Đề kiểm tra một tiết chương II môn: Đại số lớp 10

Ngày soạn: 31/10/2014 ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG II

TỔ TOÁN - TIN

Môn: Đại số Lớp 10

 ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ SỐ 1

 

doc5 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 06/04/2019 | Lượt xem: 75 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra một tiết chương II môn: Đại số lớp 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 31/10/2014
ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG II
TỔ TOÁN - TIN
Môn: Đại số Lớp 10 
	 ĐỀ CHÍNH THỨC 
ĐỀ SỐ 1
Câu 1: (3,0 điểm) Tìm tập xác định của các hàm số sau:
1/. 2/. 
Câu 2: ( 2,0 điểm) 
	1/. Xét tính chẵn, lẻ của hàm số sau: 
	2/. Vẽ đồ thị hàm số: 
Câu 3: (3,0 điểm) 
1/. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số: 
2/. Tìm tọa độ giao điểm của (P) và đường thẳng 
Câu 4: (2,0 điểm) Xác định Parabol (P): biết (P) nhận đường thẳng làm trục đối xứng, đi qua và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 
HẾT
ĐỀ SỐ 2
Câu 1: (3,0 điểm) Tìm tập xác định của các hàm số sau:
1/. 2/. 
Câu 2: ( 2,0 điểm) 
	1/. Xét tính chẵn, lẻ của hàm số sau: 
	2/. Vẽ đồ thị hàm số: 
Câu 3: (3,0 điểm) 
1/. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số: 
2/. Tìm tọa độ giao điểm của (P) và đường thẳng 
Câu 4: (2,0 điểm) Xác định Parabol biết Parabol có đỉnh nằm trên trục hoành và đi qua hai điểm và 
HẾT
ĐÁP ÁN
 ĐỀ SỐ 1
CÂU
Ý
Nội dung
Điểm
1
Tìm tập xác định của các hàm số sau:
1/. 2/. 
1.1
Tập xác định: 
1,5đ
1.2
Hàm số xác định 
0,5đ
0,5đ
Vậy tập xác định của hàm số là: 
0,5đ
2
1/. Xét tính chẵn, lẻ của hàm số sau: 
TXĐ: 
0,25đ
2.1
 và 
0,5đ
Vậy hàm số đã cho là hàm số lẻ
0,25đ
2.2
2/. Vẽ đồ thị hàm số: 
1,0đ
3
3.1
1/. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số: 
BBT:
	2
-1
1,0đ
Đỉnh I(2; -1)
0,25đ
Trục đối xứng là đường thẳng: x = 2
0,25đ
Giao điểm của đồ thị và trục tung: (0; 3)
0,25đ
Giao điểm của đồ thị và trục hoành: (1; 0) và (3; 0)
0,25đ
Đồ thị: 
0,5đ
3.2
2/. Tìm tọa độ giao điểm của (P) và đường thẳng 
Hoành độ giao điểm của (P) và (d) là nghiệm của phương trình:
0,25đ
Vậy có hai giao điểm có tọa độ là: (-1; 8) và (6; 15).
0,25đ
4
Xác định Parabol (P): biết (P) nhận đường thẳng làm trục đối xứng, qua và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 
(P) nhận đường thẳng làm trục đối xứng nên: 
0,5đ
(P) qua nên: 
0,25đ
(P) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -2 nên 
0,5đ
Từ (1), (2), (3) ta có: 
0,5đ
Vậy (P): 
0,25đ
---Hết---
 ĐỀ SỐ 2
CÂU
Ý
Nội dung
Điểm
1
Tìm tập xác định của các hàm số sau:
1/. 2/. 
1.1
Tập xác định: 
1,5đ
1.2
Hàm số xác định 
0,5đ
0,5đ
Vậy tập xác định của hàm số là: 
0,5đ
2
1/. Xét tính chẵn, lẻ của hàm số sau: 
TXĐ: 
0,25đ
2.1
 và 
0,5đ
Vậy hàm số đã cho là hàm số chẵn
0,25đ
2.2
2/. Vẽ đồ thị hàm số: 
1,0đ
3
3.1
1/. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số: 
BBT:
	1
2
1,0đ
Đỉnh I(1; - 4)
0,25đ
Trục đối xứng là đường thẳng: x = 1
0,25đ
Giao điểm của đồ thị và trục tung: (0; - 3)
0,25đ
Giao điểm của đồ thị và trục hoành: (- 1; 0) và (3; 0)
0,25đ
Đồ thị: 
3.2
2/. Tìm tọa độ giao điểm của (P) và đường thẳng 
Hoành độ giao điểm của (P) và (d) là nghiệm của phương trình:
0,25đ
Vậy có hai giao điểm có tọa độ là: (2; 9) và (3; 12).
0,25đ
4
Xác định Parabol biết Parabol có đỉnh nằm trên trục hoành và qua và 
Parabol có đỉnh nằm trên trục hoành nên ta có: 
0,5đ
Parabol đi qua A và B nên ta có: 
	 (2)
 và 
0,25đ
0,5đ
Từ (1), (2), (3), ta có: 
0,5đ
Vậy 
0,25đ
---Hết---

File đính kèm:

  • docde kiem tra 1 chuong 2 lop 10.doc