Giáo án Đại số 10 NC - Tiết 35: Hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức

- Nắm vững khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn, hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn, tập nhiệm và ý nghĩa hình học của nó.

- Nắm được công thức giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng định thức cấp hai.

2. Về kỹ năng

- Giải thành thạo phương trình bậc nhất hia ẩn và các hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, ba ẩn với hệ số bằng số.

- Lập và tính thành thạo các định thức cấp hai từ hệ phương trình bậc nhất hai ẩn cho trước.

- Biết cách giải và biện luận hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có chúa tham số

 

doc4 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 06/04/2019 | Lượt xem: 65 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số 10 NC - Tiết 35: Hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ 3 ngày 05 tháng 12 năm 2006.
Hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức
- Nắm vững khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn, hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn, tập nhiệm và ý nghĩa hình học của nó.
- Nắm được công thức giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng định thức cấp hai.
2. Về kỹ năng
- Giải thành thạo phương trình bậc nhất hia ẩn và các hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, ba ẩn với hệ số bằng số.
- Lập và tính thành thạo các định thức cấp hai từ hệ phương trình bậc nhất hai ẩn cho trước.
- Biết cách giải và biện luận hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có chúa tham số
Về tư duy: Rèn luyện tư duy lôgic thông qua việc giải và biện luận hệ phương trình.
Về thái độ:- Rèn luyện tính nghiêm túc khoa học, tính cẩn thận chính xác.
II. Chuẩn bị phương tiện dạy học
Thực tiễn. HS đã được học khái niệm hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn và tập nghiệm của nó. 
Phương tiện: Các phiếu học tập
III. Phương pháp dạy học: Phương pháp hoạt động theo nhóm lĩnh hội tư duy
IV. Tiến trình bài học và các hoạt động
Tiết 35
1. Bài cũ: Hãy xác định tập nghiệm của phương trình .
2. Bài mới
1. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
H1. Giải các hệ phương trình
a) ;	b) ;	c) 
Hoạt động của HS
Hoạt độngb của GV
- Giải các hệ phương trình trên
- Hoạt động phân tích tìm kiếm công thức và xác định các trường hợp nghiệm của hệ phương trình hai bậc nhất hai ẩn 
- Hoạt động nhận biết và lĩnh hội định thức cấp hai.
- Nêu mối liên hệ trên
- Nêu định nghĩa hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
- Định hướng HS phân tích tìm ra các công thức .
- Đưa hệ phương trình về hệ phương trình hệ quả 
- Hãy xác định các trường hợp nghiệm của phương trình trên.
- Hoạt động giảng dạy đưa HS đến định thức cấp hai
- Hãy xác định mối liên hệ về số nghiệm của hệ phương trình và vị trí tương đối của hai đường thẳng (d) , (d’) 
H2. Giải và biện luận hệ phương trình
Giải và biện luận theo tham số m hệ phương trình sau:
.
- Theo nhóm trao đổi giải bài, trình bày bài và hoàn thiện bài
- Cũng cố lại các kiến thức về định thức cấp hai
- Định hướng HS giải bài toán trên
- Chia nhóm giải và trình bày bài
- Điêù khiển HS thảo luận và hoàn thiện bài
- Khắc phục các sai sót nếu có
3. Cũng cố 
H3. Liên hệ giữa số nghiệm của hệ phương trình và số giao điểm của hai đường thẳng
Cho hai đường thẳng (d): , (d’) . Tìm m để hai đường thẳng:
	a) Cắt nhau
	b) Song song nhau
	c) Trùng nhau
- Theo nhóm trao đổi giải bài, trình bày bài và hoàn thiện bài
- Cũng cố lại các kiến thức về định thức cấp hai
- Định hướng HS giải bài toán trên
- Chia nhóm giải và trình bày bài
- Điêù khiển HS thảo luận và hoàn thiện bài
- Khắc phục các sai sót nếu có
4. Bài tập: SGK và SBT.
Thứ 4 ngày 06 tháng 12 năm 2006
Tiết 36
1. Bài cũ: 
H1. Bằng định thức hãy giải các hệ phương trình
a) ;	b) . 
Hoạt động của HS
Hoạt độngb của GV
- Hoạt động nhắc lại các công thức tổng quát tính 
- Theo nhóm trao đổi giải bài, trình bày bài và hoàn thiện bài
- Cũng cố lại các kiến thức về định thức cấp hai
- Hãy nhắc lại công thức tổng quát tính .
- Định hướng HS giải bài toán trên
- Chia nhóm giải và trình bày bài
- Điêù khiển HS thảo luận và hoàn thiện bài
- Khắc phục các sai sót nếu có
H2. Giải và biện luận hệ phương trình
Giải và biện luận theo tham số m hệ phương trình sau:
.
- Theo nhóm trao đổi giải bài, trình bày bài và hoàn thiện bài
- Cũng cố lại các kiến thức về định thức cấp hai
- Định hướng HS giải bài toán trên
- Chia nhóm giải và trình bày bài
- Điêù khiển HS thảo luận và hoàn thiện bài
- Khắc phục các sai sót nếu có
H3. Liên hệ giữa số nghiệm của hệ phương trình và số giao điểm của hai đường thẳng
Cho hai đường thẳng (d): , (d’) . Tìm m để hai đường thẳng:
	a) Cắt nhau
	b) Song song nhau
	c) Trùng nhau
- Theo nhóm trao đổi giải bài, trình bày bài và hoàn thiện bài
- Cũng cố lại các kiến thức về định thức cấp hai
- Định hướng HS giải bài toán trên
- Chia nhóm giải và trình bày bài
- Điêù khiển HS thảo luận và hoàn thiện bài
- Khắc phục các sai sót nếu có
H4. Ví dụ về giải hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn
Giải hệ phương trình 
- Theo nhóm trao đổi giải bài, trình bày bài và hoàn thiện bài
Nhận xét về nguyên tắc chung để giải hệ phương trình bậc nhất ba ẩn
- Nêu dạng tổng quát của hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn
- Định hướng HS giải bài toán trên
- Chia nhóm giải và trình bày bài
- Điêù khiển HS thảo luận và hoàn thiện bài
- Khắc phục các sai sót nếu có
3. Cũng cố
Cũng cố kiến thức thông qua giải hệ phương trình 
4. Bài tập: Bài tập còn lại SGK và SBT và bài tập phần luyện tập

File đính kèm:

  • docD35.doc
Giáo án liên quan