Đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2010 môn: Toán; Khối: A

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I (2,0 điểm)

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm sốy=x3+3x2-1

2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ bằng −1.

pdf1 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 27/05/2019 | Lượt xem: 186 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2010 môn: Toán; Khối: A, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ CHÍNH THỨC 
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 
Môn: TOÁN; Khối: A 
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề. 
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) 
Câu I (2,0 điểm) 
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số 3 23 1y x x= + − .
2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ bằng − 1.
Câu II (2,0 điểm) 
1. Giải phương trình 5 34 cos cos 2(8sin 1)cos 5.
2 2
x x x x+ − =
2. Giải hệ phương trình 
2 2
2 2 3 2
( , ).
2 2
x y x y
x y
x xy y
⎧ + = − −⎪⎨ ∈
− − =⎪⎩
\
Câu III (1,0 điểm) 
Tính tích phân 
1
0
2 1 .
1
x dx
x
−
=
+∫
1.
 I
Câu IV (1,0 điểm) 
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, mặt phẳng (SAB) vuông góc 
với mặt phẳng đáy, góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng đáy bằng 45,SA SB= o. Tính 
theo a thể tích của khối chóp S.ABCD. 
Câu V (1,0 điểm) 
Cho hai số thực dương thay đổi x, y thỏa mãn điều kiện Tìm giá trị nhỏ nhất của 
biểu thức 
3x y+ ≤
1 1A
x xy
= + ⋅ 
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) 
 Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B) 
A. Theo chương trình Chuẩn 
Câu VI.a (2,0 điểm) 
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm và mặt phẳng 
(1; 2; 3),A − ( 1; 0; 1)B −
( ): 4 0.P x y z+ + + =
1. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của A trên (P). 
2. Viết phương trình mặt cầu (S) có bán kính bằng 
6
,
AB có tâm thuộc đường thẳng AB và (S) 
tiếp xúc với (P). 
Câu VII.a (1,0 điểm) 
Cho số phức z thỏa mãn điều kiện 2i z i z i− + + = − +(2 3 ) (4 ) (1 3 ) . Tìm phần thực và phần ảo 
của z. 
B. Theo chương trình Nâng cao 
Câu VI.b (2,0 điểm) 
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng 1:
2 1 1
x y z−
( ): 2 2 2 0P x y z− + − =
2 (1 ) 6 3 0z i z i− + + + =
d = =
−
 và mặt phẳng 
. 
1. Viết phương trình mặt phẳng chứa d và vuông góc với (P). 
2. Tìm tọa độ điểm M thuộc d sao cho M cách đều gốc tọa độ O và mặt phẳng (P). 
Câu VII.b (1,0 điểm) 
Giải phương trình trên tập hợp các số phức. 
---------- Hết ---------- 
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 
Họ và tên thí sinh: .............................................; Số báo danh: ................................ 

File đính kèm:

  • pdfDe_Toan_A-CD.pdf
  • pdfDaToanACt_DH_K10.pdf
Giáo án liên quan