Giáo án Đại 11 CB tiết 62: Kiểm tra cuối chương IV

Tiết: 62 KIỂM TRA CUỐI CHƯƠNG IV

I.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

 1.Kiến thức: Giới hạn dãy số, giới hạn hàm số, hàm số liên tục.

 2 Kĩ năng: Có khả năng áp dụng các kiến thức lí thuyết của chương IV vào việc giải toán thuộc

 các dạng cơ bản của giới hạn dãy số , giới hạn hàm số, hàm số liên tục.

3. Về thái độ:

+ Cẩn thận, chính xác, suy diễn logic.

 + Say sưa học tập có thể sáng tác được một số bài toán vềgiới hạn.

 + Biết quy lạ thành quen.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

1. Chuẩn bị của giáo viên: Đề kiểm tra + đáp án.

2. Chuẩn bi của học sinh: Dụng cụ làm bài kiểm tra.

 

doc3 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 18/04/2019 | Lượt xem: 199 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại 11 CB tiết 62: Kiểm tra cuối chương IV, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:
Tiết: 62 KIỂM TRA CUỐI CHƯƠNG IV
I.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
 	1.Kiến thức: Giới hạn dãy số, giới hạn hàm số, hàm số liên tục.
 	2 Kĩ năng: Có khả năng áp dụng các kiến thức lí thuyết của chương IV vào việc giải toán thuộc 
 các dạng cơ bản của giới hạn dãy số , giới hạn hàm số, hàm số liên tục.
3. Về thái độ:
+ Cẩn thận, chính xác, suy diễn logic.
 + Say sưa học tập có thể sáng tác được một số bài toán vềgiới hạn.
 + Biết quy lạ thành quen.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
Chuẩn bị của giáo viên: Đề kiểm tra + đáp án.
Chuẩn bi của học sinh: Dụng cụ làm bài kiểm tra. 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
Ổn định tổ chức lớp: Ổn định tình hìnhlớp.
Kiểm tra bài cũ:
Giảng bài mới:
Giới thiệu bài mới: Để tổng kết lại các kiến thức đã học hôm nay chúng ta làm bài kiểm tra một tiết để các em tự khẳng định lại khả năng tiếp thu của mình.
Tiến trình tiết dạy:
Ma trận thiết kế 
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Giới hạn dãy
2
 1,0
1
 0,5
1
 0,5
4
 2,0
Giới hạn hàm
3
 1,5
2
 1,0
1
 0,5 
2
 2,0
8
 5,0
Hàm số liên tục
1
 1,0
1
 2,0
2
 3,0
Tổng cộng
5
 2,5
1
 1,0
3
 1,5
2
 1,0
3
 4,0
13
 10,0
TL
Đề 
Câu 1: có kếy quả nào sau đây?
A. 0	B. - 	C. 	D. 
Câu 2: có kết quả nào sau đây?
A. 4	B. 2	C. 	D. 
Câu 3: có kết quả nào sau đây?
A. 1	B. -3	C. -7	D. 0
Câu 4: có kết quả nào sau đây?
A. 	B. 	C. 1	D. 
Câu 5: có kết quả nào sau đây ?
A. 	B. 	C. 	D. +
Câu 6: có kết qủa nào sau đây?
A. 0	B. 1	C. 	D. 
Câu 7: có kết quả nào sau đây?
A. 	B. -10	C. 	D. 0
Câu 8: có kết quả nào sau đây?
A. 3	B. 	C. 	D. 6
Câu 9: có kết quả nào sau đây?
A. -5	B. 	C. 0	D. 3
Câu 10: có kết quả nào sau đây ?
A. 2	B. -1	C. 0	D. 1
II. PHẦN TỰ LUẬN: (5điểm)
Bài tập 1: Tính các giới hạn: a) b) 
Bài tập 2: Tìm a để hàm sô f(x) = liên tục rại x = 1.
Bài tập 3: Chứng minh phương trình: x4 – x – 3 = 0 có ít nhất 2 nghiệm thuộc khoảng (- 2; 2).
Đáp án: ĐÁP ÁN
 Trắc nghiệm: 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B
A
D
B
C
A
A
B
C
D
 Tự luận: 
 Bài 1: a) 1 điểm b) 1điểm
 Bài 2: 2 điểm Bài 3: 1điểm
LỚP
GIỎI
KHÁ
T-BÌNH
YẾU
KÉM
11CB5
11CB6
11CB7
Hướng dẫn học ở nhà: 
 + Học kĩ bài cũ 
 + Xem trước bài mới “ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM”
IV. RÚT KINH NGHIÊM BỔ SUNG:

File đính kèm:

  • docTIET 62.doc