Giáo án Đại số 10 NC - Tiết 20: Luyện tập

Tiết 19

LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức

 - Hiểu được chiều biến thiên và đồ thị của hàm số bậc nhất

 - Hiểu cách vẽ đồ thị của hàm số trên từng khoảng, đồ thị các hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối và kẻ được bảng biến thiên của các hàm số trên.

2. Về kỹ năng

- Thành thạo việc xác định chiều biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất.

- Vẽ được đồ thị của các hàm số: .

3. Về tư duy: HS có tư duy vẽ đồ thị của các hàm số trên nhiều khoảng cũng như các hàm số chứa nhiều dấu giái trị tuyệt đối

4. Về thái độ:- Rèn luyện tính tỉ mỉ, chính xác khi vẽ đồ thị

 

doc3 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 06/04/2019 | Lượt xem: 110 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số 10 NC - Tiết 20: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ 4 ngày 17 tháng 10 năm 2006.
Tiết 19
Luyện tập
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức
	- Hiểu được chiều biến thiên và đồ thị của hàm số bậc nhất
	- Hiểu cách vẽ đồ thị của hàm số trên từng khoảng, đồ thị các hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối và kẻ được bảng biến thiên của các hàm số trên.
2. Về kỹ năng
- Thành thạo việc xác định chiều biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất.
- Vẽ được đồ thị của các hàm số: .
Về tư duy: HS có tư duy vẽ đồ thị của các hàm số trên nhiều khoảng cũng như các hàm số chứa nhiều dấu giái trị tuyệt đối 
Về thái độ:- Rèn luyện tính tỉ mỉ, chính xác khi vẽ đồ thị
II. Chuẩn bị phương tiện dạy học
Thực tiễn. 
HS đã học đại cương về hàm số và đx có các kiến thức về hàm số ở THCS
Phương tiện: Các phiếu học tập
III. Phương pháp dạy học: Hoạt động theo nhóm lĩnh hội tư duy.
IV. Tiến trình bài học và các hoạt động
Bài cũ: Lồng vào quá trình luyện tập
Bài mới
H1. Rèn luyện cho HS các bài toán cách xác định hàm số khi biết đồ thị thoả mãn điều kiện xác định
Phiếu học tập 1. 1. Tìm hàm số , biết rằng đồ thị của nó qua điểm và hệ số góc ;
2. Vẽ đồ thị của hàm số tìm được;
3. Tịnh tiến đồ thị sang phải 2 đơn vị;
4. Tịnh tiến đồ thị sang trái 2 đơn vị sau đó tịnh tiến xuống dưới 1 đơn vị.
Hoạt động của HS
Hoạt động của GV
- Thảo luận giải, trao đổi trình bày và hoàn thiện bài
1. ;
2. (Vẽ đồ thị);
3. Hàm số của đồ thị sau khi tịnh tiến 
;
4. Hàm số của đồ thị sau khi tịnh tiến
. (vẽ đồ thị)
- Phát phiếu học tập cho HS
- Điều khiển HS thảo luận và trình bày và hoàn thiện bài giải
- Lưu ý về cách trình bày cho HS
H2. Rèn luyện cho HS vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất chứa trị tuyệt đối và tịnh tiến đồ thị hàm số chứa trị tuyệt đối.
Phiếu học tập 2. Vẽ đồ thị của hàm số sau trên cùng một mặt phẳng toạ độ và nêu nhận xét về quan hệ giữa chúng
a) ;	b) .
1. (Vẽ đồ thị);
2. Tịnh tiến đồ thị của hàm số sang trái 2 đơn vị sau đó tịnh tiến xuống dưới 3 đơn vị ta được đồ thị của hàm số 
- Phát phiếu học tập cho HS
- Điều khiển HS thảo luận và trình bày và hoàn thiện bài giải
- Lưu ý về cách trình bày cho HS
H3. Rèn luyện cho HS chuyển hàm số bậc nhất chứa dấu giá trị tuyệt đối sang hàm số nhiều biểu thức, vẽ đồ thị và lập bảng biến thiên của hàm số nhiều biểu thức.
Phiếu học tập 3. Cho hàm số 
a) Bằng cách bỏ dấu giái trị tuyệt đối, hãy viết hàm số đã cho dưới dạng hàm số bậc nhất trên từng khoảng
b) Vẽ đồ thị rồi lập bảng biến thiên của hàm số đã cho.
- Thảo luận, trình bày và hoàn thiện bài
1. 
2. Vẽ đồ thị
3. Lập bảng biến thiên.
- Phát phiếu học tập cho HS
- Điều khiển HS thảo luận và trình bày và hoàn thiện bài giải
- HD: Xét các khoảng hay đoạn .
Bài tập: Các bài tập SGK và SBT

File đính kèm:

  • docD20.doc
Giáo án liên quan