hướng dẫn HS giải 
 * Mode -> Mode ->Mode -> 1 : Màn hình : D (độ)
 Shift sin 0 . 5 = 
* Mode -> Mode -> Mode -> 2 : R (rađian)
+ Theo dõi hướng dẫn .
+ Thực hành giải toán.
+ Theo dõi hướng dẫn .
+ Thực hành giải toán.
Nêu bài toán : Dùng máy tính bỏ túi CASIO fx – 500 MS, giải phương trình sau: sinx = 0,5
Kết quả: 
+Kết quả màn hình : 300 00 0
Phương trình có nghiệm : 
x = 300 + k3600 ; x = 1500 + k3600 , kZ.
+Kết quả gần đúng là : 0,5236 
Phương trình có nghiệm : 
x0,5236 + k2 ; x - 0,5236 + k2, kZ.
Họat động 2: Bài tập áp dụng
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung ghi bảng
+ Gợi ý , giúp đỡ các nhóm hoàn thành : Đưa về giải các phương trình lượng giác cơ bản.
+ Có thể viết kết quả theo độ hoặc rađian
+Hoạt động theo nhóm .
+Công bố kết quả.
+Đại diện nhóm lên thực hiện các thao tác.
Giao bài tập : 
a) cos(2x+150)= -
b) tg2x-3=0
c) sin(3x+450)=
d) cos22x+cos2x-5=0
4. Củng cố: Đan xen trong tiến trình thực hành. 
5. Dặn dò: Về nhà Xem lại các bài tập đã làm, làm trước bài tập ôn tập chương.
6. Rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • doctiet 19thuc hanh may tinh casio.doc