Giáo án Đại số 10 NC - Tiết 12: Bài tập ôn chương 1

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG 1

Tiết 12

I. Mục tiêu

 1. Về kiến thức. Nắm vững, hiểu sâu các kiến thức đã học.

 2. Về kỹ năng. Vận dụng tốt lý thuyết vào giải bài tập

 3. Về tư duy. Tư duy logic để giải các bài tập chính xác rõ ràng

 4. Về thái độ: Học tập nghiêm túc, làm bài tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài, hoàn thiện các bài tập.

II. Chuẩn bị phơng tiện dạy học

 1. Thực tiễn. HS đã lĩnh hội nội dung kiến thức trong chương và vận dụng giải một số bài tập qua các tiết luyện tập

 2.Phương tiện. GV: Giáo án, phiếu học tập

 HS: làm bài tập được giao đầy đủ

 

doc3 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 06/04/2019 | Lượt xem: 66 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số 10 NC - Tiết 12: Bài tập ôn chương 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ 2 ngày 2 tháng 10 năm 2006
Bài tập ôn chương 1
Tiết 12
I. Mục tiêu
 1. Về kiến thức. Nắm vững, hiểu sâu các kiến thức đã học.
 2. Về kỹ năng. Vận dụng tốt lý thuyết vào giải bài tập
 3. Về tư duy. Tư duy logic để giải các bài tập chính xác rõ ràng
 4. Về thái độ: Học tập nghiêm túc, làm bài tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài, hoàn thiện các bài tập.
II. Chuẩn bị phơng tiện dạy học
 1. Thực tiễn. HS đã lĩnh hội nội dung kiến thức trong chương và vận dụng giải một số bài tập qua các tiết luyện tập
 2.Phương tiện. GV: Giáo án, phiếu học tập
	 	HS: làm bài tập được giao đầy đủ
III. Phương pháp dạy học. Phương pháp vấn đáp gợi mở thông qua các hoạt động điều khiển tư duy.
IV. Tiến trình bài học và các hoạt động
 1. Bài cũ: Lồng ghép trong quả trình luyện tập
2. Bài mới:
H1. Ôn tập kiến thức về mệnh đề
Câu hỏi 1. Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án đã cho sau đây
Cho mệnh đề “”. Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là:
(A) “”	(B) “”
(C) “”	(D) “”
Hoạt động của HS
Hoạt động của GV
- Xác định lại lý thuyết
- Trao đổi giải bài toán trên
- Hãy tóm tắt lý thuyết về mệnh đề phủ định của mệnh đề có chứa kí hiệu 
- Hãy giải bài toán trên
H2. Ôn tập kiến thức về định lí
Câu hỏi 2. Hãy phát biểu định lí đảo (nếu có) của các định lí sau đây rồi sử dụng thuật ngữ “điều kiện cần và đủ” hoặc “nếu và chỉ nếu” hoặc “ khi và chỉ khi” để phát biểu gộp cả hai định lí thuận và đảo.
Nếu n là số nguyên dương lẻ thì cũng là số nguyên dương lẻ.
Nếu n là số nguyên dương chẵn thì 9n+4 cũng là số nguyên dương chẵn.
- Nhắc lại các khái niệm định lí đảo, khái niệm điều kiện cần và đủ?
- Thảo luận giải và hoàn thiện bài toán.
- Hãy nhắc lại khái niệm định lí đảo, khái niệm điều kiện cần và đủ?
- áp dụng giải bài toán?
- Điều khiển HS hoàn thiện bài toán.
H3. Ôn tập một số kiến thức về tập hợp
Câu hỏi 3. a) Ta biết rằng là khoảng cách từ điểm x đến điểm 3 trên trục số. Hãy biểu diễn trên trục số các điểm x mà .
b) Điền tiếp vào chỗb còn trống () trong bảng dưới đây.
Hoạt động của HS
Hoạt động của GV
- Theo nhóm thảo luận và giải bài
- Trình bày bài giải theo nhóm
- Thảo luận hoàn thiện bài tập
- Giao nhiệm vụ theo nhóm cho HS
- Điều khiển HS giải bài
- Hoàn thiện bài tập. 
Câu hỏi 4. Cho hai nửa khoảng và . 
Tìm (biện luận theo m)
Tìm m để .
- Theo nhóm thảo luận và giải bài
- Trình bày bài giải theo nhóm
- Thảo luận hoàn thiện bài tập
- Giao nhiệm vụ theo nhóm cho HS
- Điều khiển HS giải bài
- Hoàn thiện bài tập. 
H4. Ôn tập kiến thức về số gần đúng
Câu hỏi 5. Hãy viết kí hiệu khao học của các kết quả sau
Người ta coi trên đầu một người có 150000 sợi tóc. Hỏi một nước có 80 triệu dân thì tổng số sợi tóc của mọi người dân của nước đó là bao nhiêu?
Biết rằng 1mm máu người chứa khoảng 5 triệu hồng cầu và mỗi người có khoảng 6 lít máu. Tính số hồng cầu của mỗi người.
- Nhắc lại khái niệm
- Thảo luận giải và hoàn thiện bài toán
- Hãy nhắc lại cách viết kí hiệu khoa học
- Giao nhiệm vụ HS giải bài toán
3. Bài tập: 	- Ôn tập lại các kiến thức chương 1
- Hoàn thiện các bài tập SGK và SBT, nắm vững kiến thức chuẩn bị kiểm tra

File đính kèm:

  • docD12.doc
Giáo án liên quan