Giáo án Đại số 11 tiết 28- Ôn tập chương III

I. Mục tiêu:

1. Về kiến thức:

Ôn tập các kiến thức chương III.

2. Kĩ năng:

Giải được các bài tập liên quan kiến thức trên.

3. Thái độ:

Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.

II. Chuẩn bị:

1. Học sinh:

2. Giáo viên:

III. Tiến trình:

 

doc2 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 30/01/2015 | Lượt xem: 826 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số 11 tiết 28- Ôn tập chương III, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tên bài: ÔN TẬP CHƯƠNG III
Tiết PPCT: 28 – 29 	Tuần: 15	 Ngày soạn:
I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức: 
Ôn tập các kiến thức chương III.
2. Kĩ năng:
Giải được các bài tập liên quan kiến thức trên.
3. Thái độ:
Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:
1. Học sinh: 
2. Giáo viên:
III. Tiến trình:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra kiến thức cũ: Lồng vào quá trình luyện tập
3. Tiến trình:
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Bài 1, 2
Nhắc lại điều kiện xác định của phương trình.
Chia nhóm thực hiện bài 1.
Nhắc lại cách giải pt chứa ẩn ở mẫu.
Chia nhóm thực hiện bài 2.
Nhắc lại.
a. PT có nghiệm 
b. Pt Vô nghiệm.
c. Pt có nghiệm 
a. ĐK: 
PTTT: 
 (nhận)
b. Pt có nghiệm 
Bài 1: Giải các phương trình sau:
a. 
b. 
c. 
Bài 2: Giải Pt
a. 
b. 
Hoạt động 2: Bài 3
Nhắc lại cách giả PT chứa ẩn dưới dấu căn, PT 
Chia nhóm thực hiện bài 3.
HD và gọi HS trình bày bài 4.
Nhắc lại.
a. PT có nghiệm 
b. PT có nghiệm 
c. PT có nghiệm 
d. PT có nghiệm 
e. PT có nghiệm
a. ĐK: 
PTTT: 
b. PT có nghiệm 
Bài 3: Giải Pt sau:
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
Bài 4: Giải Pt sau:
a. 
b. 
Hoạt động 3: Bài 5
Nhắc lại cách giải hệ 2 pt bậc nhất hai ẩn và hệ ba pt bậc nhất ba ẩn.
Chia nhóm thực hiện bài 5.
Nhắc lại.
a. Hệ có nghiệm 
b. Hệ có nghiệm 
c. Hệ có nghiệm 
d. Hệ có nghiệm 
Bài 5: Giải các hệ PT sau:
a. 
b. 
c. 
d. 
Hoạt động 4: Bài 6
Nhắc lại điều kiện để pt bậc hai có 2 nghiệm pb, vô nghiệm, nghiệm kép.
HD và gọi HS trình bày.
Pt có nghiệm kép 
Bài 6: Tìm m để Pt sau có nghiệm kép:
Hoạt động 5: củng cố
Nhấn mạnh:
Cách giải các dạng toán.
Cách xét các điều kiện khi thực hiện các phép biến đổi pt
Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: Về nhà xem lại bài vừa học, làm lại các bài tập đã học.

File đính kèm:

  • doctiet 28-29.doc