Giáo án Đại số 10 tiết 9- Ôn tập chương i

I. Mục tiêu:

1. Về kiến thức:

Củng cố các kiến thức về mệnh đề, tập hợp.

 2. Kĩ năng:

 Vận dụng được các kiến thức trên giải các bài tập cơ bản.

3. Thái độ:

o Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.

o Vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.

II. Chuẩn bị:

1. Học sinh: Ôn tập kiến thức đã học về làm tròn số. MTBT

2. Giáo viên:

III. Tiến trình:

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra kiến thức cũ: Đan xen trong quá trình luyện tập.

3. Tiến trình:

 

doc2 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 29/01/2015 | Lượt xem: 1294 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số 10 tiết 9- Ôn tập chương i, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tên bài: ÔN TẬP CHƯƠNG I
Tiết PPCT: 9	Tuần: 5 	Ngày soạn:
I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức: 
Củng cố các kiến thức về mệnh đề, tập hợp.
	2. Kĩ năng:
	Vận dụng được các kiến thức trên giải các bài tập cơ bản.
3. Thái độ:
Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
Vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.
II. Chuẩn bị:
1. Học sinh: Ôn tập kiến thức đã học về làm tròn số. MTBT
2. Giáo viên:
III. Tiến trình:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra kiến thức cũ: Đan xen trong quá trình luyện tập.
3. Tiến trình:
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Bài 1
Xác định tính đúng sai của mệnh đề P Þ Q
HD và gọi HS trình bày .
Nhận xét.
. P Þ Q đúng khi P đúng và Q đúng
a.	P Þ Q: Đúng
	Q Þ P: Sai
b.	P Þ Q: Sai
	Q Þ P: Sai
Bài 1: Cho tứ giác ABCD. Xét tính Đ–S của mệnh đề P Þ Q và Q Þ P với:
a. P:”ABCD là một h.vuông”
 Q:”ABCD là một hbh”
b. P:”ABCD là một hình thoi”
 Q:”ABCD là một hcn”
Hoạt động 2: Bài 2
HD và gọi HS trình bày .
Nhận xét.
a. ,
,
b. ,
,
 B\A={-2;2} 
, 
Bài 2: cho 
a. Liệt kê các phần tử của A, B ,C.
b. Xác định các tập hợp sau: ,
, A\B, , 
Hoạt động 3: Bài 3
Nhắc lại khái niệm đọan, khoảng, nửa khoảng.
HD và gọi HS trình bày .
Nhận xét.
Nhắc lại.
Bài 3: Xác định các tập hợp sau:
Hoạt động 4: Củng cố
Nhấn mạnh:
Xác định tính đúng sai của mệnh đề P Þ Q
Nhắc lại khái niệm đọan, khoảng, nửa khoảng.
,, A\B
Nhắc lại
Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: chuẩn bị kiểm tra 1 tiết, xem trước bài hàm số.

File đính kèm:

  • doctiet 9.doc