Giáo án Công nghệ 7 - Trần Thị Đông

*Giới thiệu bài(1’): SGV

Hoạt động 1 : GV hướng dẫn HS quan sát, nhận xét về vật liệu khâu, thêu.

* Mục tiêu: HS nhận biết những vật liệu nào thường dùng trong khâu, thêu.

 * Cách tiến hành :

 Gv giới thiệu một số loại vải, chỉ(xem thêm sách hdgv/15)

 *Kết luận: nội dung trong SGK.

Hoạt động 2 : GV hướng dẫn hs tìm hiểu đặc điểm và cách sử dụng kéo

 * Mục tiêu : Hs nhận biiết đặc điẻm và cách sử dụng kéo.

 * Cách tiến hành:

 - GV giới thiệu một số loại kéo.

 - Xem thêm shdgv/16

 * Kết luận: Mục 1 phần ghi nhớ SGK/18.

Hoạt động 3:GV hướng dẫn quan sát, nhận xét một số vật liệu và dụng cụ khác.

 * Mục tiêu: Hs nhận biết một số vật liệu và dụng cụ cắt may khác như thước may, thước dây, khung thêu, khuy cài, khuy bấm, phấn may.

 * Cánh thức tiến hành :

 - GV giới thiệu vật liệu , nói công cụ của nó.

 

 - Xem Shdgv/16

 

doc38 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 14/11/2015 | Lượt xem: 840 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Công nghệ 7 - Trần Thị Đông, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
êu lướt vặn?
 *Kết luận: như ghi nhớ sgk
Nhắc lại
Hs quan sát và trả lời
Trả lời
Hs quan sát tranh
hs trả lời
hs trả lời
hs quan sát và nêu
hs trả lời
IV. NHẬN XÉT:
Củng cố, dặn dò: đọc ghi nhớ sgk, trả lới câu hỏi 1,2 sgk .
GV nhận xét sự chuẩn bị tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của học sinh.
Chuẩn bị bài sau:chuẩn bị như sgk.
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
Bài 9 THÊU LƯỚT VẶN ( tiết 2,3)
I.MỤC TIÊU:
 - Hs biết cách thêu lướt vặn và ứng dụng của thêu lướt vặn.
 - Thêu được các mũi thêu lướt vặn theo đường vạch dấu .
 - Hs hứng thú học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 
 - Tranh qui trình thêu lướt vặn.
 - Mẫu thêu lướt vặn bằng sợi len trên vải khác màu.
 - Vật liệu và dụng cụ cần thiết như sgk.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1.Ổn định tổ chức (1’)
2.Kiểm tra bài cũ (5’)
Kiểm tra ghi nhớ .
Kiểm tra đồ dùng, dụng cụ.
3.Bài mới
Hoạt động dạy
Hoạt động học
*Giới thiệu bài và ghi đề bài
Hoạt động 1 : làm việc cá nhân
 *Mục tiêu: hs thực hành theu lướt vặn .
 *Cách tiến hành: 
 - Gv treo tranh qui trình thêu và hệ thống lại cách thêu .
 *Kết luận: Hoàn thành sản phẩm đúng thời gian.
Hoạt dộng 2: làm việc theo nhóm.
 *Mục tiêu: Đánh giá kết quả sản phẩm
 *Cách tiến hành:
 - Hs trình bày sản phẩm theo nhóm.
 - Nêu tiêu chuẩn đánh giá.
 *Kết luận: hoàn thành sản phẩm và cho điểm
Nhắc lại
Hs bắt đầu thêu
Các nhóm đánh giá đúng theo tiêu chuẩn
IV. NHẬN XÉT:
Củng cố, dặn dò: đọc ghi nhớ sgk, trả lới câu hỏi 1,2 sgk .
GV nhận xét sự chuẩn bị tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của học sinh.
Chuẩn bị bài sau:chuẩn bị như sgk.
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
Bài 10 THÊU LƯỚT VẶN HÌNH HÀNG RÀO ĐƠN GIẢN ( tiết 1)
I.MỤC TIÊU:
 - Hs biết vận dụng kỹ thuật thêu lướt vặn để thêu hình hàng rào đơn giản.
 - Thêu được hình hàng rào đơn giản .
 - Yêu thích sản phẩm do mình làm được.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 
 - Mẫu hêu hàng rào đơn giản bằng len (sợi).
 - Vật liệu và dụng cụ như sgk.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1.Ổn định tổ chức (1’)
2.Kiểm tra bài cũ (5’)
- Kiểm tra ghi nhớ và trả lời câu 1,2,3 sgk.
- Kiểm tra vật liệu và dụng cụ sgk.
3.Bài mới
Hoạt động dạy
Hoạt động học
* Giới thiệu bài và ghi đề bài
Hoạt động 1: làm việc cả lớp 
 *Mục tiêu: Hướng dẫn hs quan sát và nhận xét mẫu.
 *Cách tiến hành:
 - Giới thiệu mẫu 
 - Hs quan sát mẫu và quan sát hình 1 sgk để trả lời các câu hỏi 
 *Kết luận: Hình hàng rào đơn giản được thêu bằng mũi thêu lướt vặn.
Hoạt động 2: làm việc cả lớp .
 *Mục tiêu: 
 - Cách sử dụng khung thêu cầm tay .
 - Thao tác kỹ thuật.
 *Cách tiến hành:
 - Hs quan sát hình 1 và thực hiện các thaop tác thêu.
 - Đọc sgk và hình 3,4 để nêu cách thêu hình hàng rào đơn giản.
 *Kết luận: như ghi nhớ sgk
Nhắc lại
Hs quan sát và trả lời
Quan sát hình 1 sgk
Quan sát và nêu
IV. NHẬN XÉT:
Củng cố, dặn dò.
GV nhận xét sự chuẩn bị tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của học sinh.
Chuẩn bị bài sau: chuẩn bị như sgk
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
Bài 10 THÊU LƯỚT VẶN HÌNH HÀNG RÀO ĐƠN GIẢN ( tiết 2)
I.MỤC TIÊU:
 - Hs biết vận dụng kỹ thuật thêu lướt vặn để thâu hình hàng rào đơn giản.
 - Thêu được hình hàng rào đơn giản .
 - Yêu thích sản phẩm do mình làm được.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 
 - Mẫu hêu hàng rào đơn giản bằng len (sợi).
 - Vật liệu và dụng cụ như sgk.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1.Ổn định tổ chức (1’)
2.Kiểm tra bài cũ (5’)
Kiểm tra ghi nhớ và dụng cụ 
3.Bài mới
Hoạt động dạy
Hoạt động học
* Giới thiệu bài và ghi đề bài
Hoạt động 1: làm việc cá nhân
 *Mục tiêu: Thực hành thêu hình hàng rào đơn giản.
 *Cách tiến hành:
 - Treo tranh qui trình và hệ thống cách thêu 
 - Yêu cầu học sinh thực hành thêu theo thời gian đã ấn định.
 *Kết luận: Hoàn thành sản phẩm
Hoạt động 2: làm việc theo nhóm.
 *Mục tiêu: Đánh giá kết quả sản phẩm
 *Cách tiến hành:
 - Tổ chức hs trưng bày sản phẩm theo từng nhóm.
 - Đánh giá đúng tiêu chuẩn.
 - Nhận xét chung.
 *Kết luận: chấm điểm sản phẩm
Nhắc lại
Hs nhắc lại
Hs thực hành thêu.
Trưng bày nhóm
đánh giá theo nhóm
IV. NHẬN XÉT:
Củng cố: đọc lại phần ghi nhớ.
GV nhận xét sự chuẩn bị tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của học sinh.
Chuẩn bị bài sau:đọc bài mới và chuẩn bị vật liệu như sgk.
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
Bài 11 THÊU MÓC XÍCH ( tiết 1)
I.MỤC TIÊU:
 -Hs biết cách thêu móc xích và ứng dụng của thêu móc xích
 - Thêu được các mũi thêu móc xích.
 - Hs hứng thú học thêu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
 -Tranh qui trình thêu móc xích.
 - Mẫu thêu móc xích được thêu bằng len (hoặc sợi) trên bìa, vải khác màu có kích thuớc đủ lớn (chiều dài mũi thêu khoảng 2 cm) và một số sản phẩm được thêu trang trí bàng mũi thêu móc xích.
 Vật liệu và dụng cụ cần thiết :
 + Một mảnh vải sợi bông trắng hoặc màu, kích thước 20 x 30 cm.
 + Len, chỉ thêu khác màu vải.
 + Kim khâu len và kim thêu.
 + Phấn vạch, thước, kéo. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1.Ổn định tổ chức (1’)
2.Kiểm tra bài cũ (5’)
Kiểm tra vật dụng 
3.Bài mới
Hoạt động dạy
Hoạt động học
*Giới thiệu bài và ghi đề bài
Hoạt động 1: làm việc cá nhân
 *Mục tiêu:Hướng dẫn hs quan sát và nhận xét mẫu.
 *Cách tiến hành:
 - Gv giới thiệu mẫu kết hợp cho hs quan sát mặt trái mặt phải, đường thêu.
 - Gv đặt câu hỏi và gợi ý để hs rút ra khái niệm thêu móc xích.
 *Kết luận:Thêu móc xích (hay còn gọi là thêu dây chuyền) là cách thêu để tạo thành những vòng chỉ móc nối tiếp nhau giống như chuỗi mắc xích
Hoạt động2: làm việc cá nhân
 *Mục tiêu:Hướng dẫn thao tác kỹ thuật
 *Cách tiến hành:
 - Treo tranh qui trình thêu móc xích, hướng dẫn hs quan sát hình 2/sgk .
 - Hỏi: + cách vạch dấu đường thêu móc xích 
 + so sánh cách vạch dấu đường thêu móc xích với đường thêu lướt vặn và cách vạch dấu các đường khâu đã học
 - Gv nhận xét và bổ sung.
 - Gv vạch dấu trên mảnh vải và ghim trên bảng 
 - Hướng dẫn hs đọc nội dung 2 với quan sát hình 3a,3b,3c/sgk để trả lời câu hỏi trong sgk.
 - Hướng dẫn hs các thao tác thêu và kết thúc đường thêu móc xích.
 - Gọi hs đọc phần ghi nhớ ở cuối bài
 - Tổ chức cho hs thêu móc xích
 *Kết luận: ghi nhớ sgk/38
Nhắc lại
hs quan sát
trả lời
IV. NHẬN XÉT:
Củng cố, dặn dò.
GV nhận xét sự chuẩn bị tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của học sinh.
Chuẩn bị bài sau:chuẩn bị vậ liệu để thực hành
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
Bài 11 THÊU MÓC XÍCH ( tiết 2)
I.MỤC TIÊU:
 - Thêu được các mũi thêu móc xích.
 - Hs hứng thú học thêu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
 -Tranh qui trình thêu móc xích.
 - Mẫu thêu móc xích được thêu bằng len (hoặc sợi) trên bìa, vải khác màu có kích thuớc đủ lớn (chiều dài mũi thêu khoảng 2 cm) và một số sản phẩm được thêu trang trí bàng mũi thêu móc xích.
 - Vật liệu và dụng cụ cần thiết :như tiết 1
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1.Ổn định tổ chức (1’)
2.Kiểm tra bài cũ (5’)
Kiểm tra ghi nhớ và vật dụng 
3.Bài mới
Hoạt động dạy
Hoạt động học
*Giới thiệu bài và ghi đề bài
Hoạt động 1: làm việc cá nhân
 *Mục tiêu:Hs thực hành thêu móc xích.
 *Cách tiến hành:
 - Hs nhắc lại phần ghi nhớ và thực hiện các bước thêu móc xích.
 - Gv nhận xét và củng cố kĩ thuật thêu móc xích theo các bước: 
 + Bước 1: Vạch dấu đường thêu
 + Bước 2: Thêu theo đường vạch dấu
 *Kết luận:
Hoạt động2: làm việc cá nhân
 *Mục tiêu: Gv đánh giá kết quả thực hành của hs
 *Cách tiến hành:
 - Gv tổ chức cho hs trưng bày sản phẩm.
 - Gv nêu các tiêu chuẩn đánh giá:
 + thêu đúng kĩ thuật.
 + Các vòng chỉ của mũi thêu móc nối vào nhau như chuỗi mắc xích và tương đối bằng nhau
 +Đường thêu phẳng không bị dúm.
 + Hoàn thành sản phẩm đúng thời gian qui định.
 - Hs tự đánh giá sản phẩm của mình và của bạn theo tiêu chuẩn.
 - Nhận xét và đánh giá kết quả học tập của hs 
 *Kết luận: 
Nhắc lại
hs quan sát
trả lời
trưng bày sản phẩm
tự đánh giá
IV. NHẬN XÉT:
Củng cố, dặn dò.
GV nhận xét sự chuẩn bị tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của học sinh.
Chuẩn bị bài sau: đọc trước bài tiếp theo và chuẩn bị vật liệu như sgk.
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
Bài 12 THÊU MÓC XÍCH HÌNH QUẢ CAM (tiết 1)
I.MỤC TIÊU:
 - Hs biết cách sang mẫu thêu lên vải và vận dụng kĩ thuật thêu móc xích để thêu hình quả cam.
 - Thêu được hình quả cam bằng mũi thêu móc xích.
 - Yêu thích sản phẩm mình làm được.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 
 - Mẫu thêu móc xích hình quả cam có kích thước đủ lớn.
 - Vật liệu và dụng cụ cần thiết:
 + Một mảnh vải trắng kích thước 30x30 cm, 1 tờ giấy than, mẫu vẽ hình quả cam.
 + Len, chỉ thêu các màu, kim khâu len, kim thêu, khung thêu cầm tay có đường kính 20 cm.
.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1.Ổn định tổ chức (1’)
2.Kiểm tra bài cũ (5’)
Kiểm tra vật dụng
3.Bài mới
Hoạt động dạy
Hoạt động học
 *Giới thiệu bài và ghi đề bài
Hoạt động 1: làm việc cá nhân
 *Mục tiêu:Hướng dẫn hs quan sát và nhận xét mẫu
 *Cách tiến hành:
 - Gv giới thiệu mẫu thêu hình quả cam.
 - Hướng dẫn hs quan sát mẫu kết hợp với quan sát hình 5
 - Nhận xét và nêu tóm tắt đặc điểm mẫu thêu móc xích hình quả cam
 *Kết luận:
Hoạt động 2: làm việc cá nhân
 *Mục tiêu:hướng dẫn thao tác kỹ thuật
 *Cách tiến hành:
 a) Gv hướng dẫn hs sang( in) mẫu thêu lên vải
 - Gv nêu vấn đề: Làm thế nào để sang được mẫu thêu lên vải?
 - Cho hs quan sát hình 1b/sgk để nêu cáh sang (in) mẫu thêu lên vải.
 - Hướng dẫn hs sang mẫu thêu lên vải theo nội dung sgk.
 b)Hướng dẫn thêu móc xích hình quả cam 
 -Hướng dẫn hs quan sát các hình 2,3,4 /sgk
để nêu cách thêu hình quả cam bằng mũi thêu móc xích 
 *Kết luận:
Họat động 3:làm việc cá nhân
 *Mục tiêu:hs thực hành thêu hình quả cam 
 *Cách tiến hành:
-Gv kiểm tra vật liệu,dụng cụ thực hành của hs và nêu yêu cầu ,thời gian hòan thành sản phẩm,
 -Hs thực hành vẽ hoặc sang mẫu hình quả cam lên vải,can vải lên khung thêu 
 *Kết luận:Ghi nhớ sgk/41 
Nhắc lại
quan sát
trả lời
quan sát
nhắc lại
quan sát
IV. NHẬN XÉT:
- GV nhận xét sự chuẩn bị tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của học sinh.
- Chuẩn bị bài sau:vật liệu để thêu 
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
Bài 12

File đính kèm:

  • docgiao an ky thuat.doc
Giáo án liên quan