Giáo án Công nghệ 7 - Tiết 12: Thực hành Nhận biết một số loại thuốc, nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh hại

 

- GV: Phân chia nhóm và yêu cầu học sinh các nhóm nhận dụng cụ, vật liệu.

- GV: Yêu cầu học sinh các nhóm thực hành theo từng nội dung và theo yêu cầu của giáo viên.

- GV theo dõi, quan sát, hướng dẫn, uốn nắn học sinh các nhóm thực hành.

- HS: Các nhóm nhận dụng cụ, vật liệu chuẩn bị thực hành theo nhóm.

- HS thực hành theo yêu cầu của giáo viên. III. Thực hành.

- Nhận biết và giải thích các kí hiệu ghi trên nhãn thuốc.

- Phân biệt các mẫu thuốc (màu sắc, dạng thuốc.)

 

doc2 trang | Chia sẻ: lethuong715 | Ngày: 25/12/2020 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ 7 - Tiết 12: Thực hành Nhận biết một số loại thuốc, nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh hại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 01 - 10 - 14.
Ngµy gi¶ng:	 7A1. - 10 - 14.
 7A2. - 10 - 14.
TiÕt 12 - Bµi 14. 
THỰC HÀNH - NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI THUỐC, 
NHÃN HIỆU CỦA THUỐC TRỪ SÂU, BỆNH HẠI.
I. Môc tiªu. 
- KN: Nhận biết được độ độc của thuốc qua kí hiệu, biểu thị trên nhãn hiệu thuốc trên bao bì. Nhận biết được tên thuốc, hàm lượng chất độc và dạng thuốc qua kí hiệu ghi ở nhãn trên bao bì. Nhận biết được dạng thuốc qua đặc điểm thuốc trong bao bì và kí hiệu dạng thuốc trên bao bì.
- TĐ: Có ý thức bảo vệ an toàn khi sử dụng và bảo vệ môi trường.
II. Đồ dùng dạy học.
- GV: Tranh, hình ảnh phóng to một số loại thuốc.
- HS: Như yêu cầu giờ trước.
III. Phương pháp.
- Trực quan, vấn đáp, thực hành
IV. Tổ chức giờ dạy.
1. ÔĐTC. (1’)
2. Khởi động. (2’)
- Kiểm tra bài cũ:
? Nêu các nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại và kể tên các biện pháp phòng trừ?
- Bài mới: Giáo viên giới thiệu bài thực hành và thông qua mục tiêu cần đạt được trong nội dung tiết học.
3. Các hoạt động dạy và học.
HĐ1: Hướng dẫn mở đầu. (10’)
- MT: Nhận biết được độ độc của thuốc qua kí hiệu, biểu thị trên nhãn hiệu thuốc trên bao bì. Nhận biết được tên thuốc, hàm lượng chất độc và dạng thuốc qua kí hiệu ghi ở nhãn trên bao bì. Nhận biết được dạng thuốc qua đặc điểm thuốc trong bao bì và kí hiệu dạng thuốc trên bao bì.
- ĐDDH: Tranh, hình ảnh phóng to một số loại thuốc.
HĐ của GV.
HĐ của HS.
Nội dung.
- GV: Giới thiệu dụng cụ, vật liệu và thiết bị.
- GV: Giới thiệu quy trình thực hành và yêu cầu học sinh nhắc lại.
- GV: Hướng dẫn, thao tác mẫu cho học sinh
- HS: Lắng nghe - quan sát.
- Nghe, quan sát, nhắc lại quy trình thực hành.
I. Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu.
( SGK - 34)
II. Quy trình thực hành.
1. Nhận biết nhãn hiệu thuốc trừ sâu, bệnh hại.
- Phân biệt độ độc.
- Tên thuốc.
2. Quan sát một số dạng thuốc.
HĐ2: Hướng dẫn thường xuyên. (24’)
- MT: Nhận biết được độ độc của thuốc qua kí hiệu, biểu thị trên nhãn hiệu thuốc trên bao bì. Nhận biết được tên thuốc, hàm lượng chất độc và dạng thuốc qua kí hiệu ghi ở nhãn trên bao bì. Nhận biết được dạng thuốc qua đặc điểm thuốc trong bao bì và kí hiệu dạng thuốc trên bao bì.
- ĐDDH: Tranh, hình ảnh phóng to một số loại thuốc.
HĐ của GV.
HĐ của HS.
Nội dung.
- GV: Phân chia nhóm và yêu cầu học sinh các nhóm nhận dụng cụ, vật liệu.
- GV: Yêu cầu học sinh các nhóm thực hành theo từng nội dung và theo yêu cầu của giáo viên.
- GV theo dõi, quan sát, hướng dẫn, uốn nắn học sinh các nhóm thực hành.
- HS: Các nhóm nhận dụng cụ, vật liệu chuẩn bị thực hành theo nhóm.
- HS thực hành theo yêu cầu của giáo viên.
III. Thực hành.
- Nhận biết và giải thích các kí hiệu ghi trên nhãn thuốc.
- Phân biệt các mẫu thuốc (màu sắc, dạng thuốc...)
HĐ3: Hướng dẫn kết thúc. (5’)
- MT: Biết đánh giá kết quả thực hành theo mục tiêu bài học.
- ĐDDH:
HĐ của GV.
HĐ của HS.
Nội dung.
- Yêu cầu học sinh các nhóm thu gon, vệ sinh nơi nơi thực hành, tự đánh giá KQTH của nhóm.
- GV: yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả thực hành, nhóm khác nhận xét bổ xung. 
- GV thu báo cáo và nhận xét đánh giá KQTH của các nhóm theo mục tiêu bài học.
- HS: Thu gon, vệ sinh và tự đánh giá KQTH của nhóm.
- HS các nhóm báo cáo và nhận xét KQTH.
- Các nhóm nộp báo cáo và nghe - quan sát giáo viên đánh giá.
4. Củng cố - dặn dò. (3’)
- Nhận xét ý thức, thái độ thực hành của học sinh các nhóm.
- Ôn tâp nội dung chương I và chuẩn bị tiết học sau ôn tập.
______________________________________

File đính kèm:

  • docTiet12..doc