Giáo án Công nghệ 7 - Tiết 8: Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng

Đề bài.

1. Phân bón là gì? kể tên các nhóm phân bón, lấy ví dụ từng nhóm phân bón?

2. Bón phân vào đất có tác dụng gì?

3. Nêu cách sử sụng các loại phân bón?

Đáp án.

1. Phân bón là thức ăn của cây. Có 3 nhóm phân bón.

+ Phân hữu cơ như: Phân chuồng, phân xanh, phân rác.

+ Phân hoá học như: Phân đạm, phân lân, phân kali.

+ Phân vi sinh như: Phân bón có chứa vi sinh vật chuyển hoá đạm, lân.

2. Bón phân vào đất có tác dụng làm tăng độ phì nhiêu của đất, làm tăng năng suất cây trồng và tăng chất lượng nông sản.

3. Cách sử dung các loại phân bón.

+ Phân hữu cơ, phân lân thường dùng để bón lót.

+ Phân đạm, kali và phân hốn hợp thường dùng để bón thúc.

- Bài mới: Trong hệ thống các biện pháp kĩ thuật trồng trọt (TT), giống cây trồng chiếm vị trí hàng đầu. Phân bón, thuốc trừ sâu là những thứ cần thiết nhưng không phải yếu tố trước tiên của hoạt động TT. Không có giống cây trồng là không có hoạt động TT. Bài này giúp các em hiểu rõ vai trò của giống trong TT.

 

doc4 trang | Chia sẻ: lethuong715 | Ngày: 25/12/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ 7 - Tiết 8: Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 15 - 09 - 14.
Ngày giảng:	 7A1. 17 - 09 - 14.
 7A2. 17 - 09 - 14.
Tiết 8 - Bài 10. 
VAI TRÒ CỦA GIỐNG VÀ 
PHƯƠNG PHÁP CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG
I. Mục tiêu. 
- KT: Nêu được vai trò của giống cây trồng đối với năng suất, chất lượng sản phẩm, đối với tăng vụ trồng trọt, đối với thay đổi cơ cấu giống và lấy được VD minh họa. Nêu được các tiêu chí đánh giá giống cây trồng tốt. Nêu được ý nghĩa của việt nắm vững tiêu chí đánh giá giống cây trồng tốt trong sản xuất. Nêu được các bước và giải thích nội dung từng bước trong PP chon lọc giống cây trồng. Giải thích được vì sao phải so sánh với giống khởi đầu và giống địa phương, lấy VD minh họa. Nêu được các bước và giải thích nội dung mỗi bước trong PP lai tạo giống cây trồng, lấy được VD minh họa. Trình bày được trình tự các bước và nội dung từng bước tạo giống bằng PP gây đột biến, lấy được VD minh họa. Xác định được vai trò của PP chọn tạo giống cây trồng bằng PP chọn lọc, lai, gây đột biến. Phân biệt được SX giống cây trồng và chọn tạo giống cây trồng, lấy VD minh họa.
- TĐ: Có ý thức chọn lọc giống cây trồng hàng năm để đảm bảo chất lượng giống tốt trong SX. Luôn có ý thức cải tạo, đưa giống mới vào trồng trọt ở đất, vườn, đồi gia đình làm tăng sản lượng và chất lượng sản phẩm.
II. Đồ dùng dạy học.
- GV: H.11SGK phóng to, tranh ảnh sưu tầm các PP chọn tạo giống cây trồng.
- HS: Tìm hiểu bài trước khi đến lớp.
III. Phương pháp.
- Trực quan, vấn đáp
IV. Tổ chức giờ dạy.
1. ÔĐTC. (1’)
2. Khởi động.
- Kiểm tra 15’.
Đề bài.
1. Phân bón là gì? kể tên các nhóm phân bón, lấy ví dụ từng nhóm phân bón?
2. Bón phân vào đất có tác dụng gì?
3. Nêu cách sử sụng các loại phân bón?
Đáp án.
1. Phân bón là thức ăn của cây. Có 3 nhóm phân bón.
+ Phân hữu cơ như: Phân chuồng, phân xanh, phân rác...
+ Phân hoá học như: Phân đạm, phân lân, phân kali...
+ Phân vi sinh như: Phân bón có chứa vi sinh vật chuyển hoá đạm, lân.
2. Bón phân vào đất có tác dụng làm tăng độ phì nhiêu của đất, làm tăng năng suất cây trồng và tăng chất lượng nông sản.
3. Cách sử dung các loại phân bón. 
+ Phân hữu cơ, phân lân thường dùng để bón lót.
+ Phân đạm, kali và phân hốn hợp thường dùng để bón thúc.
- Bài mới: Trong hệ thống các biện pháp kĩ thuật trồng trọt (TT), giống cây trồng chiếm vị trí hàng đầu. Phân bón, thuốc trừ sâu là những thứ cần thiết nhưng không phải yếu tố trước tiên của hoạt động TT. Không có giống cây trồng là không có hoạt động TT. Bài này giúp các em hiểu rõ vai trò của giống trong TT.
3. Các hoạt động dạy và học.
HĐ1: Tìm hiểu vai trò của giống. (10’)
- MT: Nêu được vai trò của giống cây trồng đối với năng suất, chất lượng sản phẩm, đối với tăng vụ trồng trọt, đối với thay đổi cơ cấu giống và lấy được VD minh họa. 
- ĐDDH: Đồ dùng dạy học: Hình 11 phóng to.
- Cách tiến hành:
HĐ của GV.
HĐ của HS.
Nội dung.
GV nêu vấn đề: Trước đây cây lúa cho chúng ta gạo ăn không thơm, không rẻo. Ngày nay chúng ta có gạo thơm, cơm rẻo.
? Vậy giống đã có vai trò như thế nào trong trồng trọt?
- Tương tự như vậy trước chúng ta trồng lúa năng xuất chỉ có 150kg thóc/sào/vụ, ngày nay chúng ta có 220 - 250 kg thóc/sào/vụ.
? Vậy giống còn có vai trò gì nữa trong trồng trọt.
- GV cho HS quan sát H.11.
? Giống còn có vai trò gì nữa trong trồng trọt?
- GV nhận xét, kết luận.
- GV cho HS trả lời các câu hỏi trong SGK/ Tr.23 vào vở bài tập.
- HS lắng nghe, tiếp thu.
- HS: Giống tạo ra sản phẩm tốt, tăng chất lượng sản phẩm.
- HS lắng nghe, tiếp thu.
- HS: Tăng năng suất cây trồng.
- HS quan sát H.11 và tìm hiểu.
- HS trả lời cá nhân, em khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, ghi chép.
- HS trả lời câu hỏi trong SGK vào vở bài tập.
I. Vai trò của giống cây trồng.
- Tăng chất lượng sản phẩm.
- Tăng năng suất cây trồng.
- Tăng vụ trong trồng trọt.
- Thay đổi cơ cấu cây trồng.
HĐ2: Tìm hiểu tiêu chí của giống cây trồng tốt. (7’)
- MT: Nêu được các tiêu chí đánh giá giống cây trồng tốt. Nêu được ý nghĩa của việt nắm vững tiêu chí đánh giá giống cây trồng tốt trong sản xuất. 
- ĐDDH:
- Cách tiến hành:
HĐ của GV.
HĐ của HS.
Nội dung.
- GV cho HS hoạt động nhóm trả lời câu hỏi theo SGK và trả lời thêm câu hỏi. 
? Tại sao chúng ta cần những tiêu chí đó.
- GV nhận xét, kết luận.
? Do thời tiết khí hậu thay đổi để nâng cao chất lượng nông sản ta cần chọn giống cây trồng như thế nào? 
- HS hoạt động nhóm trả lời.
- HS lắng nghe, ghi chép những ý chính.
- HS: Trả lời.
II. Tiêu chí của giống cây trồng.
1. Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác ở địa phương.
2. Có năng suất cao và ổn định.
3. Có chất lượng tốt.
4. Chống chịu được sâu bệnh. 
- BĐKH đã làm cho thời tiết nóng, lạnh bất thường; nước biển dâng cao làm xâm nhập mặn vào các vùng đất canh tác, xuất hiện nhiều dịch bệnh mới trong nông nghiệp; môi trường ô nhiễm... Do vậy, để thích ứng, ngành trồng trọt cần phải chọn tạo các giống cây trồng có khả năng chịu nóng, chịu hạn, chịu lạnh, chống ô nhiễm, chống chịu sâu, bệnh, chịu mặn.
HĐ3: Tìm hiểu phương pháp chọn tạo giống cây trồng. (10’)
- MT: Nêu được các bước và giải thích nội dung từng bước trong PP chon lọc giống cây trồng. Giải thích được vì sao phải so sánh với giống khởi đầu và giống địa phương, lấy VD minh họa. Nêu được các bước và giải thích nội dung mỗi bước trong PP lai tạo giống cây trồng, lấy được VD minh họa. Trình bày được trình tự các bước và nội dung từng bước tạo giống bằng PP gây đột biến, lấy được VD minh họa. Xác định được vai trò của PP chọn tạo giống cây trồng bằng PP chọn lọc, lai, gây đột biến. Phân biệt được SX giống cây trồng và chọn tạo giống cây trồng, lấy VD minh họa.
- ĐDDH: Tranh ảnh sưu tầm các phương pháp chọn tạo giống cây trồng.
- Cách tiến hành:
HĐ của GV.
HĐ của HS.
Nội dung.
- GV gọi 1 HS đọc nội dung phần III.
? Có những phương pháp chọn, tạo giống cây trồng nào?
- GV nhận xét, kết luận và trình bày vào bảng nh sau:
Tên phương pháp
Đặc điểm của phương pháp
- GV yªu cÇu HS dùa vµo SGK t×m hiÓu ®Æc ®iÓm tõng ph­¬ng ph¸p.
- GV nhËn xÐt, kÕt luËn.
- 1HS ®äc c¸c em kh¸c theo dâi SGK.
- HS tr¶ lêi c¸c ®Ò môc trong phÇn III.
- HS l¾ng nghe, tiÕp thu.
- HS ho¹t ®éng nhãm t×m hiÓu vµ tr¶ lêi.
- HS l¾ng nghe, ghi chÐp ý chÝnh.
III. Ph­¬ng ph¸p chän, t¹o gièng c©y trång.
1. Ph­¬ng ph¸p chän läc.
- Tõ gièng khëi ®Çu chän c©y cã h¹t tèt, lÊy h¹t, vô sau gieo h¹t míi chän sau ®ã so s¸nh víi gièng khëi ®Çu vµ gièng ®Þa ph­¬ng, nÕu h¬n c¸c tiªu chÝ cña gièng ban ®Çu th× nh©n gièng nã vµo s¶n xuÊt.
2. Ph­¬ng ph¸p lai.
- LÊy phÊn hoa cña c©y bè thô phÊn víi nhuþ cña c©y mÑ sau ®ã lÊy h¹t cña c©y mÑ gieo trång sau ®ã chän läc ®Ó t¹o gièng míi.
3. Ph­¬ng ph¸p g©y ®ét biÕn.
- Dïng c¸c t¸c nh©n vËt lÝ, ho¸ häc ®Ó sö lÝ c¸c bé phËn cña c©y non sau ®ã chän läc ®Ó t¹o gièng míi.
4. Củng cố - dặn dò. (2’)
- GV gọi 1 HS đọc ghi nhớ các em khác lắng nghe, tiếp thu.
- Hướng dẫn học sinh phần III.4 SGK.
- Giống cây trồng có vai trò gì trong trồng trọt.
- Để tạo giống cây trồng mới ta có những phương pháp nào?
- Tìm hiểu trước cách SX, bảo quản giống cây trồng ở gia đình hoặc ở địa phương.
_______________________________________________

File đính kèm:

  • docTiet8..doc