Đề kiểm tra học kì I môn: Âm nhạc 8 năm học: 2012 - 2013

A-Lý thuyết (15’)

 I- Trắc nghiệm: 1điểm

 Câu1: ( 0,25đ) Giọng song song là :

 a. Một giọng trưởng và một giọng thứ có cùng hoá biểu

 b, Một giọng trưởng và một giọng thứ có cùng âm chủ

 c. Một giọng trưởng và một giọng thứ có cùng hoá biểu nhưng khác âm chủ

 d. Một giọng trưởng và một giọng thứ có cùng âm chủ nhưng khác hoá biểu.

 Câu 2: (0,25đ) Bài hát Mùa thu ngày khai trường của nhạc sĩ nào?

 a. Đỗ Hoà An b. Vũ Trọng Tường

 b. Phạm Tuyên d. Trịnh Công Sơn

 Câu 3: ( 0,5đ) Bài TĐN số 3 viết ở giọng gì?

 a. Đô trưởng b. La thứ tự nhiên

 c.La thứ hoà thanh d. Đô thứ.

 Câu 4: (0,25đ) Nhạc sĩ Hoàng Vân sinh năm nào?

 a. 1930 b.1931

 c. 1932 d. 1933

 

doc1 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Ngày: 27/10/2014 | Lượt xem: 1032 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì I môn: Âm nhạc 8 năm học: 2012 - 2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên:.................................. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
 Lớp:.......... Môn: Âm nhạc 8
Trường THCS Quang Huy Năm học : 2012 - 2013
A-Lý thuyết (15’)
 I- Trắc nghiệm: 1điểm
 Câu1: ( 0,25đ) Giọng song song là :
 a. Một giọng trưởng và một giọng thứ có cùng hoá biểu
 b, Một giọng trưởng và một giọng thứ có cùng âm chủ 
 c. Một giọng trưởng và một giọng thứ có cùng hoá biểu nhưng khác âm chủ
 d. Một giọng trưởng và một giọng thứ có cùng âm chủ nhưng khác hoá biểu.
 Câu 2: (0,25đ) Bài hát Mùa thu ngày khai trường của nhạc sĩ nào?
 a. Đỗ Hoà An b. Vũ Trọng Tường
 b. Phạm Tuyên d. Trịnh Công Sơn
 Câu 3: ( 0,5đ) Bài TĐN số 3 viết ở giọng gì?
 a. Đô trưởng	 b. La thứ tự nhiên
 c.La thứ hoà thanh d. Đô thứ.
 Câu 4: (0,25đ) Nhạc sĩ Hoàng Vân sinh năm nào?
 a. 1930 b.1931
 c. 1932 d. 1933
 II- Tự luận: 2 điểm
 Câu 1: (1đ) Em hãy viết thứ tự 4 dấu thăng và 4 dấu giáng lên hóa biểu?
 Câu 2: (1đ) Em hãy chép cho chính xác lời ca trong đoạn 1 bài hát Tuổi hồng 

File đính kèm:

  • docHoc ki 8.doc
Giáo án liên quan