Giáo án Công nghệ 7 - Tiết 18: Các biện pháp chăm sóc cây trồng

HĐ2: Tìm hiểu nội dung các biện pháp chăm sóc cây trồng. (29’)

- MT: Nêu được biện pháp tỉa, dặm cây và mục đích của những biện pháp đó trong trồng trọt. Trình bày được các cách làm cỏ cho cây trồng và mục đích của việc làm cỏ, trình bày được các cách xới xáo đất, vun gốc cho cây trồng và mục đích của việc xới xáo đất, vun gốc. Nêu được vai trò của việc tưới tiêu nước, trình bày được các cách tưới nước. Trình bày được cách bón thúc phân cho cây khi cần và nêu được loại phân sử dụng bón thúc có hiệu quả.

- ĐDDH:

- Cách tiến hành:

 

doc4 trang | Chia sẻ: lethuong715 | Ngày: 25/12/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ 7 - Tiết 18: Các biện pháp chăm sóc cây trồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 23 - 10 - 13.
Ngày giảng:	 7A1. 25 - 10 - 13.
 7A2. 25 - 10 - 13.
Tiết 18 - Bài 19. 
CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂY TRỒNG.
I. Mục tiêu. 
- KT: Nêu được biện pháp tỉa, dặm cây và mục đích của những biện pháp đó trong trồng trọt, nêu được ví dụ minh họa. Nêu được vai trò của việc tưới tiêu nước, trình bày được các cách tưới nước và nêu ví dụ mỗi cách tưới thường ứng dụng cho loại cây trồng phù hợp. 
- KN: Trình bày được các cách làm cỏ cho cây trồng và mục đích của việc làm cỏ, trình bày được các cách xới xáo đất, vun gốc cho cây trồng và mục đích của việc xới xáo đất, vun gốc, nêu ví dụ. Trình bày được cách bón thúc phân cho cây khi cần và nêu được loại phân sử dụng bón thúc có hiệu quả. 
- TĐ: Tham gia cùng gia đình chăm sóc cây trồng ơ vườn như tỉa, dặm cây, làm cỏ, vun xới gốc, tưới nước.
II. Đồ dùng dạy học.
- GV: Tìm hiểu một số yêu cầu kĩ thuật một số biện pháp chăm sóc cây trồng.
- HS: Đọc và tìm hiểu trước nội dung bài học.
III. Phương pháp.
- Trực quan, vấn đáp
IV. Tổ chức giờ dạy.
1. ÔĐTC. (1’)
2. Khởi động. (2’)
- Kiểm tra bài cũ: ( không )
- Bài mới: Quá trình sản xuất bất kì một loại cây trồng nào cũng gồm các giai đoạn như làm đất, bón phân lót, gieo trồng. sau khi gieo trồng điều quan trọng là phải chăm sóc cây mới có thể sinh trưởng, phát triển tốt và cho thu hoạch. Vậy kĩ thuật chăm sóc như thế nào, ta xét bài học hôm nay.
3. Các hoạt động dạy và học.
HĐ1: Tìm hiểu các biện pháp chăm sóc cây trồng. (10’)
- MT: Nêu được biện pháp tỉa, dặm cây. Trình bày được các cách làm cỏ cho cây trồng và mục đích của việc làm cỏ, trình bày được các cách xới xáo đất, vun gốc cho cây trồng và mục đích của việc xới xáo đất, vun gốc. Nêu được vai trò của việc tưới tiêu nước, trình bày được các cách tưới nước và nêu ví dụ mỗi cách tưới thường ứng dụng cho loại cây trồng phù hợp. Trình bày được cách bón thúc phân cho cây khi cần.
- ĐDDH:
- Cách tiến hành:
HĐ của GV.
HĐ của HS.
Nội dung.
- GV sau khi chúng ta gieo trồng cây nông nghiệp, để cây trồng sinh trưởng và pháp triển tốt ta phải chăm sóc. Vậy theo em chăm sóc cây trồng bao gồm những biện pháp nào?
- GV giới thiệu các biện pháp chăm sóc cây trồng cho HS tiếp thu. 
- Mỗi biện pháp em hãy lấy ví dụ cho loại cây trồng?
- Lắng nghe, tiếp thu và trả lời gồm tỉa, dặm cây, làm cỏ...
- HS lắng nghe - tiếp thu.
- HS: Lấy ví dụ
I. Các biện pháp chăm sóc cây trồng.
- Tỉa, dặm cây.
Làm cỏ, vun xới.
Tưới, tiêu nước.
Bón phân thúc.
HĐ2: Tìm hiểu nội dung các biện pháp chăm sóc cây trồng. (29’)
- MT: Nêu được biện pháp tỉa, dặm cây và mục đích của những biện pháp đó trong trồng trọt. Trình bày được các cách làm cỏ cho cây trồng và mục đích của việc làm cỏ, trình bày được các cách xới xáo đất, vun gốc cho cây trồng và mục đích của việc xới xáo đất, vun gốc. Nêu được vai trò của việc tưới tiêu nước, trình bày được các cách tưới nước. Trình bày được cách bón thúc phân cho cây khi cần và nêu được loại phân sử dụng bón thúc có hiệu quả. 
- ĐDDH:
- Cách tiến hành:
HĐ của GV.
HĐ của HS.
Nội dung.
- GV cho HS đọc toàn bộ nội dung bài học trong SGK và hướng dẫn HS hoàn thành nội dung bảng như sau:
- GV chốt lại những nội dung, vai trò, ưu nhược điểm của các biện pháp.
THNL&HQ
- Tỉa và dặm cây nhằm mục đích gì? tại sao cần tỉa và dặm cây để đạt hiệu quả cao?
- Theo em nên tưới nước cho cây vào những lúc nào?
- GV: Sử dụng phương pháp tưới phù hợp với từng loại cây trồng cũng là một cách tiết kiệm hiệu quả.
- ViÖc bãn ph©n thóc cho c©y trong nªn sö dông nh÷ng lo¹i ph©n nµo? V× sao? 
- HS ®äc vµ hoµn thµnh b¶ng.
- TiÕp thu - ghi.
- HS: Nhằm đảm bảo đúng khoảng cách để cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt nhất, không bị cạnh tranh ánh sáng, chất dinh dưỡng nhưng cũng không trồng cây quá thưa làm lãng phí đất và năng lượng ánh sáng mặt trời.
- HS: Tưới nước cho cây trồng cần đảm bảo đúng lúc, kịp thời và vừa đủ, tránh tưới quá ít hoặc quá nhiều hoặc tưới không đúng lúc (tưới vào lúc trời nắng to ..) đều gây lãng phí.
- HS: Lưu ý bón phân hữu cơ hoai mục để cây dễ hấp thu, không bón phân tươi, khi bón phải vùi phân vào trong đất vừa đỡ mất chất dinh dưỡng, vừa không làm ô nhiễm môi trường.
II. Nội dung các biện pháp.
Các biện pháp chăm sóc (1)
Nội dung từng biện pháp (2)
Vai trò từng biện pháp (3)
Ưu điểm
(4)
Nhược điểm
(5)
1- Tỉa cây
2- Dặm cây
3- Làm cỏ
4- Vun xới
5- Tưới nước
6- Tiêu nước
7- Bón thúc
+1.2 - Bỏ cây yếu, sâu, bệnh.
+2.2 - Trồng vào chỗ cây chết, thưa; 
+3.2 - Diệt hết cỏ mọc xen với cây trồng.
+4.2 - Thêm đất màu vào gốc cây, làm đất tăng thêm độ thoáng.
+5.2 - Cung cấp thêm nước làm cho đất đủ ẩm qua tưới gốc, tháo nước vào rãnh, phun đều trên diện tích.
+7.2 - Cung cấp thêm phân để cây trồng đủ chất dinh dưỡng.
+1.3 - Loại bỏ cây bệnh đảm bảo mật độ.; 
+2.3- Đảm bảo mật độ.
+3.3- Loại bỏ cây dại tranh chất dinh dưỡng và ánh sảng của cây trồng.
+4.3- Giữ cây vững, cung cấp chất dinh dưỡng cho cây, cung cấp ôxi cho cây, hạn chế bốc hơi nước.
+5.3- Đảm bảo đủ nước cho cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt.
+6.3- Cây không bị thiếu ôxi.
+7.3- Bổ sung kịp thời chất dinh dưỡng cho cây.
+1.4 - Loại bỏ được sâu bệnh, cây không đạt yêu cầu
+2.4 - Đảm bảo được mật độ cây trồng
+3.4- Đảm bảo được điều kiện cho cây phát triển tốt.
+4.4 - Đảm bảo được điều kiện cho cây phát triển tốt.
+5.4- Giúp cây có đủ nước để phát triển tốt
+6.4- Tránh được tình trạng cây bị úng, lụt.
+7.4- Tăng thêm chất dinh dưỡng cho cây phát triển tốt.
+1,2. 5: Tốn công; 
+2,3.5: Có tác động và làm ảnh hưởng đến cây.
+5,6,7.5: Nếu thực hiện nhiều quá hoặc ít quá sẽ ảnh hưởng đến sự sống và phát triển của cây. 
4. Củng cố - dặn dò. (3’)
- GV gọi 1 HS đọc ghi nhớ, các em khác theo dõi, tiếp thu.
- Mục đích của làm cỏ, vun xới là gì?
- Em hãy cho biết có những phương pháp tưới nước cho cây nào. Ưu, nhược điểm của chúng?
- Tìm hiểu các biện pháp thu hoạch và chế biến nông sản ở địa phương hoặc ở gia đình em.
_____________________________________________

File đính kèm:

  • docTiet 18..doc