Giáo án Đại số 11 Cơ bản tiết 10: Phương trình lượng giác cơ bản (tt)

Tuần: 04.

Tiết: 10.

§2: PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN. (tt)

--------

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức :

 Biết pt lượng giác cơ bản : và công thức tính nghiệm .

2.Kỹ năng :

 Giải thành thạo các phương trình lượng giác cơ bản .

 Biết sử dụng máy tính bỏ túi hỗ trợ tìm nghiệm ptlg cơ bản .

3. Tư duy : - Xây dựng tư duy lôgic, sáng tạo .

 Hiểu được công thức tính nghiệm .

4. Thái độ :

 Cẩn thận trong tính toán và trình bày.

 Qua bài học HS biết được toán học có ứng dụng trong thực tiễn

 

doc3 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 10/04/2019 | Lượt xem: 115 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số 11 Cơ bản tiết 10: Phương trình lượng giác cơ bản (tt), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 04. 
Tiết: 10. 
Ngày soạn:30/08/2009.
§2: PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN. (tt)
----&----
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức :
Biết pt lượng giác cơ bản : và công thức tính nghiệm .
2.Kỹ năng :
Giải thành thạo các phương trình lượng giác cơ bản .
Biết sử dụng máy tính bỏ túi hỗ trợ tìm nghiệm ptlg cơ bản .
3. Tư duy : - Xây dựng tư duy lôgic, sáng tạo .
Hiểu được công thức tính nghiệm .
4. Thái độ : 
Cẩn thận trong tính toán và trình bày.
Qua bài học HS biết được toán học có ứng dụng trong thực tiễn
II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ:
Giáo án , SGK ,STK , phấn màu.
Bảng phụ
Phiếu trả lời câu hỏi
III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:
Thuyết trình và Đàm thoại gợi mở.
Nhóm nhỏ , nêu VĐ và PHVĐ
IV. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC :
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ. 5 phút
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
Bổ sung
-Ôn tập kiến thức cũ giá trị lg của cung góc đặc biệt 
-BT1/sgk/28 ?
-Căn cứ công thức nghiệm để giải.
sin f(x) = sin g(x) 
cox f(x) = cos g(x) 
tan f(x) = tan g(x) 
cot f(x) = cot g(x) 
-HS trình bày bài làm 
-Tất cả các HS còn lại trả lời vào vở nháp
-Nhận xét
-Chỉnh sửa hoàn thiện nếu có
-Ghi nhận kết quả
1) BT1/sgk/17 :
a) 
b) 
c) 
Hoạt động 2 : BT2/SGK/28. 7 phút 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
Bổ sung
-BT2/sgk/28 ?
-Giải pt : 
-Chỉnh sửa hoàn thiện nếu có
-Xem BT2/sgk/28
-HS trình bày bài làm 
-Tất cả các HS còn lại trả lời vào vở nháp
-Nhận xét
-Ghi nhận kết quả
2) BT2/sgk/28 :
Hoạt động 3 : BT3/SGK/28. 7 phút
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
Bổ sung
-BT3/sgk/28 ?
-Căn cứ công thức nghiệm để giải
d)
-Xem BT3/sgk/28
-HS trình bày bài làm 
-Tất cả trả lời vào vở nháp
-Nhận xét
-Chỉnh sửa hoàn thiện nếu có
-Ghi nhận kết quả a)
3) BT3/sgk/28 : 
b)
c)
Hoạt động 4 : BT4/SGK/29. 7 phút
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
Bổ sung
-BT4/sgk/29 ?
-Tìm điều kiện rồi giải ?
-Điều kiện : 
-Giải pt : 
-KL nghiệm ?
Loại do điều kiện
-Xem BT4/sgk/29
-HS trình bày bài làm 
-Tất cả các HS còn lại trả lời vào vở nháp
-Nhận xét
-Chỉnh sửa hoàn thiện nếu có
-Ghi nhận kết quả
4) BT4/sgk/29 :
Nghiệm của pt là 
Hoạt động 5 : BT5/SGK/29. 7 phút
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
Bổ sung
-BT5/sgk/29 ?
-Căn cứ công thức nghiệm để giải
-Điều kiện c) và d) ?
ĐS: 
-Xem BT5/sgk/29
-HS trình bày bài làm 
-Tất cả các HS còn lại trả lời vào vở nháp
-Nhận xét
-Chỉnh sửa hoàn thiện nếu có
-Ghi nhận kết quả 
c) : ; d) : 
5) BT5/sgk/29 :
a) 
b) 
c) 
Hoạt động 6 : BT6,7/SGK/29. 7 phút
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
Bổ sung
-BT6/sgk/29 ?
-Tìm điều kiện ?
-Giải pt : ?
-BT7/sgk/18 ?
-Đưa về pt cos ?
-Tìm điều kiện 7b) ?
-Nhận xét
-Chỉnh sửa hoàn thiện nếu có
-Xem BT6,7/sgk/29
-HS trình bày bài làm 
-Tất cả trả lời vào vở nháp, ghi nhận 
b) ĐK : 
6) BT6/sgk/29 :
ĐK : 
7) BT7/sgk/29 :
a)
V. CŨNG CỐ: 5 phút
Câu 1: Nêu CT nghiệm của phương trình sin f(x)=sin g(x)?
Câu 2: Nêu CT nghiệm của phương trình cos f(x)=cos g(x)?
Câu 3: Nêu CT nghiệm của phương trình tan f(x)=tan g(x)?
Câu 4: Nêu CT nghiệm của phương trình cot f(x)=cot (x)?
Câu 5: Cách giải pt , điều kiện để phương trình cĩ nghĩa.
Cơng thức họ nghiệm của pt; lưu ý khi giải được nghiệm của pt cần kết hợp với ĐK của pt để kết luận nghiệm.
VI. NHIỆM VỤ VỀ NHÀ
Xem trước bài “ MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP “
VII. RÚT KINH NGHIỆM:

File đính kèm:

  • docDS CO BAN TIET 10.doc
Giáo án liên quan