Giáo án: Đại số 10 - Nâng cao tiết 55: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn - Tiết 2

Tiết: 55

§5. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH

BẬC NHẤT HAI ẨN - TIẾT 2

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

 - Hiểu khái niệm bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn, nghiệm và miền nghiệm của nó.

 - Hiểu được việc xác định miền nghiệm của bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng toạ độ cũng là giải bất phương trình, hệ bất phương trình đã cho.

2. Kĩ năng

 - Biết cách xác định miền nghiệm của bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

 - Biết cách giải bài toán quy hoạch tuyến tính đơn giản.

3. Tư duy - Thái độ

 - Cẩn thận, chính xác.

 - Rèn luyện tính tự học.

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 06/04/2019 | Lượt xem: 108 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án: Đại số 10 - Nâng cao tiết 55: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn - Tiết 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 15/01/2010
Tiết: 55 
§5. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH
BẬC NHẤT HAI ẨN - TIẾT 2
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
	- Hiểu khái niệm bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn, nghiệm và miền nghiệm của nó.
	- Hiểu được việc xác định miền nghiệm của bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng toạ độ cũng là giải bất phương trình, hệ bất phương trình đã cho.
2. Kĩ năng
	- Biết cách xác định miền nghiệm của bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
	- Biết cách giải bài toán quy hoạch tuyến tính đơn giản.
3. Tư duy - Thái độ
	- Cẩn thận, chính xác.
	- Rèn luyện tính tự học.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Thước kẻ, phấn màu
2. Học sinh: Sách giáo khoa. Máy tính điện tử fx - 500MS, fx - 570 MS
III. PHƯƠNG PHÁP: Đặt vấn đề, vấn đáp - gợi mở
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
HOẠT ĐỘNG 1: Câu hỏi kiểm tra bài cũ.
 Xác định miền nghiệm của các bất phương trình hai ẩn 2x - y + - 2 ≤ 0
3. Bài mới
HOẠT ĐỘNG 2: Một ví dụ áp dụng vào bài toán kinh tế. Sử dụng hình 4.7 trang 132 của SGK được vẽ trên giấy khổ A0, treo trên bảng.
Hoạt động của HS
Hoạt động của GV
- Đọc, nghiên cứu và thảo luận bài toán theo nhóm được phân công.
- Trả lời câu hỏi của giáo viên.
- Tiếp nhận cách giải bài toán quy hoạch.
- Tổ chức cho học sinh đọc và nghiên cứu bài toán theo nhóm học tập.
- Phát vấn kiểm tra sự đọc hiểu của học sinh.
- Cho học sinh tiếp nhận thuật toán giải bài toán quy hoạch tuyến tính.
4. Củng cố
Hướng dẫn bài tập 43 trang 132 SGK: 
Xác định miền nghiệm của các bất phương trình hai ẩn:
 Biến đổi hệ đã cho về dạng và biểu diễn được miền nghiệm trên mặt phẳng toạ độ như hình 1.
	5. Bài tập về nhà: Làm các bài tập còn lại trongg SGK

File đính kèm:

  • docTiet 55.doc
Giáo án liên quan