Đề thi kiểm định chất lượng học sinh giỏi lớp 8 năm học 2010-2011 môn thi: hoá học

Câu 1: (4 điểm)

1. Một nguyên tử R có tổng số hạt là 46. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14.

a. Tính số hạt mỗi lại của nguyên tử R

b. Cho biết số electron trong mỗi lớp của nguyên tử R

c. Tính nguyên tử khối của R, biết mp ≈ mn ≈1,013 đvC

d. Tính khối lượng bằng gam của R, biết khối lượng của 1 nguyên tử C là 1,9926.1023 gam và C= 12 đvC

 

doc5 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 17/11/2015 | Lượt xem: 521 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi kiểm định chất lượng học sinh giỏi lớp 8 năm học 2010-2011 môn thi: hoá học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phßng gd&®t TÂN KỲ ĐÒ THI KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG HSG LỚP 8
	 Năm học 2010-2011
 Môn thi: HOÁ HỌC 
	 Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (4 điểm)
1. Một nguyên tử R có tổng số hạt là 46. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14. 
a. Tính số hạt mỗi lại của nguyên tử R
b. Cho biết số electron trong mỗi lớp của nguyên tử R
c. Tính nguyên tử khối của R, biết mp ≈ mn ≈1,013 đvC
d. Tính khối lượng bằng gam của R, biết khối lượng của 1 nguyên tử C là 1,9926.1023 gam và C= 12 đvC
Câu 2: (4 điểm)	
1. Cân bằng các PTHH sau :
 KOH + Al2(SO4)3 K2SO4 + Al(OH)3
FexOy + CO 	FeO + CO2
FeS2 + O2 Fe2O3 + SO2
Al + HNO3 Al(NO3)3 + N2O + H2O
2. Có 4 chất lỏng không màu đựng trong 4 lọ mất nhãn : nước, natriclorua, natri hidroxit, axit clohidric. Hãy nêu phương pháp nhận biết các chât lỏng trên.
Câu 3: (4điểm)
Nung 400gam đá vôi chứa 90% CaCO3 phần còn lại là đá trơ. Sau một thời gian thu được chất rắn X và khí Y 
a.Tính khối lượng chất rắn X biết hiệu suất phân huỷ CaCO3 là 75%
b. Tính % khối lượng CaO trong chất rắn X và thể tích khí Y thu được (ở đktc).
 Câu 4: (4 điểm)
 Để hòa tan hết 2,94 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại là natri và kali thì cần vừa đủ 1,8 gam nước.
a, Tính thể tích khí Hidro thu được (ở đktc).
b, Tính khối lượng của các bazo thu được sau phản ứng.
c, Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
Câu 5: (4điểm)
Dùng khí H2 dư khử hoàn toàn 2,4 gam hỗn hợp CuO và FexOy có số mol như nhau thu được hỗn hợp 2 kim loại. Hòa tan hỗn hợp kim loại này bằng dung dịch HCl dư, thoát ra 448cm3 H2 (đktc). Xác định công thức phân tử của oxit sắt.
Cho H=1, C=12, O=16, Na= 23, Mg=24, Al=27, S=32, Cl=35,5, K=39, Ca=40, Fe=56,Cu=64
--------------Hết-----------
PHÒNG GD& ĐT KỲ THI KSCL HỌC SINH GIỎI LỚP 8
 TÂN KỲ	 NĂM HỌC 2010-2011
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
Câu
Đáp án
Điểm
Câu 1
a). Gọi số hạt proton, electron và nơtron lần lượt là p,e,n
Theo đề ta có: p + e +n = 46 (1)
 p + e = n + 14 (2)
Lấy (2) thế vào (1):
 => n + n + 16 = 46
 => 2n + 16 = 46
 => n = (46-14) :2 = 16
Từ (1) => p + e = 46 – 16 = 30
Mà số p=số e => 2p = 30
=> p = e= 30 : 2 = 15
Vậy số hạt proton, electron và nơtron lần lượt là 15,15 và 16
b) số electron trong mỗi lớp của nguyên tử R: 
 Lớp 1 có 2e	
 Lớp 2 có 8e
 Lớp 3 có 5e
c) Nguyên tử khối của R là :
 15 . 1,013 + 16 . 1,013 ≈ 31,403 (đvc)
d) Khối lượng tính bằng gam của 1 đvC là: 
 (1,9926 . 1023 ) : 12 = 0,16605 .1023 (g)
Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử R là : 
 0,16605. 1023 . 31,403 = 5,2145 .1023 (g)
(4đ)
0,25đ
0,25đ
0,5đ
1đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
Câu 2
1. 1) 6KOH + Al2(SO4)3 3 K2SO4 +2 Al(OH)3
2) FexOy +(y-x) CO 	xFeO + (y-x)CO2
 3) 4FeS2 +11 O2 2 Fe2O3 +8 SO2
4) 8 Al +30HNO3 8Al(NO3)3 + 3N2O +15 H2O
2. Trích mỗi chất một ít vào các ống nghiệm rồi đánh số thứ tự 
Nhúng lần lượt các mẩu giấy quỳ tím vào từng ống rồi quan sát :
- Nếu chất nào làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ thì đó là axit clohidric.
- Nếu chất nào làm quỳ tím chuyển thành màu xanh thì đó là Natrihidroxit. 
- Không làm quỳ tím đổi màu là nước và Natriclorua.
 Đun nóng 2 ống nghiệm còn lại trên ngọn lửa đèn cồn:
 Nếu chất nào bay hơi hết không có vết cặn thì đó là nước.
 Chất nào bay hơi mà vẫn còn cặn là Natriclorua
(4 đ)
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
Câu 3:
Khối lượng CaCO3 có trong 400g đá vôi là :
PTHH:
 CaCO3 CaO + CO2
	 100g	 56g	 44g
 360g	 201,6g 158,4g
Vì hiệu suất phản ứng là 75% nên :
 mCaO = 201,6 .75%= 151,2 gam
 mCO2= 158,4.75% = 118,8 gam.
a, Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:
 mđá vôi = mX + mY 
 mà mY =mCO2= 118,8g
mX = 400- 118,8= 281,2 g
b,
 Chất rắn X gồm : CaO, CaCO3, đá trơ
=> %mCaO= 
 * nCO2= 
=> VCO2= 2,7. 22,4= 60,48 lit
(4đ)
0,5đ
0,75đ
0,25đ
0,25đ
1đ
0,75đ
0,5đ
Câu 4
a, Ta có : nH2O=
Gọi a là số mol của Natri, b là số mol của Kali.
Các phản ứng xảy ra:
 2Na + 2H2O 2NaOH + H2. (1)
 a	 a	 a/2
 2K + 2H2O 2KOH + H2. (2)
	 b	 b	 b/2
Theo đề bài ta có hệ PT: 
 Giải ra ta được: a= 0,06; b= 0,04
 Từ (1) và( 2) nH2 = 
VH2= 0,05.22,4=1,12 lit
b) Từ (1) nNaOH= 0,06 mol mNaOH= 0,06.40= 2,4 g
 Từ (2) nKOH= 0,04 mol mKOH= 0,04.56= 2,24 g
c) % m Na= 
 % m K= 
(4đ)
0,25đ
0,5đ
0,5đ
 0,25đ
 0,25đ
0,25đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
Câu 5:
Gọi a là số mol của mỗi oxit trong hỗn hợp đầu.
Khối lượng hỗn hợp oxit là : 80a +(56x +16y)a=2,4 (*)
Các PTHH xảy ra:
 CuO + H2 Cu + H2O (1)
 a a 
 FexOy + y H2 x Fe + y H2O	(2)
	a	 ax
Hỗn hợp kim loại gồm Cu và Fe. Hòa tan hỗn hợp này vào dd HCl thì chỉ có Fe phản ứng, Cu không tác dụng.
 Fe + 2HCl FeCl2 + H2 (3)
	ax	ax
 Cu + HCl không phản ứng 
 Theo phản ứng 3 ta có ax= nH2= 0.448/22,4=0,02 (mol) (**)
Từ (*) và (**) ta có hệ phương trình
 56x+16y+ 80= 120x
 y= . 
Vì x, y là các số nguyên dương. Nên ta lập bảng
 x
 1
2
3
4...........
 y
<0
3
7
11........
 Loại
 Nhận
Loại 
 Loại
Giá trị x= 2 , y=3 là hợp lý. Vậy công thức oxit của sắt là : Fe2O3
(4đ)
0,25đ
0,75đ
0,5đ
0,5đ
1đ
1đ
Lưu ý : -Bài toán giải theo cách khác đúng kết quả, lập luận hợp lý vẫn đạt điểm tối đa.
-Nếu tính toán nhầm lẫn dẫn đến kết quả sai trừ ½ số điểm dành cho nội dung đó. Nếu dùng kết quả sai để giải tiếp thì không chấm điểm các phần tiếp theo.
 Không chấp nhận kết quả nếu sai bản chất hóa học.


File đính kèm:

  • docKIEM DINH CHAT LUONG HSG 8.doc