Đề kiểm tra học kì I môn: Âm nhạc 7 năm học: 2013 – 2014

I- Trắc nghiệm:

Câu1: ( 0,25đ) Trong các quãng sau quãng nào là quãng nửa cung?

 a. Đ - R b. M - F

 c. F - S d. S - L

Câu 2: ( 0,25đ) Dấu hoá suốt là dấu hoá:

 a. Đặt đầu khuông nhạc sau khoá nhạc

 b. Đặt đầu khuông nhạc trước khoá nhạc

 c. Đặt đầu khuông nhạc trước nốt nhạc

Câu 3: (0,25đ) Bài hát Khúc hát chim sơn ca của nhạc sĩ nào?

 a. Đỗ Hoà An b. Lê Quốc Thắng

 b. Phạm Tuyên d. Trịnh Công Sơn

Câu 4: (0,25đ) Câu hát: Một nụ cười em bé khi chào đời, một giọng hát làm say mê lòng người co trong bài hát nào?

 a. Đi học b. Mái trường mến yêu

 c. Chúng em cần hòa bình d. Lí cây đa

 

doc12 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Ngày: 27/10/2014 | Lượt xem: 1384 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì I môn: Âm nhạc 7 năm học: 2013 – 2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
7 điểm
 70 %
8 câu
 10điểm
 100%
A- Lý thuyết (15’)
I- Trắc nghiệm: 
Câu1: ( 0,25đ) Trong các quãng sau quãng nào là quãng nửa cung?
 a. Đ - R b. M - F
 c. F - S d. S - L
Câu 2: ( 0,25đ) Dấu hoá suốt là dấu hoá:
 a. Đặt đầu khuông nhạc sau khoá nhạc
 b. Đặt đầu khuông nhạc trước khoá nhạc
 c. Đặt đầu khuông nhạc trước nốt nhạc
Câu 3: (0,25đ) Bài hát Khúc hát chim sơn ca của nhạc sĩ nào?
 a. Đỗ Hoà An b. Lê Quốc Thắng
 b. Phạm Tuyên d. Trịnh Công Sơn
Câu 4: (0,25đ) Câu hát: Một nụ cười em bé khi chào đời, một giọng hát làm say mê lòng người co trong bài hát nào?
 a. Đi học	b. Mái trường mến yêu
 c. Chúng em cần hòa bình	d. Lí cây đa
Câu 5: ( 0,25đ) Bài TĐN số 5 viết ở nhịp gì?
 a. 2/4	 b. 3/4
 c.4/4 d. 2/2
Câu 6: (0,25đ) Nhạc sĩ Hoàng Việt sinh năm nào?
 a. 1926 b.1927
 c. 1928 d. 1929
II- Tự luận: 
Câu 1: (0,5đ) Dấu hóa là gì?
Câu 2: (1đ) Em hãy cho biết nội dung của bài hát Chúng em cần hoà bình?
B- Thực hành: 30’
Hình thức bốc thăm câu hỏi 1 trong 2 nội dung hát và đọc TĐN.
Câu 1: ( 7 điểm) Em hãy trình bày một trong những bài hát sau 
Mái trường mến yêu
Lý cây đa.
Chúng em cần hoà bình
Khúc hát chim sơn ca.
Câu 2: (7 điểm) Em hãy đọc nhạc-hát lời kết hợp gõ phách một trong những bài Tập đọc nhạc sau: 
 - TĐN số 1: Ca ngợi Tổ quốc.
 - TĐN số 2: Ánh trăng
 - TĐN số 3: Đất nước tươi đẹp sao.
 - TĐN số 4: Mùa xuân về
 - TĐN số 5: Em là bông hồng nhỏ
Phòng GD-ĐT Phù Yên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Trường THCS Võ Thị Sáu Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
 Môn: Âm nhạc 7
Năm học : 2012 – 2013
Ma trận ( tiết 2)
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Các bài hát
.
Kiểm tra thực hành: Bốc thăm: Hát thuộc lời và thể hiện được các bài hát đã học.
Số câu 
số điểm
tỉ lệ %
1
7đ
70%
 1
7đ
70%
Các bài TĐN
Kiểm tra thực hành: Bốc thăm: Đọc đúng chính xác 5 bài TĐN kết hợp gõ phách hoặc đánh nhịp.
Số câu 
số điểm
tỉ lệ %
1
7đ
70%
1
7đ
70%
Tổng
1
7đ
70%
1
7đ
70%
Thực hành: Thực hiện theo nhóm 4 HS ( 45 phút)
Hình thức bốc thăm câu hỏi 1 trong 2 nội dung hát và đọc TĐN.
Câu 1: ( 7điểm) Em hãy trình bày một trong những bài hát sau 
Mái trường mến yêu
Lý cây đa.
Chúng em cần hoà bình
Khúc hát chim sơn ca.
Câu 2: (7 điểm) Em hãy đọc nhạc-hát lời kết hợp gõ phách một trong những bài Tập đọc nhạc sau 
 - TĐN số 1: Ca ngợi Tổ quốc.
 - TĐN số 2: Ánh trăng
 - TĐN số 3: Đất nước tươi đẹp sao.
 - TĐN số 4: Mùa xuân về
 - TĐN số 5: Em là bông hồng nhỏ
Đáp án - Biểu điểm.
Tiết 1:
A- Lý thuyết 
I- Trắc nghiệm:1,5 điểm
Câu 1: ( 0,5đ) b. M -F
Câu 2: (0,5đ) a. Đặt đầu khuông nhạc sau khoá nhạc 
Câu 3: (0,25đ) a. Đỗ Hoà An
Câu 4: (0,5đ) c. Chúng em cần hòa bình 
Câu 5: (0,25đ) c. 4/4
Câu 6: (0,25đ) c. 1928
II- Tự luận: 1,5 điểm
Câu 1: (0,5đ) Dấu hóa là kí hiểu để thay đổi dộ cao của các nốt nhạc.
Câu 2: (1đ) Bài hát có nội dung nói về ước vọng của tuổi thơ mong muốn cuộc sống hoà bình , yên vui và đầy tình thân ái.
B- Thực hành 
1. Hát (7 điểm)
 - Hát thuộc lời 3đ.
 - Hát to- rõ ràng 1đ.
 - Hát đúng giai điệu 2đ.
 - Biết thể hiện sắc thái tình cảm bài hát 1đ.
 2. TĐN.(7 điểm)
 - Đọc đúng cao độ, trường độ 3đ.
 - Ghép lời chính xác 2đ.
 - Gõ phách chính xác 2đ.
Tiết 2:
1. Hát ( 7điểm)
 - Hát thuộc lời 3đ.
 - Hát to- rõ ràng 1đ.
 - Hát đúng giai điệu 2đ.
 - Biết thể hiện sắc thái tình cảm bài hát 1đ.
2. TĐN.(7điểm)
 - Đọc đúng cao độ, trường độ 3đ.
 - Ghép lời chính xác 2đ.
 - Gõ phách chính xác 2đ.
Phòng GD-ĐT Phù Yên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Trường THCS Võ Thị Sáu Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
 Môn: Âm nhạc 6
Năm học : 2012 – 2013
Ma trận
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
TN
TL
TN
TL
Kiểm tra thực hành: Bốc thăm: Hát và TĐN.
Hát
Nhận biết được tên tác giả. Phân biết được thể loại dân ca từng vùng miền.
 Ghi nhớ lời ca của bài hát.
Cảm nhận về nội dung bài hát
Số câu, số điểm
Tỉ lệ %
2
 0,5
 5%
1 
 1
 10%
3 câu
 1,5 điểm
 15%
TĐN
Nhận biết được câu nhạc trong bài TĐN.
Nhận biết được nhịp của bài TĐN.
Số câu 
số điểm
tỉ lệ %
2 
 0,5
 5%
1
 1
 10%
3câu
 1,5 điểm
 15%
Tổng
2
 1 điểm
 10%
1
 1 điểm
 10 %
1 
 1điểm
 10 %
1
 7điểm
 70%
5 câu
 10 điểm
 100 %
A- Lý thuyết (15’)
I. Trắc nghiệm: 1 điểm
Câu1: (0,25 điểm) Trong các bài hát sau bài nào là dân ca Thanh Hoá ?
 a. Tiến quân ca
 b. Tiếng chuông và ngọn cờ
 c. Vui bước tên đường xa
 d. Đi cấy
Câu 2: (0,25 điểm)Bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ của tác giả nào?
a. Phạm Tuyên b. Lưu Hữu Phước
c. Văn Cao d. Phong Nhã
Câu 3: (0,25 điểm)Cho biết câu nhạc sau có trong bài TĐN nào?
&2(=D====F====V==='=D=====F=====V==='=G===I===G====I==='==G====F===V==
 TĐN số 2 TĐN số 3
TĐN số 4 d. TĐN số 5
Cấu 4: (0,25 điểm) Bài TĐN số 5 được viết ở nhịp gì?
 a. 2/4 b. 3/4
 c. 4/4 d. 2/2
II. Tự luận: 2điểm
Câu 1: (1điểm) Chép đúng lời ca của bài hát Đi cấy?
Câu 2: (1điểm) Nêu cảm nhận của em về bài hát Hành Khúc tới trường?
B. Thùc hµnh: Thực hiện theo nhóm 4 HS ( 30 phút)
Hình thức bốc thăm câu hỏi 1 trong 2 nội dung hát và đọc TĐN.
Câu 1: Em hãy trình bày một trong những bài hát sau 
 - Tiếng chuông và ngọn cờ.
 - Vui bước trên đường xa.
 - Hành Khúc tới trường
 - Đi cấy
Câu 2: Em hãy đọc nhạc-hát lời kết hợp gõ phách một trong những bài Tập đọc nhạc sau: - TĐN số 1: Đ R M F S L X Đ
 - TĐN số 2: Mùa xuân trong rừng
 - TĐN số 3: Thật là hay.
 - TĐN số 4 : Nhạc Mô – Da
 - TĐN số 5: Vào rừng hoa.
 Đáp án - Biểu điểm
A- Lý thuyết (15’)
I- Trắc nghiệm
Câu 1: (0,25đ) d. Đi cấy
Câu 2: (0,25đ) a. Phạm Tuyên 
Câu 3: (0,25đ) d. TĐN số 5
Câu 4: (0,25đ) a. 2/4
II- Tự luận
Câu 1: (1đ) Lên chùa bẻ một cành sen, lên chùa bẻ một cành sen. Ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng. Ba bốn cô có hẹn cùng chăng. Có bạn cùng chăng. Thắp đèn ta sẽ choi trăng ngoài thềm, chơi trăng ngoài thềm ý rằng cầu cho. Cầu cho trong ấm, êm êm lại ngoài êm.
Câu 2: (1đ) Hành khúc tới trường là bài hát vui tươi. Bài hát miêu tả buổi sáng mặt trời lên- từng tốp HS vui vẻ đến trường với niềm tự hào về quê hương đất nước, cất tiếng hát lạc quan yêu đời, luôn đoàn kết gắn bó- xiết chặt tình thân ái với thiếu nhi các nước trên thế giới.
B- Thực hành: (30’)
1. Hát
 - Hát thuộc lời 2đ.
 - Hát to- rõ ràng 1đ.
 - Hát đúng giai điệu 3đ.
 - Biết thể hiện sắc thái tình cảm bài hát 1đ.
 2. TĐN.
 - Đọc đúng cao độ, trường độ 3đ.
 - Ghép lời chính xác 2đ.
 - Gõ phách chính xác 2đ.
Phòng GD-ĐT Phù Yên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Trường THCS Võ Thị Sáu Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
 Môn: Âm nhạc 8
Năm học : 2012 – 2013
Ma trận( tiết 1)
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
TN
TL
TN
TL
Kiểm tra thực hành: Bốc thăm: Hát và TĐN.
Nhạc lí 
Nhận biết được giọng song song .
Thứ tự các dấu hoá ghi trên hoá biểu.. 
Số câu, số điểm
Tỉ lệ %
1câu
 0,25điểm
 2,5%
1câu 
 1 điểm
 10%
2 câu
 1,25 điểm 12.5%
Hát
Biết tên tác giả
Chép chính xác lời ca của bài hát 
Số câu 
số điểm
tỉ lệ %
1câu 
 0,25điểm
2,5 %
1câu
 1 điểm
 10%
2 câu
 1,25 điểm
 12,5%
TĐN
Biết xác định đúng giọng của bài hát.
Số câu 
số điểm
tỉ lệ %
1 câu
 0,25 điểm
 2,5 %
1 câu
 0,25 điểm
 2,5 %
Âm nhạc thường thức
Biết sơ lược về thân thế sự nghiệp của nhạc sĩ Hoàng Vân.
Số câu 
số điểm
tỉ lệ %
1 câu
 0,25 điểm
 2,5 %
1 câu
 0,25 điểm
 2,5 %
Tổng
4câu
 1điểm
 10%
1 câu
 1điểm
 10%
1 câu 
 1điểm
 10%
1 câu
 7 điểm
 70%
7 câu
 10điểm
 100%
A-Lý thuyết (15’)
I- Trắc nghiệm: 1điểm
Câu1: ( 0,25đ) Giọng song song là :
 a. Một giọng trưởng và một giọng thứ có cùng hoá biểu
 b, Một giọng trưởng và một giọng thứ có cùng âm chủ 
 c. Một giọng trưởng và một giọng thứ có cùng hoá biểu nhưng khác âm chủ
 d. Một giọng trưởng và một giọng thứ có cùng âm chủ nhưng khác hoá biểu.
 Câu 2: (0,25đ) Bài hát Mùa thu ngày khai trường của nhạc sĩ nào?
 a. Đỗ Hoà An b. Vũ Trọng Tường
 b. Phạm Tuyên d. Trịnh Công Sơn
Câu 3: ( 0,5đ) Bài TĐN số 3 viết ở giọng gì?
 a. Đô trưởng	 b. La thứ tự nhiên
 c.La thứ hoà thanh d. Đô thứ.
Câu 4: (0,25đ) Nhạc sĩ Hoàng Vân sinh năm nào?
 a. 1930 b.1931
 c. 1932 d. 1933
II- Tự luận: 2 điểm
Câu 1: (1đ) Em hãy viết thứ tự 4 dấu thăng và 4 dấu giáng lên hóa biểu?
Câu 2: (1đ) Em hãy chép cho chính xác lời ca trong đoạn 1 bài hát Tuổi hồng 
B- Thực hành (Thực hiện theo nhóm 3 h/s (30 phút)
Hình thức bốc thăm câu hỏi 1 trong 2 nội dung hát và đọc TĐN.
Câu 1: ( 7 điểm) Em hãy trình bày một trong những bài hát sau 
Mùa thu ngày khai trường
Lý dĩa bánh bò
Tuổi hồng
Hò ba lý.
Câu 2: (7 điểm) Em hãy đọc nhạc-hát lời kết hợp gõ phách một trong những bài Tập đọc nhạc sau: 
 - TĐN số 1: Chiếc đèn ông sao
 - TĐN số 2: Trở về Su- ri- en- tô
 - TĐN số 3: Hãy hót chú chim nhỏ hay hót
 - TĐN số 4: Chim hót đàu xuân
Phòng GD-ĐT Phù Yên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Trường THCS Võ Thị Sáu Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
 Môn: Âm nhạc 8
Năm học : 2012 – 2013
Ma trận ( tiết 2)
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Các bài hát
.
Kiểm tra thực hành: Bốc thăm: Hát thuộc lời và thể hiện được các bài hát đã học.
Số câu 
số điểm
tỉ lệ %
Các bài TĐN
Kiểm tra thực hành: Bốc thăm: Đọc đúng chính xác 5 bài TĐN kết hợp gõ phách hoặc đánh nhịp.
Số câu 
số điểm
tỉ lệ %
Tổng
 Thùc hµnh: Thực hiện theo nhóm 4 HS ( 45 phút)
Hình thức bốc thăm câu hỏi 1 trong 2 nội dung hát và đọc TĐN.
Câu 1: ( 7 điểm) Em hãy trình bày một trong những bài hát sau 
Mùa thu ngày khai trường
Lý dĩa bánh bò
Tuổi hồng
Hò ba lý.
Câu 2: (7 điểm) Em hãy đọc nhạc-hát lời kết hợp gõ phách một trong những bài Tập đọc nhạc sau: 
 - TĐN số 1: Chiếc đèn ông sao
 - TĐN số 2: Trở về Su- ri- en- tô
 - TĐN số 3: Hãy hót chú chim nhỏ hay hót
 - TĐN số 4: Chim hót đàu xuân
 Đáp án - Biểu điểm.
Tiết 1:
A- Lý thuyết 
I- Trắc nghiệm
Câu 1: ( 0,5đ) c. Giọng song song là một giọng trưởng và một giọng thứ có cùng hoá biẻu nhưng khác âm chủ.
Câu 2: (0,25đ) b. Vũ Trọng Tường
Câu 3: (0,5đ) c. La thứ

File đính kèm:

  • docMa Tran nhac.doc
Giáo án liên quan