Giáo án Âm nhạc 5 - Tiết 33: Tập biểu diễn 2 bài hát "Tre ngà bên Lăng Bác" , "Hoa Chăm Pa" - Ôn tập TĐN số 6 - Năm học 2010-2011

I/Mục tiêu:

- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.

- Tập biểu diễn 2 bài hát.

- Biết hát kết hợp với các hoạt động.

 

II/Chuẩn bị của Gv:

- Soạn bài, nghiên cứu bài soạn.

- Nhạc cụ: Đàn phím.

- Tập đàn, hát 2 bài hát và bài TĐN cho thuần thục.

- Bảng phụ: Bài TĐN số 6.

 

doc3 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 24/11/2015 | Lượt xem: 410 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Âm nhạc 5 - Tiết 33: Tập biểu diễn 2 bài hát "Tre ngà bên Lăng Bác" , "Hoa Chăm Pa" - Ôn tập TĐN số 6 - Năm học 2010-2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 	Lớp 5
Ngày dạy: 
Tiết 33:
 1. Tập biểu diễn 2 bài hát.
 - Tre ngà bên Lăng Bác
 - Hoa chăm pa
 2. Ôn tập TĐN số 6.
I/Mục tiêu:
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.
- Tập biểu diễn 2 bài hát.
- Biết hát kết hợp với các hoạt động.
II/Chuẩn bị của Gv:
- Soạn bài, nghiên cứu bài soạn.
- Nhạc cụ: Đàn phím.
- Tập đàn, hát 2 bài hát và bài TĐN cho thuần thục.
- Bảng phụ: Bài TĐN số 6.
III/Các hoạt động dạy – học:
T/g
 Hoạt động của Gv
Hoạt động của Hs
1 phút
20 phút
10 phút
2 phút
1 phút
*Bước 1: ổn định
Yêu cầu lớp hát 1 bài
*Bước 2: kiểm tra bài cũ
Kiểm tra đan xen trong giờ học
*Bước 3: Bài mới
Gv giới thiệu nội dung bài học
1. Ôn tập 2 bài hát:
Hoạt động 1:
Ôn hát: Bài Tre ngà bên Lăng Bác
- Ôn hát:
Gv đàn cho Hs hát 2-3 lượt.
Gv nghe và sửa sai cho Hs. ( nếu có ).
- Hát kết hợp gõ đệm:
Gv cho hs hát kết hợp gõ đệm theo nhịp.
-Hát kết hợp động tác phụ họa:
Gv cho Hs đứng lên thực hiện như đã được học.
-Kiểm tra:
Gv chỉ định cá nhân, nhóm 3-4 Hs lên hát.
Gv gọi Hs khác nhận xét.
Gv nhận xét, đánh giá.
Hoạt động 2:
Ôn hát: Bài Hoa chăm pa
Gv hướng dẫn ôn luyện như bài trên.
2. Ôn tập TĐN số 6:
-Bảng phụ:
-Luyện cao độ:
Gv đàn cho Hs đọc
-Luyện tiết tấu:
Gv cho Hs gõ vài 3 lần.
-Ôn tập TĐN và hát lời:
Gv đàn cho Hs đọc 2-3 lần.
Gv nghe và sửa sai cho Hs.
-TĐN, hát lời kết hợp gõ đệm:
Gv cho Hs đọc kết hợp gõ đệm theo nhịp, theo phách, theo tiết tấu.
- Kiểm tra:
Gv chỉ định cá nhân lên đọc.
Gọi Hs khác nhận xét.
Gv nhận xét, đánh giá.
*Bước 4: Củng cố
Gv hỏi:
Bài học hôm nay gồm những nội dung gì ?
Cho Hs đứng lên hát lại 2 bài hát.
*Bước 5:
Nhận xét:
Ưu, nhược điểm giờ học
Dặn dò:
Về nàh học bài, xem trước bài mới.
Hs hát
Hs nghe
Hs hát
Hs sửa sai
Hs hát và gõ đệm
Hs hát và vận động phụ họa
Hs trình bày
Hs nhận xét
Hs nghe
Hs thực hiện theo
Hs luyện cao độ
Hs luyện tiết tấu
Hs ôn TĐN
Hs sửa sai
Hs đọc nhạc và gõ đệm
Hs trình bày
Hs nghe
Hs nhận xét
Hs trả lời
Hs hát
Hs nghe
Hs ghi nhớ
Chiều tuần 33:
Ngày soạn: 28/4/2009
Ngày dạy: 29/4/2009
Tiết 33:
 1.Ôn tập và kiểm tra 2 bài hát: -Tre ngà bên Lăng Bác
 -Màu xanh quê hương. 
 2.Ôn tập TĐN số 6.
I/Mục tiêu: 
-Củng cố kiến thức đã học.
II/Chuẩn bị của Gv:
-Nhạc cụ: Đàn phím, thanh phách.
-Tập đàn, hát 2 bài hát và bài TĐN cho thuần thục.
III/Các hoạt động dạy – học:
T/g
 Nội dung
 Hoạt động của Gv
Hoạt động của Hs
1 phút
20 phút
10 phút
2 phút
1 phút
Hát tập thể
1. Ôn tập 2 bài hát:
-Tre ngà bên 
 Lăng Bác
-Màu xanh
 quê hương
2.Ôn tập 
 TĐN số 6.
*Bước 1: ổn định
Yêu cầu lớp hát 1 bài
*Bước 2: kiểm tra bài cũ
Kiểm tra đan xen trong giờ học
*Bước 3: Bài mới
1. Ôn tập 2 bài hát:
Hoạt động 1:Ôn hát: Bài Tre ngà bên Lăng Bác
-Ôn hát:
Gv đàn cho Hs hát 2-3 lượt.
Gv nghe và sửa sai cho Hs. ( nếu có ).
-Hát kết hợp gõ đệm:
Gv cho hs hát kết hợp gõ đệm theo nhịp.
-Hát kết hợp động tác phụ họa:
Gv cho Hs đứng lên thực hiện như đã được học.
-Kiểm tra:
Gv chỉ định cá nhân, nhóm 3-4 Hs lên hát.
Gv gọi Hs khác nhận xét.
Gv nhận xét, đánh giá.
Hoạt động 2:Ôn hát: Bài Màu xanh quê hương
Gv hướng dẫn ôn luyện như bài trên.
2. Ôn tập TĐN số 6:
-Luyện cao độ:Gv đàn cho Hs đọc
-Luyện tiết tấu:Gv cho Hs gõ vài 3 lần.
-Ôn tập TĐN và hát lời:
Gv đàn cho Hs đọc 2-3 lần.
Gv nghe và sửa sai cho Hs.
-TĐN, hát lời kết hợp gõ đệm:
Gv cho Hs đọc kết hợp gõ đệm theo nhịp, theo phách, theo tiết tấu.
-Kiểm tra:
Gv chỉ định cá nhân lên đọc.
Gọi Hs khác nhận xét.
Gv nhận xét, đánh giá.
*Bước 4: Củng cố
Bài học hôm nay gồm những nội dung gì ?
Cho Hs đứng lên hát lại 2 bài hát.
*Bước 5:
Nhận xét: Ưu, nhược điểm giờ học
Dặn dò: Về nàh học bài, xem trước bài mới.
Hs hát
Hs hát
Hs sửa sai
Hs hát và gõ đệm
Hs hát và vận động phụ họa
Hs trình bày
Hs nhận xét
Hs nghe
Hs thực hiện theo
Hs luyện cao độ
Hs luyện tiết tấu
Hs ôn TĐN
Hs sửa sai
Hs đọc nhạc và gõ đệm
Hs trình bày
Hs nghe
Hs nhận xét
Hs trả lời
Hs hát
Hs nghe
Hs ghi nhớ

File đính kèm:

  • docTiet33.L5.doc
Giáo án liên quan