Đề kiểm tra học kì I môn Hoá học lớp 11 - Trường THPT Trường Chinh

Câu 3: ( 4 điểm )

 Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam hợp chất hữu cơ (A) thu được 4,48 lít khí CO2 ( đktc) và 5,4 gam H2O. Biết hợp chất A có tỉ khối hơi so với không khí là 1,586.

a. Tìm CTĐGN và CTPT của A.

b. Viết các CTCT có thể có của A.

 

doc2 trang | Chia sẻ: giathuc10 | Ngày: 16/11/2015 | Lượt xem: 518 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì I môn Hoá học lớp 11 - Trường THPT Trường Chinh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Sở GD&ĐT Dăklăk ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Trường THPT Trường Chinh MÔN HOÁ HỌC LỚP 11 
	 .. 
 (Thời gian 45 phút không kể thời gian phát đề)
Câu 1: (2 điểm ) 
 Viết phương trình điện li các chất sau đây xảy ra trong dung dịch: 
 HCl , Na2SO4 , KOH , NaHSO3 
Câu 2: ( 4 điểm )
 Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau ghi điều kiện nếu có :
 (1) (2) (3) (4) (5) 
 a. N2 → NO → NO2 → HNO3 → Cu(NO3)2 → CuO 
 + Ca, t0 +HCl + O2
 b. Phốt pho → A → B → C
 (1) (2) (3) 
Câu 3: ( 4 điểm ) 
 Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam hợp chất hữu cơ (A) thu được 4,48 lít khí CO2 ( đktc) và 5,4 gam H2O. Biết hợp chất A có tỉ khối hơi so với không khí là 1,586.
Tìm CTĐGN và CTPT của A.
Viết các CTCT có thể có của A.
Cho khối lượng nguyên tử :O = 16; H = 1; C = 12
Thí sinh được phép sử dụng Bảng HTTH các nguyên tố hoá học
.........................................................................
ĐÁP ÁN
( Học sinh giải cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa) 
Hs có ý giải nhưng chưa giải hết tuỳ vào Đáp án cho điểm
Câu
Đáp án
Điểm
1
HCl → H+ + Cl-
Na2SO4 → 2 Na+ + SO42 -
KOH → K+ + OH-
NaHSO3 → Na+ + HSO3-
HSO3- H+ + SO32 -
0,5
0,5
0,5
0,25
0,25
2
a. N2 + O2 2 NO
2NO +O2 2 NO2
4NO2 + O2 + 2H2O 4HNO3
CuO + 2HNO3 Cu(NO3)2 + H2O
2Cu(NO3)2 2CuO + 4NO2 + O2
b.3Ca + 2P Ca3P2 ( A)
Ca3P2 + 6HCl 3CaCl2 + 2PH3
 ( B)
2PH3 + 4O2 P2O5 + 3H2O
 ( C)
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3
mC = 12 x nCO2 =12 x 4,48/22,4 = 2,4 g
mH = 2 x n H2O = 2 x 5,4 /18 = 0,6 g
mO = 4,6 – 2,4 – 0,6 = 1,6 g
x:y:z = mC/12 : mH/ 1 : mO/ 16 = 0,2: 0,6: 0,1 = 2: 6: 1
CTĐGN A: C2H6O
CT PT có dạng (C2H6O)n
MA = 46. n = 29x dA/kk = 29x 1,586 = 46
=> n = 1
=> CTPT A là C2H6O
CTCT: CH3-CH2 - OH
 CH3 – O – CH3
0,25
0,25
0,25
0,5
0,5
0,25
0,25
0,25
0,5
0,5
0,5

File đính kèm:

  • docKIEM TRA HK I lop 11.doc
Giáo án liên quan