Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn: toán - Lớp 1 thời gian: 40 phút năm học: 2008 - 2009

Bài 2: Tính.

1 + 2 = 1 + 3 = 3 + 0 =

2 + 3 = 1 + 4 = 0 + 3 =

Bài 3: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.

> 3 + 1 .5 4 .2 + 1

<>

= 3 + 2 .4 1 + 4 .4 + 1

 

doc14 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 192 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn: toán - Lớp 1 thời gian: 40 phút năm học: 2008 - 2009, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng giáo dục và đào tạo Tân Sơn
Trường tiểu học Thu Cúc 1
đề kiểm tra giữa học kỳ I
Môn: Toán - Lớp 1
 Thời gian: 40 phút 
Năm học: 2008 - 2009
Đề bài:
Bài 1: Tính.
 1
+
 2
 2
+
 2
 3
+
 1
 3
+
 2
Bài 2: Tính.
1 + 2 = 1 + 3 = 3 + 0 =
2 + 3 = 1 + 4 = 0 + 3 =
Bài 3: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.
> 3 + 1.5 4.2 + 1
< ?
= 3 + 2.4 1 + 4.4 + 1
Bài 4: Viết phép tính thích hợp.
 Thu cúc, ngày tháng năm 2008.
	P. HT. Đã duyệt
 Phan Thị Hằng
Phòng giáo dục và đào tạo Tân Sơn
Trường tiểu học Thu Cúc 1
Hướng dẫn chấm và cách cho điểm
Môn: Toán - Lớp 1 giữa học kỳ I
Năm học: 2008 – 2009
Thời gian làm bài 40 phút
Bài 1( 2 điểm). Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm
 1
+
 2
 3 
 2
+
 2
 4
 3
+
 1
 4
 3
+
 2
 5
Bài 2( 3 điểm). Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm.
1 + 2 = 3 1 + 3 = 4 3 + 0 =3
2 + 3 = 5 1 + 4 = 5 0 + 3 = 3
Bài 3( 3 điểm). Điền đúng mỗi phần được 0,75 điểm.
> 3 + 1 2 + 1
< ?
= 3 + 2 > 4 1 + 4 = 4 + 1
Bài 4( 2 điểm). Mỗi phép tính đúng được 1 điểm.
 Thu cúc, ngày tháng năm 2008.
	P. HT. Đã duyệt
 Phan Thị Hằng
Phòng giáo dục và đào tạo Tân Sơn
Trường tiểu học Thu Cúc 1
đề kiểm tra giữa học kỳ I
Môn: Tiếng việt - Lớp 1 
Năm học: 2008 - 2009
 Thời gian làm bài 40 phút
Đề bài: Đọc một trong các bài sau.
Bài 30: ua - ưa
 Bài 32: oi - ai
 Bài 33: ôi - ơi
 Bài 34: ui - ưi
 Bài 35: uôi - ươi
Bài 38: eo - ao
Bài 39: au - âu
 Thu cúc, ngày tháng năm 2008.
 P. HT. Đã duyệt
 Phan Thị Hằng
Phòng giáo dục và đào tạo Tân Sơn
Trường tiểu học Thu Cúc 1
Hướng dẫn chấm và cách cho điểm
Môn: Tiếng việt - Lớp 1 giữa học kỳ I
Năm học: 2008 - 2009
Thời gian làm bài 40 phút
- Đọc đúng, rõ ràng, lưu loát: 10 điểm.
 - Đọc sai vần trừ 0,25 điểm..
 - Đọc sai một tiếng trừ 0,5 điểm
 Thu cúc, ngày tháng năm 2008.
	 P. HT. Đã duyệt
 Phan Thị Hằng
Phòng giáo dục và đào tạo Tân Sơn
Trường tiểu học Thu Cúc 1
đề kiểm tra giữa học kỳ I
Môn: Tiếng việt - Lớp 1 
Năm học: 2008 - 2009
 Thời gian làm bài 40 phút
Đề bài:
Nghe viết: nh, kh, ph, ngh, uôi, ươi, eo
 ( viết mỗi âm, vần một lần)
Nhìn chép: Mỗi từ ngữ viết một lần.
xưa kia gửi thư
ngày hội lau sậy
 Thu cúc, ngày tháng năm 2008.
	 P. HT. Đã duyệt
 Phan Thị Hằng
Phòng giáo dục và đào tạo Tân Sơn
Trường tiểu học Thu Cúc 1
Hướng dẫn chấm và cách cho điểm
Môn: Tiếng việt - Lớp 1 giữa học kỳ I
Năm học: 2008 - 2009
Thời gian làm bài 40 phút
 - Viết đúng, đủ, đẹp : 9 điểm.
- Trình bày sạch sẽ khoa học: 1 điểm.
( Tuỳ theo mức độ sai giáo viên trừ điểm)
 Thu cúc, ngày tháng năm 2008.
 P. HT. Đã duyệt
 Phan Thị Hằng
Phòng giáo dục và đào tạo Tân Sơn
Trường tiểu học Thu Cúc 1
đề kiểm tra giữa học kỳ ii
Môn: Toán - Lớp 1
 Thời gian: 40 phút 
Năm học: 2008 - 2009
Đề bài:
Bài 1: Tính.
12 + 4 = 12 + 3 + 4 =
 15 - 5 = 15 - 2 - 3 =
Bài 2: Tính nhẩm.
40 + 20 = 30 cm + 20 cm =
50 + 10 = 60 cm - 30 cm =
Bài 3: 
 Giỏ thứ nhất đựng 20 qua cam. Giỏ thứ hai đựng 30 quả cam. Hỏi cả hai giỏ đựng bao nhiêu quả cam?
 Thu cúc, ngày tháng năm 2008.
 P. HT. Đã duyệt
 Phan Thị Hằng
Phòng giáo dục và đào tạo Tân Sơn
Trường tiểu học Thu Cúc 1
Hướng dẫn chấm và cách cho điểm
Môn: Toán - Lớp 1 giữa học kỳ II
Năm học: 2008 - 2009
Thời gian làm bài 40 phút
Đề bài:
Bài 1: Tính( 4 điểm)
12 + 4 = 16 12 + 3 + 4 = 19
 15 - 5 = 10 15 - 2 - 3 = 16
Bài 2: Tính nhẩm( 4 điểm).
40 + 20 = 60 30 cm + 20 cm = 50 cm
50 + 10 = 60 60 cm - 30 cm = 30 cm
Bài 3(2 điểm).
Bài giải:
Cả hai giỏ đựng số quả cam là:
20 + 30 = 50 ( quả cam )
Đáp số: 50 quả cam
Thu cúc, ngày tháng năm 2008.
 P. HT. Đã duyệt
 Phan Thị Hằng
Phòng giáo dục và đào tạo Tân Sơn
Trường tiểu học Thu Cúc 1
đề kiểm tra giữa học kỳ ii
Môn: Tiếng việt Lớp 1
 Thời gian: 40 phút 
Năm học: 2008 -2009
Đề bài: Đọc một trong các bài sau.
Trường em
Tặng cháu
Cái nhãn vở
Bàn tay mẹ
Cái bống
Thu cúc, ngày tháng năm 2008.
	 P. HT. Đã duyệt
 Phan Thị Hằng
Phòng giáo dục và đào tạo Tân Sơn
Trường tiểu học Thu Cúc 1
Hướng dẫn chấm và cách cho điểm
Môn:Tiếng việt Lớp 1 giữa học kỳ II
Năm học: 2008 - 2009
Thời gian làm bài 40 phút
Điểm 9 -10: Đọc đúng, lưu loát, rõ ràng.
Điểm 7- 8: Đọc đúng, chưa lưu loát.
Điểm 5 - 6: Đọc đúng, song còn chậm.
Đọc sai 3 tiếng trừ 1 điểm.
Thu cúc, ngày tháng năm 2008.
	 P. HT. Đã duyệt
 Phan Thị Hằng
Phòng giáo dục và đào tạo Tân Sơn
Trường tiểu học Thu Cúc 1
đề kiểm tra giữa học kỳ ii
Môn: Tiếng việt Lớp 1( Phần viết)
 Thời gian: 40 phút 
Năm học: 2008 -2009
Đề bài:
Tập chép bài: Cái bống.
Cái bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm
Mẹ bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.
Bài tập: Điền vần anh hay vần ach.
hộp b.
túi stay
Phòng giáo dục và đào tạo Tân Sơn
Trường tiểu học Thu Cúc 1
Hướng dẫn chấm và cách cho điểm
Môn:Tiếng việt Lớp 1 giữa học kỳ II
Năm học: 2008 - 2009
Thời gian làm bài 40 phút
Phần bài viết: 8,5 điểm.
Viết đúng cỡ chữ, mẫu chữ, đều nét, đủ số chữ qui định: 8,5 điểm.
Sai lỗi chính tả, mỗi lỗi sai trừ 0,5 điểm.
Sai mẫu chữ, cỡ chữ trừ 1 điểm.
Phần bài tập: 1,5 điểm.
Điền đúng mỗi tiêng cho 0,75 điểm.
hộp bánh
túi sách tay
Thu cúc, ngày tháng năm 2008.
	 P. HT. Đã duyệt
 Phan Thị Hằng
Phòng giáo dục và đào tạo Tân Sơn
Trường tiểu học Thu Cúc 1
đề kiểm tra cuối học kỳ ii
Môn: Toán - Lớp 1
 Thời gian: 40 phút 
Năm học: 2008 - 2009
Đề bài:
Bài 1: Tính.
 46
+
 30
 55
+
 34
 97
-
 51
 86
-
 34
 25
+
 43
 75
-
 75
Bài 2: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.
> 1510 + 4 31 + 4242 + 31 
< ?
= 25.10 + 17 57 - 2389 - 35
Bài 3:
Lớp 1A có 30 học sinh. Lớp 1B có 34 học sinh. Hỏi cả hai lớp có tất cả bao nhiêu học sinh?
Thu cúc, ngày tháng năm 2008.
	 P. HT. Đã duyệt
 Phan Thị Hằng
Phòng giáo dục và đào tạo Tân Sơn
Trường tiểu học Thu Cúc 1
Hướng dẫn chấm và cách cho điểm
Môn: Toán - Lớp 1 cuối học kỳ II
Năm học: 2008 - 2009
Thời gian làm bài 40 phút
Đề bài:
Bài 1( 3 điểm)
 46
+
 30
 76
 55
+
 34
 89
 97
-
 51
 46
 86
-
 34
 52
 25
+
 43
 68
 75
-
 75
 0
Bài 2( 4 điểm)
> 15 > 10 + 4 31 + 42 = 42 + 31 
< ?
= 25 < 10 + 17 57 - 23 < 89 - 35
Bài 3( 3 điểm)
Bài giải:
Cả hai lớp có tất cả là.
 30 + 34 = 64 ( học sinh )
 Đáp số: 64 học sinh
Thu cúc, ngày tháng năm 2008.
	 P. HT. Đã duyệt
 Phan Thị Hằng
Phòng giáo dục và đào tạo Tân Sơn
Trường tiểu học Thu Cúc 1
đề kiểm tra cuối học kỳ ii
Môn: Tiếng việt Lớp 1
 Thời gian: 40 phút 
Năm học: 2008 -2009
Đề bài: Đọc một trong các bài sau.
Ngưỡng cửa 5. Nói dối hại thân
Hai chị em 6. Bác đưa thư
Hồ gươm 7. Người trồng na
Cây bàng 8. Anh hùng biển cả
Thu cúc, ngày tháng năm 2008.
	 P. HT. Đã duyệt
 Phan Thị Hằng
Phòng giáo dục và đào tạo Tân Sơn
Trường tiểu học Thu Cúc 1
Hướng dẫn chấm và cách cho điểm
Môn:Tiếng việt Lớp 1 cuối học kỳ II
Năm học: 2008 - 2009
Thời gian làm bài 40 phút
Điểm 9 -10: Đọc đúng, lưu loát, rõ ràng.
Điểm 7 - 8: Đọc đúng, chưa lưu loát.
Điểm 5 - 6: Đọc đúng, song còn chậm.
Đọc sai 3 tiếng trừ 1 điểm.
Thu cúc, ngày tháng năm 2008.
	 P. HT. Đã duyệt
 Phan Thị Hằng
Phòng giáo dục và đào tạo Tân Sơn
Trường tiểu học Thu Cúc 1
đề kiểm tra cuối học kỳ ii
Môn: Tiếng việt Lớp 1( Phần viết)
 Thời gian: 40 phút 
Năm học: 2008 -2009
Đề bài:
1. Tập chép bài: Quả sồi.
 Nằm dưới đất, Quả sồi ao ước được ở trên cao ngắm trăng sao,sông núi. Nó nhờ Cây Sồi đưa lên cành cao. Cây sồi bảo:
- Hãy tự mọc rễ nhanh lên rồi cháu sẽ trở thành một cây cao như bác.
2. Tìm tiếng trong bài:
- Có vần ăm:
- Có vần ăng:
3. Điền chữ r, d hoặc gi ?
Rùa con đi chợ
ùa con đi chợ mùa xuân
Mới đến cổng chợ bước chân sang hè
Mua song chợ đã vãn chiều
Heo heoó thổi cánh.iều mùa thu.
Thu cúc, ngày tháng năm 2008.
	 P. HT. Đã duyệt
 Phan Thị Hằng
Phòng giáo dục và đào tạo Tân Sơn
Trường tiểu học Thu Cúc 1
Hướng dẫn chấm và cách cho điểm
Môn:Tiếng việt Lớp 1 giữa học kỳ II
Năm học: 2008 - 2009
Thời gian làm bài 40 phút
Phần tập chép: 8 điểm.
Viết đúng cỡ chữ, mẫu chữ, đều nét, đủ số chữ qui định: 8 điểm.
Sai lỗi chính tả, mỗi lỗi sai trừ 0,5 điểm.
Sai mẫu chữ, cỡ chữ trừ 1 điểm.
Phần bài tập: 2 điểm.
( Mỗi bài đúng được 1 điểm )
Tuỳ mức độ sai mà giáo viên trừ điểm
Thu cúc, ngày tháng năm 2008.
	 P. HT. Đã duyệt
 Phan Thị Hằng

File đính kèm:

  • docDe kiem tra lop 1.doc
Giáo án liên quan