Giáo án Đại số 10 NC - Tiết 17: Luyện tập

LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU

 1. Về kiến thức

 - Chính xác hoá khái niệm hàm số và đồ thị hàm số mà HS đã học

 - Nắm vững khái niệm hàm đồng biến, nghịch biến trên một khoảng (nửa khoảng hoặc đoạn); khái niệm hàm số chẵn, hàm số lẻ và sự thể hiện các tính chất ấy trên đồ thị.

 - Nắm vững hai phương pháp chứng minh tính đồng biến, nghịch biến trên một khoảng (nửa khoảng hoặc đoạn)

 - Nắm vững các phép tịnh tiến đồ thị song song với trục toạ độ

 2. Về kỹ năng

- Khi cho hàm số bằng biểu thức HS cần:

+ BIết cách tìm tập xác định của hàm số;

+ Biết cách tìm giá trị của hàm số tại một điểm thuộc tập xác định;

+ Biết cách kiểm tra một điểm có toạ độ cho trước có thuộc vào đồ thị của hàm số đã cho không;

 

doc3 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 06/04/2019 | Lượt xem: 79 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số 10 NC - Tiết 17: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ 6 ngày 13 tháng 10 năm 2006.
Luyện tập
I. Mục tiêu
 1. Về kiến thức
	- Chính xác hoá khái niệm hàm số và đồ thị hàm số mà HS đã học
	- Nắm vững khái niệm hàm đồng biến, nghịch biến trên một khoảng (nửa khoảng hoặc đoạn); khái niệm hàm số chẵn, hàm số lẻ và sự thể hiện các tính chất ấy trên đồ thị.
	- Nắm vững hai phương pháp chứng minh tính đồng biến, nghịch biến trên một khoảng (nửa khoảng hoặc đoạn)
	- Nắm vững các phép tịnh tiến đồ thị song song với trục toạ độ
 2. Về kỹ năng
- Khi cho hàm số bằng biểu thức HS cần:
+ BIết cách tìm tập xác định của hàm số;
+ Biết cách tìm giá trị của hàm số tại một điểm thuộc tập xác định;
+ Biết cách kiểm tra một điểm có toạ độ cho trước có thuộc vào đồ thị của hàm số đã cho không;
+ Biết chứng minh tính đồng biến, nghịch biến của các hàm số đơn giản trên một khoảng (nửa khoảng hoặc đoạn) cho trước bằng tỉ số biến thiên
+ Biết chứng minh hàm số chẵn, hàm số lẻ bằng định nghĩa.
+ Biết cách tịnh tiến đồ thị song song với trục
- Khi cho hàm số bằng đồ thị HS cần
+ Nhận biết được sự biến thiên và biết lập bảng biến thiên của hàm số thông qua đồ thị
+Bước đầu nhận biết một vài tính chất của hàm số như: GTLN, GTNN của hàm số (nếu có), dấu của hàm số tại một điểm hoặc trên một khoảng
Về tư duy: HS có tư duy logic về hàm số 
Về thái độ:- Rèn luyện tính tỉ mỉ, chính xác khi vẽ đồ thị
- Thấy được ý nghĩa của đồ thị hàm số trong thực tế 
II. Chuẩn bị phương tiện dạy học
Thực tiễn. HS đã có kiến thức nhất định về hàm số ở THCS
Phương tiện Các phiếu học tập
III.. Phương pháp dạy học
	Phương pháp vấn đáp gợi mở thông qua các hoạt động điều khiển tư duy.
IV. Tiến trình bài học và các hoạt động
Tiết 17
Bài cũ: Lồng vào quá trình luyện tập
Bài mới
H1. Rèn luyện cho HS các bài toán tìm tập xác định của hàm số
Phiếu học tập 1. Tìm tập xác định của các hàm số sau
a) 	b) 
c) 	d) 
Hoạt động của HS
Hoạt động của GV
- Nhắc lại khái niệm TXĐ của hàm số cho bởi biểu thức
- Tìm tập xác định của các hàm số
- Đáp số:
a) ,	b) 
c) ,	d) .
- Phát phiếu học tập cho HS
- Yêu cầu HS nhắc lại khái niệm
- Điều khiển HS thảo luận và trình bày và hoàn thiện bài giải
- Lưu ý về cách trình bày cho HS
H2. Rèn luyện cho HS kảo sát sự biến thiên một số hàm số
Phiếu học tập 2. Chứng minh hàm số
a) . Đồng biến trên khoảng , nghịch biến trên khoảng .
b) . Đồng biến trên khoảng , nghịch biến trên khoảng 
- Nhắc lại khái niệm hàm số đồng biến, nghịch biến.
- Chứng minh bài toán (dựa vào tỉ số )
- Thảo luận, trình bày và hoàn thiện bài
- Tổng quát hoá bài toán
- Phát phiếu học tập cho HS
- Yêu cầu HS nhắc lại khái niệm
- Điều khiển HS thảo luận và trình bày và hoàn thiện bài giải
- Lưu ý về cách trình bày cho HS
- Yêu cầu HS tổng quát hoá bài toán và tổng quát hoá bài toán cho HS
H3. Rèn luyện cho HS trả lời trắc nghiệm các bài toán dạng trên
Phiếu học tập 3. Hãy chọn phương án đúng trong các phương án cho sau
Hàm số có tập xác định là
(A) ,	(B) ,	(C) , (D) 
Hàm số 
Đồng biến trên khoảng , nghịch biến trên khoảng 
Đồng biến trên khoảng , nghịch biến trên khoảng 
Đồng biến trên các khoảng và 
Nghịch biến trên các khoảng và 
- Thảo luận, trình bày và hoàn thiện bài
- Phát phiếu học tập cho HS
- Điều khiển HS thảo luận và trình bày và hoàn thiện bài giải
Bài tập: Các bài tập SGK và SBT

File đính kèm:

  • docD17.doc