Đề kiểm tra 1 tiết chương IV môn: Giải tích 11

TRƯỜNG THPT PHÚ LỘC ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG IV

 TỔ: TOÁN – TIN Môn: GIẢI TÍCH

 ============= =============

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 4 ĐIỂM ):

 

doc1 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 99 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết chương IV môn: Giải tích 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THPT PHÚ LỘC ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG IV
 TỔ: TOÁN – TIN Môn: GIẢI TÍCH
 ============= =============
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 4 ĐIỂM ):
Câu 1: Cho cấp số nhân (Un) biết U1 = 2, U2 = -6 . Số hạng U5 bằng
A. 162 B. -162 C.-10 D. 10
Câu 2 : Cho dãy số : Un = . lim Un bằng : 
A. B. C 2 D. Không có giới hạn
Câu 3 : Tổng của cấp số nhân vô hạn : 8, 4, 2, 1, , 
A. 8 B. 4 C. 2 D. 16
Câu 4 : là :
A. 0 B. C. 2 D. + 
Câu 5 : là :
A. - B. + C. 1 D. 3
Câu 6 : bằng :
A. 2 B. - 2 C. 1 D. - 1
Câu 7 : Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau :
A. . lim = B. S = , 1 C. lim (Un + Vn) = a + b, lim Un = a, lim Vn = b D. lim = 0 
Câu 8 : Hàm số đã cho liên tục tại x = 1, khi a bằng :
 A. 1 B. – 2 C. – 1 D 0 
B. Phần TỰ LUẬN ( 6 ĐIỂM )
Bài 1 : Tìm giới hạn sau : 
Bài 2: Xét tính liên tục của hàm số trên tập xác định 
Bài 3 : Chứng minh phương trình sau có ít nhất một nghiệm thuộc khoảng ( -1 ; 1 ).
	x3 – 3x2 + x + 1 = 0

File đính kèm:

  • doctiet14 KIEM TRA.doc
Giáo án liên quan