Giáo án: Đại số 10 - Nâng cao tiết 54: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn - Tiết 1

Tiết: 54

§5. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH

 BẬC NHẤT HAI ẨN - TIẾT 1

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Hiểu khái niệm bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn, nghiệm và miền nghiệm của nó.

- Hiểu được việc xác định miền nghiệm của bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng toạ độ cũng là giải bất phương trình, hệ bất phương trình đã cho.

2. Kĩ năng

 - Biết cách xác định miền nghiệm của bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

 - Biết cách giải bài toán quy hoạch tuyến tính đơn giản.

3. Tư duy - Thái độ

- Cẩn thận, chính xác.

- Rèn luyện tính tự học.

 

doc3 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 06/04/2019 | Lượt xem: 112 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án: Đại số 10 - Nâng cao tiết 54: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn - Tiết 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 15/01/2010
Tiết: 54
§5. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH 
 BẬC NHẤT HAI ẨN - TIẾT 1
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Hiểu khái niệm bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn, nghiệm và miền nghiệm của nó. 
- Hiểu được việc xác định miền nghiệm của bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng toạ độ cũng là giải bất phương trình, hệ bất phương trình đã cho.
2. Kĩ năng
	- Biết cách xác định miền nghiệm của bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
	- Biết cách giải bài toán quy hoạch tuyến tính đơn giản.
3. Tư duy - Thái độ
- Cẩn thận, chính xác.
- Rèn luyện tính tự học.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Thước kẻ, phấn màu
2. Học sinh: Ôn tập kiến thức cũ, máy tính điện tử fx - 500MS, fx - 570 MS 
III. PHƯƠNG PHÁP: Phương pháp vấn đáp - gợi mở. Đặt vấn đề.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi: Giải và biện luận các bất phương trình sau:
a. (2x - )(x - m) > 0 ; b. 
Hoạt động của HS
Hoạt động của GV
Trình bày đạt được các ý cơ bản:
a) Bất phương trình đã cho tương đương với
b) Nếu m < thì 
S = (- ¥ ; 2m - 1) È 
Nếu m = thì 
 S = (- ¥ ; ) È ( ; + ¥)
Nếu m > thì
S = 
- Gọi hai học sinh trình bày bài giải đã chuẩn bị ở nhà.
- Gọi học sinh nhận xét bài giải của bạn.
- Củng cố:
+ Định lí về dấu của nhị thức bậc nhất.
+ Giải bất phương trình dạng tích, thương, bất phương trình có chứa ẩn ở trong dấu giá trị tuyệt đối.
- Nhận xét, sửa chữa sai sát của học sinh trong trình bày bài giải.
3. Bài mới
HOẠT ĐỘNG 1: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Hoạt động của HS
Hoạt động của GV
- Đọc phần định nghĩa, cách xác định miền nghiệm và phần định lí trang 128, 129 SGK.
- Tiếp nhận kiến thức về:
+ Bất phương trình bậc nhất hai ẩn: 
Định nghĩa và tập nghiệm.
+ Cách xác định miền nghiệm của bất phương trình trên mặt phẳng toạ độ.
+ Định lí về tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Thực hiện ví dụ 1: Tìm miền nghiệm của bất phương trình 3x + y ≤ 0.
- Đặt vấn đề: Trên mặt phẳng toạ độ 0xy, tìm tập hợp các điểm có toạ độ thoả mãn bất phương trình:
 2x + y - 4 > 0, 2x + y - 4 < 0
 2x + y - 4 ³ 0, 2x + y - 4 ≤ 0.
- Tổ chức cho học sinh tìm tập điểm. 
- Phát vấn: Tập các điểm trên mặt phẳng toạ độ 0xy thoả mãn 2x + y - 4 > 0 được gọi là miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn đó. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn là bất phương trình như thế nào ? miền nghiệm của bất phương trình đó có đặc điểm gì ?
- Tổ chức cho học sinh đọc SGK phần định nghĩa, cách xác định miền nghiệm và định lí trang 128 - 129 SGK.
HOẠT ĐỘNG 2: Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Hoạt động của HS
Hoạt động của GV
- Tìm tập nghiệm.
- Tiếp nhận kiến thức về:
+ Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
+ Xác định miền nghiệm của hệ các bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Thực hiện hoạt động 2 theo nhóm học tập.
Cử đại diện báo cáo kết quả và nhận xét kết quả của nhóm bạn.
- Tìm miền nghiệm của hệ 
- Hướng dẫn học sinh thực hiện: Tìm miền nghiệm của từng bất phương trình, sau đó tìm phần giao của các tập nghiệm.
- Tổ chức cho học sinh thực hiện hoạt động 2 của SGK theo nhóm học tập:
Chia lớp thành 4 nhóm. Cử đại diện báo cáo kết quả.
- Treo bảng kết quả. (hoặc chiếu)
4. Củng cố
Bài tập 42 trang 132 SGK: Xác định miền nghiệm của các bất phương trình hai ẩn
 x - 2 + 2(y - 1) > 2x + 4 ; 
Giáo viên: Gọi học sinh xác định miền nghiệm của mỗi bất phương trình.
Học sinh: Thực hiện bài tập. Yêu cầu đạt được:
5. Bài tập về nhà: 43 - 44 trang 132 - 133 SGK.

File đính kèm:

  • docTiet 54.doc
Giáo án liên quan