Giáo án Đại số 11 tiết 22- Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

I. Mục tiêu:

1. Về kiến thức:

Nắm được pt chứa ẩn dưới dấu căn.

2. Kĩ năng:

Giải được các bài tập liên quan kiến thức trên.

3. Thái độ:

Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.

II. Chuẩn bị:

1. Học sinh: Ôn tập kiến thức đã học về phương trình bậc nhất, bậc hai

2. Giáo viên:

III. Tiến trình:

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra kiến thức cũ: Đan xen trong quá trình giảng dạy bài mới.

3. Tiến trình:

 

doc2 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 30/01/2015 | Lượt xem: 776 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số 11 tiết 22- Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tên bài: PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI
Tiết PPCT: 22 – 23 	Tuần: 11 – 12 	 Ngày soạn:
I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức: 
Nắm được pt chứa ẩn dưới dấu căn.
2. Kĩ năng:
Giải được các bài tập liên quan kiến thức trên.
3. Thái độ:
Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:
1. Học sinh: Ôn tập kiến thức đã học về phương trình bậc nhất, bậc hai 
2. Giáo viên:
III. Tiến trình:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra kiến thức cũ: Đan xen trong quá trình giảng dạy bài mới.
3. Tiến trình:
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Phương trình chứa ẩn dưới dấu căn
Tìm x để 
Làm thế nào để mất căn thức?
Khi thực hiện bình phương 2 vế, cần chú ý điều kiện gì?
Giới thiệu pt chứa ẩn dưới dấu căn và nêu cách giải chung.
HD và gọi Hs trình bày.
HD và gọi HS trình bày ví dụ.
Bình phương 2 vế.
Cả 2 vế đều không âm.
a. 
b. x = 0
c. x = 2
d. x = 0
e. x = 1
a. 
b. x = 1
Phương trình chứa ẩn dưới dấu căn
· Dạng:	 (1)
· Cách giải: Bình phương 2 vế
Ví dụ: Giải pt:
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
Chú ý: 
Ví dụ: Giải các pt sau:
a. 
b. 
Hoạt động 2: Bài tập
Chia nhóm thực hiện bài 1
Cho các nhóm tự nhận xét.
Nhận xét.
a. 
b. 
c. PTVN
d. x = 0; x = 2
e. 
a. x = 2
b. 
c. x = 1
d. x = 1
Bài 1: Giải pt sau:
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
Bài 2: Giải các phương trình;
a. 
b. 
c. 
d. 
Hoạt động 3: Củng cố
Nhấn mạnh cách giải pt chứa ẩn dưới dấu căn (, )
Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: Về nhà xem lại bài vừa học, làm lại các bài tập đã học, xem trước bài PT và hệ Pt bậc nhất nhiều ẩn.
Bài tập về nhà: bài 7, 8 SGK

File đính kèm:

  • doctiet 22 - 23.doc