Giáo án Đại số 10 tiết 8- Số gần đúng. sai số

I. Mục tiêu:

1. Về kiến thức:

Biết khái niệm số gần đúng.

 2. Kĩ năng:

 Vận dụng được các kiến thức trên giải các bài tập cơ bản.

3. Thái độ:

Biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.

II. Chuẩn bị:

1. Học sinh: Ôn tập kiến thức đã học về làm tròn số. MTBT

2. Giáo viên:

III. Tiến trình:

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra kiến thức cũ: Đan xen trong giảng dạy bài mới.

3. Tiến trình:

 

doc2 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 29/01/2015 | Lượt xem: 834 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số 10 tiết 8- Số gần đúng. sai số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tên bài: SỐ GẦN ĐÚNG. SAI SỐ 
Tiết PPCT: 8	Tuần: 4 	Ngày soạn:
I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức: 
Biết khái niệm số gần đúng.
	2. Kĩ năng:
	Vận dụng được các kiến thức trên giải các bài tập cơ bản.
3. Thái độ:
Biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.
II. Chuẩn bị:
1. Học sinh: Ôn tập kiến thức đã học về làm tròn số. MTBT
2. Giáo viên:
III. Tiến trình:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra kiến thức cũ: Đan xen trong giảng dạy bài mới.
3. Tiến trình:
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Số gần đúng – độ chính xác của số gần đúng
Cho HS tiến hành đo chiều rộng một cái bàn HS. Cho kết quả và nhận xét chung các kết quả đo được.
Trong toán học, ta đã gặp những số gần đúng nào?
Giới thiệu độ chính xác của một số gần đúng.
Các nhóm thực hiện yêu cầu và cho kết quả.
, , …
I. Số gần đúng (SGK)
Độ chính xác của một số gần đúng
(SGK)
Hoạt động 1: Qui tròn số gần đúng
Cho HS nhắc lại qui tắc làm tròn số. Cho VD.
(Có thể cho nhóm này đặt yêu cầu, nhóm kia thực hiện)
Giới thiệu cách viết số qui tròn của số gần đúng căn cứ vào độ chính xác cho trước.
HD ví dụ 3, 4 SGK.
Hướng dẫn HS thực hiện hoạt động 3.
Các nhóm nhắc lại và cho VD.
a. 
Sô qui tròn: 375000
b. số qui tròn của số là 4,14
III. Qui tròn số gần đúng
1. Ôn tập qui tắc làm tròn số
(SGK)
2. Cách viết số qui tròn của số gần đúng căn cứ vào độ chính xác cho trước (SGK)
Hoạt động 3: Củng cố
Nhắc lại cách xác định sai số tuyệt đối và viết số qui tròn.
Gọi HS trình bày.
Nhận xét.
Nhắc lại.
3,14
39600
Viết số qiu tròn của số sau:
a. 
b. 
Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: Về nhà xem lại bài vừa học, làm lại các ví dụ đã học, làm bài tập về nhà, xem trước phần ôn tập chương và chuản bị kiểm tra 1 tiết.
Bài tập về nhà: 2, 3a, 4, 5 SGK

File đính kèm:

  • doctiet 8.doc
Giáo án liên quan