Giáo án Bám sát Hình học 11 Cơ bản: Ôn tập về đường thẳng, mặt phẳng

Bài soạn: ÔN TẬP VỀ ĐƯỜNG THẲNG, MẶT PHẲNG

Tiết thứ: Ngày soạn: 28- 11 - 2010

 Chương trình Cơ bản Dạy lớp 11C5 Ngày dạy: .

I - MỤC TIÊU BÀI HỌC

Học sinh cần nắm được:

1. Về mặt kiến thức

- Khái niệm đường thẳng, mặt phẳng

- Tính chất cơ bản của hình học không gian

- Giao tuyến của mặt phẳng, cách xác định mặt phẳng.

2. Về kĩ năng

- Biết xác định giao tuyến của hai mặt phẳng.

- Xác định được giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng.

- Hệ thống hoá được kiếnthức.

 

doc5 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Bám sát Hình học 11 Cơ bản: Ôn tập về đường thẳng, mặt phẳng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài soạn: ôn tập về đường thẳng, mặt phẳng 
Tiết thứ: Ngày soạn: 28- 11 - 2010
 Chương trình Cơ bản Dạy lớp 11C5 Ngày dạy:..
I - Mục tiêu bài học
Học sinh cần nắm được:
1. Về mặt kiến thức
- Khái niệm đường thẳng, mặt phẳng 
- Tính chất cơ bản của hình học không gian
- Giao tuyến của mặt phẳng, cách xác định mặt phẳng.
2. Về kĩ năng
- Biết xác định giao tuyến của hai mặt phẳng.
- Xác định được giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng.
- Hệ thống hoá được kiếnthức.
3. Về tư duy, thái độ
- Phát triển tư duy trừu tượng, óc suy luận, phán đoán
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
II - Chuẩn bị, phương tiện, phương pháp dạy học
Phương pháp: Gợi mở, vấn đáp
 Phương tiện: Thước kẻ, máy tính bỏ túi
 Chuẩn bị: Tài liệu tham khảo
III – Tiến trình dạy học
1. Kiểm tra bài cũ
Nêu định nghĩa giao tuyến, cách xác định giao tuyến của hai mặt phẳng 
2. Dạy bài mới
Đặt vấn đề:Vấn đề xác định giao tuyến của hai mặt phẳng và giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng là vấn đề rất cơ bản của hình học không gian. Bài hôm nay ta sẽ ôn luyện hai dạng toán này.
Hoạt động 1: Hệ thống hoá kiến thức
Thời gian: 10 phút
Mục tiêu: Nắm được phương pháp xác định giao tuyến và giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng 
Hình thức tiến hành: Bằng hệ thống câu hỏi
Đặt vấn đề: Có những cách nào để xác định giao tuyến của hai mặt phẳng và giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng?
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Ghi bảng - Trình chiếu
HĐTP 1: Dẫn dắt
Nhắc lại những kiến thức
HĐTP 2: Hệ thống hoá kiến thức
Xây dựng mối liên hệ các kiến thức
HĐTP3: Củng cố bài giải
Lưu ý vấn đề
Mở rộng, tổng quát hoá 
Tìm hiểu
Nêu các mối liên quan
Ghi nhận
Dạng 1 : Xỏc định giao tuyến của hai mặt phẳng (a) và (b)
	Phương phỏp : 	ã Tỡm hai điểm chung phõn biệt của hai mặt phẳng (a) và (b)
	ã Đường thẳng đi qua hai điểm chung ấy là giao tuyến cần tỡm 
	Chỳ ý : Để tỡm chung của (a) và (b) thường tỡm 2 đường thẳng đồng phẳng lần
	lượt nằm trong hai mp giao điểm nếu cú của hai đường thẳng này là 
	điểm chung của hai mặt phẳng	
Dạng 2 : Xỏc định giao điểm của đường thẳng a và mặt phẳng (a)	 
	Phương phỏp : 	ã Tỡm đường thẳng b nằm trong mặt phẳng (a)
	ã Giao điểm của a và b là giao đt a và mặt phẳng (a) 
	Chỳ ý : Đường thẳng b thường là giao tuyến của mp (a) và mp (b) ẫ a
	Cần chọn mp (b) chứa đường thẳng a sao cho giao tuyến của
	mp (a) và mp (b) dể xỏc định và giao tuyến khụng song song với
Hoạt động 2: Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng 
Thời gian:15 phút
Mục tiêu: Biết cách xác định giao tuyến của hai mặt phẳng
Hình thức tiến hành:Bằng hệ thống câu hỏi
Đặt vấn đề: Bài này ta sẽ nghiên cứu phương pháp xác định giao tuyến của hai mặt phẳng 
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Ghi bảng - Trình chiếu
HĐTP 1: Dẫn dắt
Ghi đề
Phân tích
HĐTP 2: Thực hiện giải
Gọi HS lên bảng
Nhận xét bài làm 
Chính xác hoá
HĐTP3: Củng cố bài giải
Lưu ý khi giải bài toán
Mở rộng, tổng quát hoá bài toán
Tìm hiểu
Mỗi HS giải 1 câu
HS khác nhận xét
Ghi nhận
Bài 1: Trong mặt phẳng () cho tứ giỏc cú cỏc cặp cạnh đối khụng song song và điểm .	a. Xỏc định giao tuyến của và (SBD)
	b. Xỏc định giao tuyến của (SAB) và (SCD)
	c. Xỏc định giao tuyến của (SAD) và (SBC)
	Giải 
	a. Xỏc định giao tuyến của (SAC) và (SBD)
	Ta cú : S là điểm chung của (SAC) và (SBD)
	Trong (a), gọi O = AC ầ BD 
	ã O ẻ AC mà AC è (SAC) ị O ẻ (SAC)	 
	ã	O ẻ BD mà BD è (SBD) ị O ẻ (SBD)	 
	ị O là điểm chung của (SAC) và (SBD) 
	Vậy : SO là giao tuyến của (SAC) và (SBD)	 
	b. Xỏc định giao tuyến của (SAB) và (SCD)
	Ta cú: S là điểm chung của (SAC) và (SBD)
	Trong (a) , AB khụng song song với CD
	Gọi I = AB ầ CD 
	ã I ẻ AB mà AB è (SAB) ị I ẻ (SAB) 
	ã I ẻ CD mà CD è (SCD) ị I ẻ (SCD)
	ị I là điểm chung của (SAB) và (SCD)
	Vậy : SI là giao tuyến của (SAB) và (SCD)
Hoạt động 3: Xác định giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng 
Thời gian:15 phút
Mục tiêu: Nắm được cách xác định giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng 
Hình thức tiến hành:Bằng hệ thống câu hỏi
Đặt vấn đề:Phương pháp xác định giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng 
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Ghi bảng - Trình chiếu
HĐTP 1: Dẫn dắt
Tim hiểu đề, phân tích
HĐTP 2: Thực hiện giải
Gọi HS lên bảng
Nhận xét bài làm 
Chính xác hoá
HĐTP3: Củng cố bài giải
Lưu ý khi giải bài toán
Mở rộng, tổng quát hoá bài toán
Suy nghĩ tìm lời giải
Thực hiện theo 
yêu cầu GV
HS khác nhận xét
Ghi nhận
Bài 2: 	Trong mp (a) cho tam giỏc ABC . Một điểm S khụng thuộc (a) . Trờn cạnh AB lấy một điểm P 
	và trờn cỏc đoạn thẳng SA, SB ta lấy lần lượt hai điểm M, N sao cho MN khụng song song với AB .
	a. Tỡm giao điểm của đường thẳng MN với mặt phẳng (SPC )
	b. Tỡm giao điểm của đường thẳng MN với mặt phẳng (a)
	Giải 
	a. Tỡm giao điểm của đường thẳng MN với mặt phẳng (SPC )
	Cỏch 1 : Trong (SAB) , gọi E = SP ầ MN 
	ã E ẻ SP mà SP è (SPC) ị E ẻ(SPC)
	ã E ẻ MN
	Vậy : E = MN ầ (SPC ) 
	Cỏch 2 : 	ã Chọn mp phụ (SAB) ẫ MN	
	ã ( SAB) ầ (SPC ) = SP
	ã Trong (SAB), gọi E = MN ầ SP	
	E ẻ MN	 	
	E ẻ SP mà SP è (SPC) 	 	
	Vậy : E = MN ầ (SPC )	 	 
	b. Tỡm giao điểm của đường thẳng MN với mp (a) 
	Cỏch 1: Trong (SAB) , MN khụng song song với AB	
	Gọi D = AB ầ MN	
	ã D ẻ AB mà AB è (a) ị D ẻ(a)	 	 	 	ã D ẻ MN	
	Vậy: D = MN ầ (a)	
	Cỏch 2 : 	ã Chọn mp phụ (SAB) ẫ MN	
	ã ( SAB) ầ (a) = AB
	ã Trong (SAB) , MN khụng song song với AB
	Gọi D = MN ầ AB
	D ẻ AB mà AB è (a) ị D ẻ(a)
	D ẻ MN	
	Vậy : D = MN ầ (a)
 HD:
3. Luyện tập, củng cố, hướng dẫn về nhà
Hoạt động 4: Củng cố toàn bài
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Ghi bảng - Trình chiếu
Nêu câu hỏi củng cố bài
Tìm hiểu những kĩ năng cơ bản, kiến thức trọng tâm
Qua tiết này các, em cần nắm được gì? Kiến thức nào là trọng tâm?
Hướng dẫn HS làm bài ở nhà 
Ghi nhớ
Bài tập về nhà (gv tự ra thêm)

File đính kèm:

  • docminh mau giao an Bam sat 11 CB ve Duong thang , mat phang.doc