Đề thi chọn đội tuyển HSG lần 3 môn Toán

Câu 4. ( 3 điểm). Tìm m để nghiệm của phương trình lập thành cấp số cộng.

Câu 5. (4 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một hình bình hành. Gọi G là trọng tâm ABC

(P) là mặt phẳng qua G và song song với (SCD). Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi (P).

 

 

doc1 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 15/04/2019 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi chọn đội tuyển HSG lần 3 môn Toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG LẦN 3
Môn: Toán - Thời gian: 90 phút
Câu 1. (4 điểm). Giải phương trình: .
Câu 2. (5 điểm). Nhận dạng tam giác ABC, biết .
Câu 3. (4 điểm). Chứng minh rằng hệ phương trình sau có đúng 3 nghiệm .
Câu 4. ( 3 điểm). Tìm m để nghiệm của phương trình lập thành cấp số cộng. 
Câu 5. (4 điểm). Cho h×nh chãp S.ABCD cã ®¸y ABCD lµ mét h×nh b×nh hµnh. Gäi G lµ träng t©m ABC
(P) lµ mÆt ph¼ng qua G vµ song song víi (SCD). X¸c ®Þnh thiÕt diÖn cña h×nh chãp khi c¾t bëi (P).
ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG LẦN 3
Môn: Toán - Thời gian: 90 phút
Câu 1. (4 điểm). Giải phương trình: .
Câu 2. (5 điểm). Nhận dạng tam giác ABC, biết .
Câu 3. (4 điểm). Chứng minh rằng hệ phương trình sau có đúng 3 nghiệm .
Câu 4. ( 3 điểm). Tìm m để nghiệm của phương trình lập thành cấp số cộng. 
Câu 5. (4 điểm). Cho h×nh chãp S.ABCD cã ®¸y ABCD lµ mét h×nh b×nh hµnh. Gäi G lµ träng t©m ABC
(P) lµ mÆt ph¼ng qua G vµ song song víi (SCD). X¸c ®Þnh thiÕt diÖn cña h×nh chãp khi c¾t bëi (P). 

File đính kèm:

  • docDe thi chon doi tuyen lan 3.doc