Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2007 môn thi: toán, khối a

1. Khảo sát sựbiến thiên và vẽ đồthịcủa hàm số (1)khi m1=−.

2. Tìm m đểhàm số (1)có cực đại và cực tiểu, đồng thời các điểm cực trịcủa đồthịcùng với gốc tọa

độ Otạo thành một tam giác vuông tại O.

Câu II (2 điểm)

pdf1 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 13/01/2016 | Lượt xem: 344 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2007 môn thi: toán, khối a, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ CHÍNH THỨC 
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 
Môn thi: TOÁN, khối A 
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề 
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH 
Câu I (2 điểm) 
Cho hàm số 
2 2x 2(m 1)x m 4my (1),
x 2
+ + + +
=
+
 m là tham số. 
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m 1= − . 
2. Tìm m để hàm số (1) có cực đại và cực tiểu, đồng thời các điểm cực trị của đồ thị cùng với gốc tọa 
độ O tạo thành một tam giác vuông tại O. 
Câu II (2 điểm) 
1. Giải phương trình: ( ) ( )2 21 sin x cos x 1 cos x sin x 1 sin 2x.+ + + = + 
2. Tìm m để phương trình sau có nghiệm thực: 4 23 x 1 m x 1 2 x 1.− + + = − 
Câu III (2 điểm) 
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng 
1
x y 1 z 2d :
2 1 1
− +
= =
−
 và 2
x 1 2t
d : y 1 t
z 3.
= − +⎧⎪
= +⎨⎪
=⎩
1. Chứng minh rằng 1d và 2d chéo nhau. 
2. Viết phương trình đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng ( )P : 7x y 4z 0+ − = và cắt hai đường 
thẳng 1d , 2d . 
Câu IV (2 điểm) 
1. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường: ( )y e 1 x,= + ( )xy 1 e x.= + 
2. Cho x, y, z là các số thực dương thay đổi và thỏa mãn điều kiện xyz 1.= Tìm giá trị nhỏ nhất của 
biểu thức: 
2 2 2x (y z) y (z x) z (x y)P
y y 2z z z z 2x x x x 2y y
+ + +
= + + ⋅
+ + +
PHẦN TỰ CHỌN: Thí sinh chỉ được chọn làm câu V.a hoặc câu V.b 
Câu V.a. Theo chương trình THPT không phân ban (2 điểm) 
1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(0; 2), B(−2; −2) và C(4; −2). Gọi H là 
chân đường cao kẻ từ B; M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và BC. Viết phương trình 
đường tròn đi qua các điểm H, M, N. 
2. Chứng minh rằng: 
2n
1 3 5 2n 1
2n 2n 2n 2n
1 1 1 1 2 1C C C ... C
2 4 6 2n 2n 1
−
−
+ + + + =
+
( n là số nguyên dương, knC là số tổ hợp chập k của n phần tử). 
Câu V.b. Theo chương trình THPT phân ban thí điểm (2 điểm) 
1. Giải bất phương trình: 3 1
3
2 log (4x 3) log (2x 3) 2.− + + ≤ 
2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, mặt bên SAD là tam giác đều và nằm trong 
mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh SB, BC, CD. Chứng 
minh AM vuông góc với BP và tính thể tích của khối tứ diện CMNP. 
---------------------------Hết--------------------------- 
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 
Họ và tên thí sinh: ..số báo danh: . 

File đính kèm:

  • pdfde dai hoc 2008.pdf
Giáo án liên quan