Giáo án chuyên đề Toán 11 NC tiết 10: Tổ hợp và xác suất (tiếp)

Tiết 10: TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT (TIẾP)

A, MỤC TIÊU :

1. Về kiến thức :

Ôn tập lại cho học sinh quy tắc cộng, quy tắc nhân, các công thức về tổ hợp, phép thử ngẫu nhiên, không gian mẫu và xác suất

2. Về kỹ năng :

Học sinh vận dụng được quy tắc cộng, nhân , phép thử ngẫu nhiên , không gian mẫu, biến cô liên qua đến phép thử ngâu nhiên, đn xác suất cổ điển vào giải được các bài toán đơn giản

3. Về tư duy thái độ :

Rèn luyện kỹ năng tư duy tổng hợp cho học sinh

Học sinh có thái độ học tập nghiêm túc

B, CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ

1. Chuẩn bị của giáo viên : Giáo án, bảng biểu.

 

doc3 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 18/04/2019 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án chuyên đề Toán 11 NC tiết 10: Tổ hợp và xác suất (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 10/11/2007 Ngày dạy :14 /11/2007
Tiết 10: TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT (TIẾP)
A, Mục tiêu :
Về kiến thức :
Ôn tập lại cho học sinh quy tắc cộng, quy tắc nhân, các công thức về tổ hợp, phép thử ngẫu nhiên, không gian mẫu và xác suất
Về kỹ năng :
Học sinh vận dụng được quy tắc cộng, nhân , phép thử ngẫu nhiên , không gian mẫu, biến cô liên qua đến phép thử ngâu nhiên, đn xác suất cổ điển vào giải được các bài toán đơn giản
Về tư duy thái độ :
Rèn luyện kỹ năng tư duy tổng hợp cho học sinh
Học sinh có thái độ học tập nghiêm túc
B, Chuẩn bị của thầy và trò
Chuẩn bị của giáo viên : Giáo án, bảng biểu. 
Chuẩn bị của HS : Kiến thuéc lý thuyết liên quan.
3. Phương pháp dạy học
	Cơ bản sử dụng PPDH gợi mở vấn đáp, đan xen hoạt động nhóm
C, Tiến trình bài học và các hoạt động:
Các hoạt động
Hoạt động 1: Nhắc lại các kiến thức về xác suất
Hoạt động 2: Luyện tập
Hoạt động 3: Củng cố và hướng dẫn học và làm bài ở nhà
II. Các hoạt động và tiến trình bài học
Hoạt động 1 : Nhắc lại các kiến thức về xác suất
HĐ của HS
HĐ của Giáo viên
Ghi bảng – Trình chiếu
Nghe câu hỏi, suy nghĩ và trả lời theo các câu hỏi
Nêu câu hỏi
KN phép thử ngẫu nhiên
KN Không gian mẫu ?
KN biến cố ?
KN kết quả thuận lợi cho A
ĐN cổ điển của xác suất
Lý thuyết
Phép thử ngẫu nhiên là một thí nghiệm hay một hành động mà :
+ Kết quả của nó không đoán trước được
+ Có thể xác định được tập hợp các kết quả có thể xẩy ra của phép thử đó
Tập hợp tất cả các kết quả có thể xẩy ra của phép thử được gọi là không gian mẫu của phép thư
Biến cố A liên quan đến phép thử T là biến cố mà việc xẩy ra hay không xẩy ra của A tùy thuộc vào kết quả của T
Mỗi kết quả của phép thử T làm cho A xẩy ra, được gọi là một kết quả thuận lợi cho A
Hoạt động 2 : Luyện tập 
HĐ của HS
HĐ của Giáo viên
Ghi bảng – Trình chiếu
Nghe câu hỏi suy nghĩ và trả lời
Nêu các yêu cầu của bài toán :
Gợi ý hs làm bài tập
Xác định số các kết quả có thể xẩy ra
Xác định số các kết quả thuận lợi của biến cố
Tín xác xuất 
Tính số các kết quả thuận lợi của biến cố chọn ngẫu nhiên 5 học sinh có số thứ tự từ 150 đến 199
Tính xác suất ?
Xác định số các kết quả khi chọn 4 quả cầu ?
Xác định sô các kết quả khi chọn 4 quả cầu 1 mầu
Tính xác suất cần tìm ?
Tính số kết quả có thể sau 3 lần quay
Tính số kết quả thuận lợi
Tính xác suất .
Xác định số các phần tử của không gian mẫu
Xác định kết quả thuận lợi
Tính xác suất
Bài 30 ( T 76 sgk )
a) Kết quả chọn ngẫu nhiên 5 học sinh trong số 199 học sinh là :
 C5199 
Số các kết quả thuận lợi của biến cố chọn ngẫu nhiên 5 học sinh có số thứ tự từ 001 đến 099 là 
 C599
Xác xuất để 5 học sinh có stt từ 001 đến 099 là 
b) Số các kết quả thuận lợi của biến cố chọn ngẫu nhiên 5 học sinh có số thứ tự từ 150 đến 199 là :
 C550
Xác suất để 5 học sinh có số thứ tự từ 150 đến 199 là :
Bài 31 ( T 76 sgk )
Khi chọn ngẫu nhiên 4 quả cầu ta có số các kết quả là :
 C410 = 210
Số cách chọn 4 quả cầu màu đỏ là :
 C44 = 1
Số cách chọn 4 quả cầu mầu xanh là :
 C46 = 15
Vậy số cách chọn 4 quả càu có cả xanh và đỏ là :
 210 – 1 – 15 = 194
Xác suất để chọn ngẫu nhiên 4 quả cầu có cả mầu đỏ và mầu xanh là :
Bài 32 ( T 76 sgk )
Số các kết quả có thể sau 3 lần quay là : 73 = 343
Số các kết quả thuận lợi là :
 A37 = 210
Xác suất để 3 lần quay bánh xe đó dừng ở 3 vị trí khác nhau là :
Bài 33 ( T 76 sgk )
số các kết quả có thể khi giao hai quân súc sắc cân đối là : 36
Số các kết quả thuận lợi là 8 đó là các kết quả : ( 1; 3 ) ; ( 2; 4 ); ( 3; 5 )
( 4; 6 ); ( 6; 4 ); (5; 3); ( 4; 2 ); ( 3; 1)
Vậy xác suất cần tìm là :
Hoạt động 3 : Củng cố và hướng dẫn học và làm bài ở nhà :
Củng cố bài 
+ Trong bài cần nắm chắc công thức tính xác suât
+ Cách xác định số các phần tử của không gian mẫu
+ Cách xác định số các kết quả thuận lợi
+ Về nhà xem lại các bài tập đã chữa và làm thêm các bài tập trong sách bài tập
+ Về nhà các em chuẩn bị MTCT loại casio fx 500 ms hoặc casio fx 570 ms, vinacal 500 vn, vinacal 570 vn tiết sau thực hành sử dụng máy tính
Hướng dẫn học và chuẩn bị bài ở nhà :
Về nhà tìm hiểu cách sử dụng máy tính cầm tay vào để tính :
 X! ; Ckn ; Akn	

File đính kèm:

  • docTiet_10_OK.doc
Giáo án liên quan