Giáo án Đại số 10 NC - Tiết 22: Hàm số bậc hai

2. Bài mới:

H2. Xác định tính đơn điệu của hàm số bậc hai

 Cho hàm số y=ax2 + bx + c

1. Xét khoảng biến thiên của hàm số;

2. Kẻ bảng biến thiên

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 06/04/2019 | Lượt xem: 70 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số 10 NC - Tiết 22: Hàm số bậc hai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ 2 ngày 23 tháng 10 năm 2006
Tiết 21
1. Bài cũ:
H1. 1. Vẽ đồ thị cúa các hàm số 
	a) 	b) ;
 2. Xác định toạ độ đỉnh; trục đối xứng; hướng bề lõm của các đồ thị trên;
 3. Xác định chiều biến thiên và vẽ bảng biến thiên của các hàm số trên.
Hoạt động của HS
Hoạt động của GV
- Theo nhóm thảo luận, giải và trình bày bài toán.
1. Vẽ đồ thị
2. Toạ độ đỉnh; trục đối xứng; hướng của bề lõm;
3. Tính đơn điệu
a) Bảng biến thiên
x
y
b) Bảng biến thiên
1
x
y
4
- Chia nhóm học sinh giải và hoàn thiện bài toán
- Hãy tổng quát hoá bài toán
 Cho hàm số 
1. Xét khoảng biến thiên của hàm số;
2. Kẻ bảng biến thiên
2. Bài mới:
H2. Xác định tính đơn điệu của hàm số bậc hai
 Cho hàm số 
1. Xét khoảng biến thiên của hàm số;
2. Kẻ bảng biến thiên
- Theo nhóm thảo luận, giải và trình bày bài toán.
- Tính đơn điệu
- Chia nhóm HS thảo luận và kết luận
- Lưu ý HS dựa vào đồ thị của các hàm số trên
y
x
a) Bảng biến thiên
b) Bảng biến thiên
x
y
H3. Vẽ các đồ thị hàm số thông qua đồ thị hàm số .
Từ đồ thị hàm số hãy suy ra đồ thị các hàm số sau:
Đồ thị hàm số ;
Đồ thị hàm số .
- 
- Đồ thị hàm số được xác định bằng cách: Giữ nguyên phần đồ thị nằm phía trên trục hoành và lấy đối xứng qua trục hoành phần đồ thị hàm số nằm phái dưới trục hoành.
- Hãy nhận xét quan hệ giữa hai hàm số và ;
- Từ đó nhận xét quan hệ giữa hai đồ thị .
- Hàm số là hàm số chẵn; nên vẽ đồ thị hàm số với lấy đối xứng qua trục tung được đồ thị hàm số .
3. Cũng cố: Cũng cố nhận thức HS tính đơn điệu của HS
H4. Tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng .
- Hàm số đồng biến trên khoảng và nghịch biến trên khoảng 
- Vởy hàm số đồng biến trên khoảng 
	 .
- Hãy xác định tính đơn điệu của hàm số .
- Vậy điều kiện cần và đủ để hàm số đồng biến trên khoảng .
4. Bài tập: Bài tập SGK và SBT phần: Hàm số bậc hai; Luyện tập

File đính kèm:

  • docD22.doc
Giáo án liên quan