Đề ôn tập 03 lớp 11 môn Toán

Câu 2. (2 điểm)

1. Trong một cuộc thi bắn cung một người bắn ba lần . Xác suất bắn trúng hồng tâm là 0,4. Tìm xác suất để người đó:

a, Bắn không trúng mục tiêu

b, Chỉ bắn trúng mục tiêu ở lần thứ 2

c, Xác suất để người đó bắn trúng mục tiêu

2. Có 20 mẫu sữa , trong đó có 2 mẫu sữa nhiễm Melamine . Chọn ngẫu nhiên 3 mẫu sữa . Gọi X là số mẫu nhiểm Melamine trong 3 mẫu được chọn . Lập bảng phân bố xác suất của X .

 

doc1 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 15/04/2019 | Lượt xem: 86 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề ôn tập 03 lớp 11 môn Toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề ôn tập 03 lớp 11 
Câu 1. (3 điểm)
Giải các phương trình sau:
Câu 2. (2 điểm)
Trong một cuộc thi bắn cung một người bắn ba lần . Xác suất bắn trúng hồng tâm là 0,4. Tìm xác suất để người đó:
a, Bắn không trúng mục tiêu
b, Chỉ bắn trúng mục tiêu ở lần thứ 2
c, Xác suất để người đó bắn trúng mục tiêu
Có 20 mẫu sữa , trong đó có 2 mẫu sữa nhiễm Melamine . Chọn ngẫu nhiên 3 mẫu sữa . Gọi X là số mẫu nhiểm Melamine trong 3 mẫu được chọn . Lập bảng phân bố xác suất của X .
Câu 3. Xác định m để các phương trình sau : Cos 2x – 3 cos x +m = 0 
Có nghiệm
Vô nghiệm
Có nghiệm 
Câu 4. (1,5 điểm) 
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm M(-1 ; 3). Gọi M’ là ảnh của M khi thực hiện liên tiếp hai phép dời hình là phép tịnh tiến theo và phép đối xứng tâm O. Tìm tọa độ điểm M’.
Câu 5.
Cho hỡnh chúp S.ABCD cú đỏy là hỡnh hành. Gọi O là giao điểm của AC và BD, M và N lần lượt là hai trung điểm của SA và SC. 
Xỏc định giao tuyến của mặt phẳng (SBN) và mặt phẳng (SDM).
Tỡm giao điểm của đường thẳng SO với mặt phẳng (BMN).
Xỏc định thiết diện của hỡnh chúp khi cắt bởi mặt phẳng (BMN)
-------------Hết-------------

File đính kèm:

  • docDe on tap lop 11 ngay 13 thang 12 2008.doc