Giáo án Đại số 10 nâng cao - Chương 5: Thống kê

Chương 5 THỐNG KÊ.

Tiết 45. BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ VÀ TẦN XUẤT

I.MỤC ĐÍCH –YÊU CẦU

1.Về kiến thức : Nắm được một số khái niệm mở đầu, bảng phân bố tần số và tần xuất

2.kĩ năng :Vận dụng vào thực tế

3.Về tư duy :Phân tích ,tổng hợp ,khái quát hoá ,đặc biệt hoá ,quy lạ về quen.

4.về thái độ tư tưởng :Rèn luyện tính tỉ mỉ, Cẩn thận ,chính xác.Rèn luyện tính nghiêm túc khoa học . II.CHUẨN BỊ

1.Giaó viên:

-Chuẩn bị phiếu học tập hoặc bảng hướng dẫn hoạt động .

-Bảng kết quả cho mỗi hoạt động.Sưu tầm các loại biểu đồ trên báo chí để minh hoạ cho bài giảng.

2.Học sinh: SGK-xem trước các hoạt động ở nhà.

 

doc10 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 06/04/2019 | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số 10 nâng cao - Chương 5: Thống kê, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1.ổn định lớp :Kiểm tra HS vắng 
2.Bài củ : 
3.Bài mới:(pp gợi mở vấn đáp thông qua các hoạt động điều khiển tư duy–đan xen hoạt động nhóm ,kết hợp linh động với pp thuyết trình)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung bài giảng
Dể mẫu số liệu được rõ ràng, sinh động, người ta thươ vẽ biểu đồ đi kèm.
Ta có hai loại biểu đồ là hình trụ và hình quạt
Hướng dẫn hoc sinh trình bày cụ thể
Giới thiệu đường gấp khúc tần số , tần suất
Học sinh thể hiện vào vở
Học sinh ghi nhớ
Học sinh thể hiện vào vở
Học sinh ghi nhớ
a. Biểu đồ tần số tần suất hình cột
Biểu đồ hình cột là một cách thể hiện rất tốt bảng phân bố tần số tần suất
VD. Vẽ biểu đồ hình cột của bảng phân bố tần số và tần suất của bảng 5/164
b. Đường gấp khúc tần số , tần suất
VD4 SGK.
c. Biểu đồ hình quạt.
VD5 SGK.
Củng cố. Nắm rõ các cách trình bày một mẫu số liệu, năm cách vẽ các biểu đồ hình trụ, hình quạt
Hướng dẫn về nhà: Làm các bài tập 6,7,8/169 SGK.
Tiết 48 LUYỆN TẬP
I.MỤC ĐÍCH –YÊU CẦU
1.Về kiến thức :Đọc và hiểu được nội dung bảng phân bố tần số –tần suất,bảng phân bố tần số –tần suất ghép lớp.
2.kĩ năng :Biết lập bảng phân bố tần số –tần suất từ mẫu số liệu ban đầu.
Biết vẽ biểu đồ tần số ,tần suất hình cột;biểu đồ tần suất hình quạt;đường gấp khúc tần số,tần suất để thể hiện bảng phân bố tần số-tần suất ghép lớp.
3.Về tư duy :Phân tích ,tổng hợp ,khái quát hoá ,đặc biệt hoá ,quy lạ về quen. 
4.về thái độ tư tưởng :Rèn luyện tính tỉ mỉ, Cẩn thận ,chính xác.Rèn luyện tính nghiêm túc khoa học . II.CHUẨN BỊ
1.Giaó viên:
-Chuẩn bị phiếu học tập hoặc bảng hướng dẫn hoạt động .
-Bảng kết quả cho mỗi hoạt động.Sưu tầm các loại biểu đồ trên báo chí để minh hoạ cho bài giảng.
2.Học sinh: SGK-xem trước các hoạt động ở nhà.
III.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 
1.ổn định lớp :Kiểm tra HS vắng 
2.Bài củ : 
3.Bài mới:(pp gợi mở vấn đáp thông qua các hoạt động điều khiển tư duy–đan xen hoạt động nhóm ,kết hợp linh động với pp thuyết trình)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung bài giảng
Hướng dẫn học sinh lập bảng phân bố tần số tần suất
Gọi một học sinh vẽ biểu đồ
Hướng dẫn học sinh lập bảng phân bố tần số tần suất
Hướng dẫn học sinh vẽ biểu đồ
Hoàn thành nhiệm vụ
Hoàn thành nhiệm vụ
Hoàn thành nhiệm vụ 
Hoàn thành nhiệm vụ
Bài 6 /169
a. Dấu hiệu là doanh thu , đơn vị điều tra là một cửa hàng
b. Bảng phân bố tần số tần suất
Lớp
Giá trị đại diện
Tần số
Tần suất
37,5
2
4
59,5
8
16
81,5
12
24
103,5
12
24
125,5
8
16
147,5
7
14
169,5
1
2
c. Biểu đồ hình cột
Bài 7/169
Lớp
Giá trị đại diện
Tần số
1
10
4
23
7
10
10
3
13
3
16
1
Củng cố. Nắm rõ các cách trình bày một mẫu số liệu, năm cách vẽ các biểu đồ hình trụ, hình quạt
Hướng dẫn về nhà: Làm các bài tập 6,7,8/169 SGK.
Tiết 49-50 SỐ TRUNG BÌNH CỘNG. SỐ TRUNG VỊ. MỐT
I.MỤC ĐÍCH –YÊU CẦU
1.Về kiến thức :Nhớ được công thức tính các số đặc trưng của mẫu số liệu như trung bình ,số trung vị ,mốt 
2.kĩ năng :Biết cách tính số trung bình ,số trung vị ,mốt 
3.Về tư duy :Phân tích ,tổng hợp ,khái quát hoá ,đặc biệt hoá ,quy lạ về quen. 
4.về thái độ tư tưởng :Rèn luyện tính tỉ mỉ, Cẩn thận ,chính xác.Rèn luyện tính nghiêm túc khoa học . II.CHUẨN BỊ
1.Giaó viên:
-Chuẩn bị phiếu học tập hoặc bảng hướng dẫn hoạt động .
-Bảng kết quả cho mỗi hoạt động.
2.Học sinh: SGK-xem trước các hoạt động ở nhà.
III.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 
1.ổn định lớp :Kiểm tra HS vắng 
2.Bài củ : Không có 
3.Bài mới:(pp gợi mở vấn đáp thông qua các hoạt động điều khiển tư duy–đan xen hoạt động nhóm ,kết hợp 
 linh động với pp thuyết trình)
HOẠTĐỘNG1:Số trung bình 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung bài giảng
Những mẫu số liệu cần được tính toán và phân tích. Các số trong một mẫu thường được chú ý là :
Số trung bình
Số trung vị
Mốt
Độ lệch chuẩn
Phương sai
Ghi nhó công thức
Hoàn thành nhiệm vụ
1.SỐ TRUNG BÌNH
a)Gs có MSL kích thước N là .Khi đó số trung bình của MSL kí hiệu ,tính theo CT:
Trong đó:(đọc là: tổng của các với chạy từ 1 đến N)
b) Gs có MSL cho ở dạng BPBTsố (b7)
Công thức tính số TB của MSL cho ở bảng 7 là :
c)Gs có MSL kích thước N được cho dưới dạng bảng tần số ghép lớp(B7ahoặc B7b)
Số trung bình của MSL được tính xấp xỉ theo CT:
VD1(SGK-Trang171)
Chiều dài trung bình của 74 chiếc lá này xấp xỉ là:
ØÝ NGHĨA CỦA SỐ TB:
(SGK-Trang172)
VD2:(SGK-Trang172)
HOẠTĐỘNG2:Số trung vị
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung bài giảng
Hướng dẫn học sinh cách tìm số trung vị
Ghi nhớ cách tính số trung vị
Ghi nhớ chú ý
2.SỐ TRUNG VỊ
Cho MSL gồm N số liệu sắp xếp theo thứ tự không giảm.Số trung vị của MSL kí hiệu là 
Nếu N lẻ thì :
Số liệu đứng thứ 
Nếu N chẵn thì :
Số liệu đứng thứ Số liệu đứng thứ 
VD3:(SGK-Trang173)Số trung vị 
HĐ1
(SGK-trang173)
a) b)
HĐ2
 (SGK-trang173)
ØCHÚ Ý :(SGK-Trang173)
HOẠTĐỘNG3:Mốt
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung bài giảng
Nêu định nghĩa , ứng dụng trong thực tiển
Ghi nhớ định nghĩa
3.MỐT 
Cho một MSL dưới dạng bảng PBTSố .Gía trị có tần số lớn nhất đgl mốt của MSL và kí hiệu là 
VD4:(SGK-Trang173)
ØCHÚ Ý :(SGK-trang173)
VD5:(SGK-Trang174)
Củng cố, dặn dò: Nắm vững phần lí thuyết, vân dụng vào thực tế cuộc sống 
 Hướng dẫn về nhà: Hoàn thành các bài tập SGK 1-4 
Tiết 51 PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN
I.MỤC ĐÍCH –YÊU CẦU
1.Về kiến thức :Nhớ được công thức tính các số đặc trưng của mẫu số liệu 
2.kĩ năng :Biết cách tính phương sai,độ lệch chuẩn.
3.Về tư duy :Phân tích ,tổng hợp ,khái quát hoá ,đặc biệt hoá ,quy lạ về quen. 
4.về thái độ tư tưởng :Rèn luyện tính tỉ mỉ, Cẩn thận ,chính xác.Rèn luyện tính nghiêm túc khoa học . II.CHUẨN BỊ
1.Giaó viên:
-Chuẩn bị phiếu học tập hoặc bảng hướng dẫn hoạt động .
-Bảng kết quả cho mỗi hoạt động.
2.Học sinh: SGK-xem trước các hoạt động ở nhà.
III.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 
1.ổn định lớp :Kiểm tra HS vắng 
2.Bài củ : Không có 
3.Bài mới:(pp gợi mở vấn đáp thông qua các hoạt động điều khiển tư duy–đan xen hoạt động nhóm ,kết hợp HOẠTĐỘNG1:Phương sai và độ lệch chuẩn
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung bài giảng
Chỉ học sinh cách tính số trung bình, độ lệch chuẩn, phương sai thông qua máy casio f(x)
Ghi nhớ các công thức
Học sinh thực hành và tính toán trên máy
4. Phương sai và độ lệch chuẩn. 
Cho MSL kích thước N là .Khi đó phương sai là số được tính bởi công thức
và đọ lệch chuẩn là s
được tính bởi
Ý nghĩa của phương sai và độ lệch chuẩn SGK
VD7 SGK
 linh động với pp thuyết trình)học sinh cách nhập máy
- Chuyển về hệ SD MODE 2
- Nhập số liệu Không có tần số 
Ấn x1 , x2 
- Nhập số liệu có tần số có tần số là 
Ấn 
 ..
- Tính các số đặc trưng
+ Số trung bình 
+ Độ lệch chuẩn s
+ Phương sai 
Gọi hs hoàn thành bảng phân bố tần số theo thứ tự tăng
So sánh rồi rút ra nhận xét?
Nhớ qui trình bấm máy
Hoàn thành bài tập
Học sinh thực hành và tính toán trên máy
Hoàn thành nhiệm vụ
Hoàn thành nhiệm vụ
Bài 12/178.
a. 
b. 
Bài 13/178.
a. Xếp mẫu số liệu theo thứ tự tăng
Giá trị
21
33
36
43
45
47
50
53
54
58
59
61
62
65
67
Tần số
1
1
3
2
3
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
N=23
Ta có Me = 50 
b. 
Bài 15/179
a. Xếp mẫu số liệu theo thứ tự tăng
Đường A: 
Đường B: 
b. Nhìn vào bảng so sánh trên ta thấy chạy trên đườngB sẽ an toàn hơn.
Củng cố, dặn dò: Nắm vững phần lí thuyết, vân dụng vào thực tế cuộc sống Hoàn thành các bài tập SGK
Hướng dẫn về nhà: Ôn tập chương 
Tiết 52 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG
I/ Mục đích yêu cầu:
1. Kiến thức:	- Nắm vững các kiến thức đã học
	- Giải được các dạng bài tập của chương
2. Kỹ năng :	- Giải các bài tập SGK
3. Thái độ tư tưởng:
II/ Chuẩn bị: - Giáo viên: Thước thẳng
Học sinh:
III/ Tiến trình bài dạy:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra học sinh vắng
2. Bài mới: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung ghi bảng
Nêu các bước nhập máy để tính số trung bình
Gọi một HS lập bảng phân bố tần số có giá trị đại diện
Gọi một HS nhập và tính số trung bình
Gọi HS lập bảng phân bố tần số 
Gọi HS nhập máy và tính số trung bình và độ lệch chuẩn
Tính số trung vị và mốt
Gọi một HS lập bảng phân bố tần số có giá trị đại diện
Gọi một HS nhập và tính số trung bình
- Chuyển về hệ SD MODE 2
- Nhập số liệu Không có tần số 
Ấn x1 , x2 
- Nhập số liệu có tần số có tần số là 
Ấn 
 ..
- Tính các số đặc trưng
+ Số trung bình 
+ Độ lệch chuẩn s
+ Phương sai 
Hoàn thành nhiệm vụ
 Ta có Phút
Hoàn thành nhiệm vụ 
Ta có 
Ta có 
Hoàn thành nhiệm vụ 
Ta có 
Bài 18/181.
a. Lập bảng phân bố tần số có giá trị đại diện
Lớp
Giá trị đại diện
Tần số
30
2
35
8
40
12
45
12
50
8
N=400
 Ta có 
Bài 19/182.
a. Lập bảng phân bố tần số có giá trị đại diện
Lớp
Giá trị đại diện
Tần số
42
9
47
15
52
30
57
17
62
17
67
12
N=100
 Ta có Phút
b. Tín

File đính kèm:

  • docgiao an dai so 10 nang cao chuong thong ke.doc
Giáo án liên quan